"Adaya özel" kitapçığın iptali istemine veto

"Adaya özel" kitapçığın iptali istemine veto

Danıştay 8. Dairesi, ÖSYM Sınav Uygulama Yönergesindeki "Soru Kitapçığı/Cevap Kağıdı" başlığı altında getirilen adaya özel soru kitapçığı yönündeki düzenlemenin iptal istemini görev yönünden reddetti. Daire, davayla ilgili dosyayı karar verilmek üzere Ankara İdare Mahkemesine gönderdi.YÖN

YÖNERGE DÜZENLEYİCİ NİTELİKTE OLMALI

Daire kararında, idari davanın ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay'da görülebilmesi ve iptal davasına konu olabilmesi için idari davaya konu edilen idari işlemin düzenleyici nitelikte olması gerektiği hatırlatıldı.

Kararda, iptali istenen 10 Mart 2011 günlü ÖSYM Sınav Uygulama Yönergesi’nin, 27 Mart 2011 günlü Yükseköğretime Geçiş Sınavını uygulayan sınav görevlilerinin dikkat etmesi gereken kuralların ve yapmaları gereken kontrol ve denetim yükümlülüklerinin bildirimi amacını taşıdığı, sınava yönelik genel bilgilerin yanı sıra, sınav evrakı, sınavın uygulanması, sınav esnasında karşılaşılabilecek özel durumlar ve salon sınav tutanağının doldurulmasına ilişkin konuları düzenlediği belirtildi.

Daire kararında, yönergenin, ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bütün sınavlarda mı uygulandığı, yoksa sadece 27 Mart 2011 günlü Yükseköğretime Geçiş Sınavına özgü olarak mı düzenleme yapıldığının altı çizilerek, bu hususa ilişkin belgelerin ÖSYM’den istendiği hatırlatıldı. Kararda, 10 Mart 2011 günlü ÖSYM Sınav Uygulama Yönergesinin “sadece 2011 Yükseköğretime Geçiş Sınavına esas teşkil etmekte olduğu, tüm sınavlarda uygulanan bir yönerge olmadığının belirtildiği” kaydedildi.

Kararda, “10 Mart 2011 günlü ÖSYM Sınav Uygulama Yönergesi’nin, 2011 Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nı uygulayan sınav görevlilerini tanımladığı, bu görevlilerin uymak zorunda oldukları kuralları belirlediği ve bu haliyle sınav görevlilerine yönelik bir kurum içi talimatlar bütünü olduğu anlaşılmakta olup, normatif ve genel düzenleyici işlem niteliği taşımaması nedeniyle iptal davasına konu olamayacağı açık olduğundan, incelenmeksizin reddedilmesi gerektiği tartışmasızdır” denildi. Kararda ayrıca şöyle denildi:

“Düzenleyici işlem niteliğinde olmadığı açık olan 27 Mart 2011 günlü Yükseköğretime Geçiş Sınavına ilişkin uyuşmazlığın görüm ve çözümü görevinin, işlemi tesis eden Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının bulunduğu yer idare mahkemesi olan Ankara İdare Mahkemelerine ait olduğu sonucuna ulaşılmıştır.” (ANKARA)

www.evrensel.net