27 Nisan 2014 06:00

Sağlık verileri paylaşılamaz

Danıştay, Genel Sağlık Sigortası verilerinin güvenliği ve paylaşımına ilişkin SGK’ye çok geniş yetki tanındığını, bunun da Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti.

Sağlık verileri paylaşılamaz
Paylaş

Mustafa MAYDA
İstanbul


Danıştay, Genel Sağlık Sigortası verilerinin güvenliği ve paylaşımına ilişkin SGK’ye çok geniş yetki tanındığını, bunun da Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 11 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe konulan Genel Sağlık Sigortası verilerinin güvenliği ve paylaşımına ilişkin yönetmeliğin bazı maddelerinin hukuka aykırı olması nedeniyle Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından dava açılmıştı.
Danıştay 15. Dairesi tarafından, yönetmeliğin dayanak hükmünü oluşturan maddede kişisel veri niteliğindeki sağlık bilgilerinin işlenmesi, gizliliğinin korunması ve paylaşılması konusunda yürütmeye çok geniş bir yetki tanındığı belirtildi. Danıştay, yasama organınca sınırları çizilmemiş bu denli geniş bir yetkinin idareye tanınmasının Anayasa’nın 2, 7, 13. ve 20. maddelerine aykırı olduğu için 5510 sayılı Kanun’un 78. maddesinin 1. ve 2. fıkralarının iptali istemiyle itiraz yolu ile  Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar verdi.
Konu hakkında yazılı açıklama yapan TTB Merkez Konseyi, “Dava konusu yönetmelik hükümlerine ilişkin yürütmeyi durdurma talebinin Anayasa Mahkemesine yapılan başvurudan sonra değerlendirilmesine karar verilmişse de, Danıştay tarafından hukuka aykırılığı tespit edilmiş bir düzenlemenin hukuken sonuç doğurması durdurulmalıdır” dedi.
TTB’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Yönetmeliğin dayanağı olan yasa hükmünün hukuka aykırılığını tespit eden Danıştay kararı uyarınca, SGK’nin Genel Sağlık Sigortası kapsamında elinde bulundurduğu sigortalılara ilişkin kişisel verileri işleme ve özel şirketlerle paylaşma yönündeki uygulamalarına son vermesi insan haklarının korunması kapsamında hukuki bir gerekliliktir”

Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
ÖNCEKİ HABER

Biyonik gözle görmeye başladı

SONRAKİ HABER

Kadınlara her gün 1 Mayıs

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa