25 Nisan 2014 10:00

İşçilerden ortak 1 Mayıs çağrısı

1 Mayısa günler kala Esenyurt'ta çalışma yürüten sendika temsilcileri ve işçilerle, bölgede çalışma koşulları ve 1 Mayıs'a giderken taleplerini konuştuk. Liman, Lojistlik, Gıda gibi değişik iş kollarında olsalar bile ortak talepleri emek ve demokrasi güçlerinin sendika ve iş kolu ayrımı yapmadan mücadele hattında birleşmesi.

Paylaş

Eren ERGİNE
İstanbul


1 Mayısa günler kala Esenyurt'ta çalışma yürüten sendika temsilcileri ve işçilerle, bölgede çalışma koşulları ve 1 Mayıs'a giderken taleplerini konuştuk. Liman, Lojistlik, Gıda gibi değişik iş kollarında olsalar bile ortak talepleri emek ve demokrasi güçlerinin sendika ve iş kolu ayrımı yapmadan mücadele hattında birleşmesi.

DİSK Gıda-İş Esenyurt Bölge Temsilcisi İbrahim Kızılyer: Aslında 1 Mayıs'ın farklı kulvarlara çekilerek içi boşlatılmaya çalışıldı. 2014 1 Mayıs'ında da buna benzer bir oyun oynanmaya çalışıyor. Hak-iş ve Türk-İş, AKP hükümetinin ekmeğine yağ süren iki el gibi çalışıyorlar. 1 Mayıs'ın Taksim meydanında kutlanması işçi ve emekçiler tarafından içselleştiği bir dönemde Türk-iş'in Kadıköy talebi anlaşılır değildir. Disk'in 1 Mayıs'ı Taksimde kutlama kararı Türk-iş ve Hak-iş eliyle sabote ediliyor. Gezi'de açığa çıkan öfke patlaması hükümeti ve sermaye güçlerini korkutmuş durumda.

Esenyurt'ta Gıda-iş kolunda örgütlülük sıfır desek doğru olur. Öz-Gıda İş ve Tek Gıda İş sendikalarının birkaç fabrikalarda sözde örgütlülüğü var. 5-6 aydır Disk Gıda İş olarak bir faaliyet yürütüyoruz. Disk'e bağlı farklı iş kollarında faaliyet yürüten sendikalarla mücadeleyi ortaklaştırmaya çalıştığımız gibi Türk-iş ve Hak-İş ayrımı yapmaksızın işçi tabanıyla ilgileniyoruz.  Bu sebeple emek ve demokrasi güçleriyle yerelde 1 Mayıs kutlaması planlıyoruz.

Kölece çalışma koşulları dayatılmış durumda. Yüzlerce fabrikada işçi aranıyor, asgari ücret, SGK, yemek üçlemesi iş arayanlara temel hak olarak sunuluyor. Çalışma kurallarının hiçbir maddesi uygulanmıyor. Taşeron çalıştırma neredeyse özel istihdam bürolarının yanında lüks bir sistem gibi sunuluyor. Her köşe başında iş ilanları, ÖİB (Özel İstihdam Büroları) telefonlarıyla dolu günlükçüler, haftalıkçılar ve aylıkçılar olmak üzere işçi alınıyor. İş kanunu, işçi sağlığı iş güvenliği kurallarının ise adı bile geçmiyor. 2014 1 Mayısı'nda öne çıkarılması gereken talep çalışma koşulları ve sendikalaşma çalışması olmalıdır.

Sinan Ceviz  Liman-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı: Bir yılı aşkın bir zamandır Kumport limanında sendikalaşma çalışmaları sürdürüyoruz. Sendikamız Liman-İş Kumport işvereni ve vekilleri tarafından sürekli baskı ve tehditle engellenmek istendi. FİBA holdinge bağlı Kumport limanında sık sık iş kazaları yaşanmakta ve bu kazalar sonucunda arkadaşlarımız ya sakat kalmakta ya da hayatlarını kaybetmektedirler. Ölümler olmasın diye sürdürdüğümüz mücadele ise işveren vekilleri tarafından her türlü zorbalıkla engellenmek istenmektedir. 1 mayıs öncesinde de hem Kumport limanında yaşanan sendikalaşma hakkına dönük saldırıları kınamak hem de 1 Mayıs'ı kutlamak için Esenyurt meydanında toplanacağız. 27 Nisan Pazar günü saat 15'te yapacağımız eylemimize tüm işçi kardeşlerimizi davet ediyoruz. Bu eylemi ve etkinliği iki yıla yakın bir süredir sendikalaşma mücadelesi veren ve sendikalaşmayı bu çetin mücadele sonunda başaran DHL'deki işçi kardeşlerimizle birlikte yapıyoruz.

Bugün Greif, DHL, Kumport, Punto, Yatağan birçok yerde birçok işçi direnişi yaşanıyor. Yani işçi sınıfı hakları için işyerlerinde birleşiyor ve mücadele ediyor. Sorun şudur ki biz bu birliğimizi henüz sanayi bölgelerimize ve ülke geneline yayamadık. İşverenler sendikal mücadelemizi, iş, ekmek mücadelemizi bastırmak için örgütlü hareket ediyorlar. Örneğin Kumport için bütün liman patronları birlikte hareket ediyor. Bu cendereyi kırmak için biz diyoruz ki işyerinde birlik, sanayi havzasında birlik ve ülkede birlik. 1 Mayıs ile birlikte birliğimizi mücadelemizi pekiştirmeli ve işin bu yanını tartışmalıyız.

30 Nisan'da da Kumport limanının önünde olacak direnen arkadaşlarımız ile 1 Mayıs'ı kutlayacağız. Bu 1 Mayıs birlikte hareket ettiğimiz, birbirimiz ile gerek örgütlenme, sendikalaşma aşamasında gerekse de işten atmalara karşı verilen mücadelede ortaklaştığımız bir 1 Mayıs olsun. Bütün işçi kardeşlerimize; işten atmalara, düşük ücretlere, iş cinayetlerine, kölece çalışma koşullarına karşı birlik beraberliğimizi güçlendirmek için 27 Nisan'da bizlerle buluşması için çağrı yapıyorum

Vural Erkol. DHL de sendikal mücadeleden dolayı işten atılan işçi: Biz DHL firmasında iki yıl boyunca süren bir mücadele sonrasında sendikalaşmayı başardık. Her türlü engelleme girişimlerine rağmen inandık, birliğimizi koruduk, mücadele ettik ve kazandık. Bugün işyeri toplusözleşme sürecinde. Biz bu süreçte gördük ki gerek işverenlerin baskısı gerek sendikal bürokrasiye karşı tek çare işçilerin birliğini korumaktan geçiyor. Bu birliğimizi pekiştirmek için şimdi İşçi Sınıfının Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs'ta buluşuyoruz. 27 Nisan'da 1 Mayıs öncesi bölgemizdeki işçilerin dayanışmasını pekiştirmek için bir araya geliyoruz. Ben bütün işçileri katılmaya destek vermeye çağırıyorum.

ÖNCEKİ HABER

Ankara’ya kavşak değil plan lazım

SONRAKİ HABER

Erdoğan "oy çalındı" iddiasında ısrarcı: Oy hırsızlığı tam bir felakettir

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa