Zorunlu olarak başarısız!

Zorunlu olarak başarısız!

Önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi zorunlu din dersinin insan haklarına aykırı olduğuna karar verdi ancak hükümet bu kararın gereğini yapmadı. Şimdi de Türkiye’de bir mahkeme ailenin başvurusu üzerine bir çocuğun din dersinden muaf tutulmasını kararlaştırdı ama tıpkı AİHM kararında olduğu gibi bunun da pratikte bir karşılığı olma

Eskişehir’de bulunan Havacılar İlköğretim Okulu öğrencisi Nazlı Şirin El,  zorunlu tutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine babası Hüseyin El’in isteği ve kendi rızası ile 4. sınıfa başladığı; 2009-2010 eğitim öğretim yılının ilk günlerinden itibaren girmek istemedi.  Baba Hüseyin El bu taleplerini yetkililere iletti; ancak talepleri reddedildi. Hüseyin El sorunu idare mahkemesine taşıdı. Dava süreci devam ederken Nazlı Şirin El’in 4. sınıf karnesine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için zayıf not (1) verildi. Nazlı Şirin El, Şube Öğretmenler Kurulu Kararı ile 5. sınıfa geçirildi.  

MAHKEMEDEN İPTAL VE ONAY

Nazlı Şirin El, 2010-2011 eğitim öğretim yılı boyunca da (5. sınıfa devam ederken) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine girmeme tavrını sürdürdü. Bu arada 29.04.2011 tarihinde Ankara 1. İdare Mahkemesi, davalı Milli Eğitim Bakanlığı ve Eskişehir Valiliği hakkında açılan davayı sonuçlandırdı. İlgili Mahkeme kararında “ ... ilk ve orta öğretim kurumlarında verilen öğretimin adının din kültürü ve ahlak bilgisi olmasına rağmen, içerik olarak din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi olarak kabul edilemeyeceği açık olduğundan ve din eğitiminin de ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlı olması karşısında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin bu içeriği ile zorunlu tutulmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline... oybirliği ile karar verildi” denildi. Karar, Hüseyin El’in kızı Nazlı Şirin için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulması talebinin yerinde olduğuna ve talebin dikkate alınması gerektiği anlamına geliyordu.

SINIFTA BIRAKILDI

Ancak Mahkeme kararıyla dersten muaf tutulan ilköğretim okulu 5. sınıf öğrencisi Nazlı Şirin El’e yine zayıf not verilerek sınıfta bırakıldı. Eğitim Hakları Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Ozan Devrim Yay, basın toplantısında hazır bulunan Hüseyin El’in, 11 yaşındaki kızı Nazlı Şirin El’in ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ dersinden muaf tutulması için Ankara 1’inci İdare Mahkemesi’nden karar aldırdığını söyledi. El’in, mahkeme kararının gereğinin yapılmasını okul idaresinden talep ettiğini belirten Yay, “Buna rağmen Nazlı Şirin El, mahkeme kararıyla muaf olduğu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden başarısız sayılmıştır” dedi.  

HUKUK DIŞI

Nazlı Şirin El’in karnesinde ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ ders notunun 1 (başarısız) yazıldığını diğer notlarının ‘pekiyi’ olduğunu gösteren Ozan Devrim Yay, şunları söyledi: “Mahkeme kararına rağmen Nazlı Şirin El, muaf olduğu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden başarısız sayılarak sınıfta bırakılmıştır. Tüm arkadaşları bir üst sınıfa geçmenin sevincini yaşarken, mahkeme kararına rağmen Nazlı Şirin El ve ailesi mağdur edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Eskişehir Valiliği’ni, diğer tüm yetkilileri uyarıyoruz. Nazlı Şirin’e yapılan hukuk dışı uygulamayı ortadan kaldırmalarını istiyoruz.” Baba Hüseyin El, basın toplantısında mahkemenin muafiyet kararı ile kızının karnesini gösterdi. (Eskişehir/EVRENSEL)

www.evrensel.net