Dünya gazetesinde 50 gazetecinin işine son verildi

Dünya gazetesinde 50 gazetecinin işine son verildi

Dünya gazatesinde esnek çalışmayı kabul etmeyen 50 gazetecinin işine son verildi.

Dünya gazatesinde esnek çalışmayı kabul etmeyen 50 gazetecinin işine son verildi.

Bir süredir çalışanlarının ücretlerini düşürmeye ve esnek çalışma modelini kabul ettirmeye çalışan Dünya gazetesi yöneticileri, 40 gazeteciyi bireysel iş sözleşmesine imza atmadıkları, 10 gazeteciyi de finansal sıkışıklık olduğu bahanesiyle işten attı. Bünyesinde kurmuş olduğu televizyon nedeniyle mali krize giren Dünya gazetesi, çalışanlarına maaşların düşeceği brüt maaş sistemine geçildiğinin kabul edildiği yeni sözleşmeleri imzalamalarını zorunlu kılmıştı.

Aralarında üyelerinin de bulunduğu gazetecilerin işlerine son verilmesi üzerine yazılı açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Sendikası, gazete yöneticilerine "İşten atmalara bir an önce son vererek meslektaşlarımızı derhal işe geri alın, ücret alacaklarını ödeyin" çağrısında bulundu.

Sendika, başta işten atılan gazeteciler olmak üzere gazete çalışanlarının yanında olacaklarını, maddi, manevi ve hukuksal destek vereceklerini de duyurdu. (MEDYA SERVİSİ)

www.evrensel.net