18 Haziran 2011 08:34

Yeni bakanlıklara meslek odalarından ‘ret’ geldi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, AKP Hükümetinin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkararak mevcut bakanlıklar içinde düzenleme yapmasına tepki gösterdi. Soğancı, söz konusu düzenlemeyle TMMOB’nin teslim alınmak istendiğini belirterek, TMMOB örgütl

Yeni bakanlıklara meslek odalarından ‘ret’ geldi

Paylaş

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, AKP Hükümetinin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkararak mevcut bakanlıklar içinde düzenleme yapmasına tepki gösterdi. Soğancı, söz konusu düzenlemeyle TMMOB’nin teslim alınmak istendiğini belirterek, TMMOB örgütlülüğünün dağıtılmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Soğancı, 15 Haziran 2011’de TMMOB’ye bağlı odaların başkanlarıyla yapılan toplantı sonuçlarını açıkladı. Meclisin 6 Nisan 2011 tarihli oturumunda kükümete KHK çıkarma yetkisi verdiğine dikkat çeken Soğancı, söz konusu yasanın “Mevcut bakanlıkların birleştirilmesi ve bakanlıklarla ilgili kurumların ilgilerinin yeniden belirlenmesi” gibi bir dizi yeni düzenlemeler içerdiğini bildirdi.

Soğancı, “ancak AKP, Meclisin olağanüstü yetki devrini de aşarak ve Anayasaya aykırı olarak bakanlıkların teşkilatlanması ile meslek alanlarımıza ve meslek odalarımıza ilişkin düzenlemelere hemen koyulmuştur. Anayasa ve Yetki Yasasına aykırılık taşıyan bu düzenlemeler Mecliste uzlaşma ve tartışma ortamından kaçırılarak başka bir görünüm altında KHK’lerin konusu edilmiştir. Görünen odur ki, torba yasası usulü dahi külfet olarak görünmüş ve parlamenter sistemin kuvvetler ayrılığı ilkesi fiilen sonlandırılmıştır” görüşünü belirtti.

‘KANUN-İ ESASİ BİLE BU KADARINI YAPMADI’

Meşrutiyet Dönemi’nin Kanun-i Esasi’nde bile KHK’lerin “Devleti bir tehlikeden korumak veya güvenliğin bozulmasından korumak” gerekçesiyle yürürlüğe konmasının kabul edildiğine atıf yapan Soğancı,  “Parlamento görevde iken ve dahası seçim öncesi bu operasyonun yapılması manidardır” dedi. Soğancı, ortada zorunlu ve ivedi bir durum yokken, Parlamento ve sosyal taraflar dışlanarak kararname ile bakanlık ve kurumların tasfiyesinin demokratik usul ve yöntemlerle bağdaşmadığının altını çizdi. Soğancı, “Askeri darbeleri eleştirerek, ‘ileri demokrasiyi’ savunan bir iktidarın, 12 Mart Darbesi ve 12 Eylül hukukunun ürünü olan KHK yetkisini kullanmasının demokratik yol ve yöntemlerle ne kadar örtüştüğü açıktır. Ayrıca, parlamento çoğunluğu elinde iken olağanüstü yollara başvurulması, tartışmaya dahi tahammülsüzlüğün bir göstergesidir” dedi.

‘ENGELLER KALDIRILIYOR’

Yeni kurulan bakanlıkların görev yetkilerinin açığa çıkarılmasını talep eden Soğancı, yeni kurulan Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığıyla, rant temelli politikaların daha rahat uygulanmasının önünün açılacağını kaydetti.

Doğa koruma, ormanlar ve su yönetiminin aynı çatı altında toplanarak kurumsal kontrolün yok edileceğini belirten Soğancı, doğal ve tarihsel zenginliklerin rant alanlarına çevrilmesi önündeki tüm engellerin kaldırılmak istendiğini bildirdi.

‘TMMOB BİTİRİLMEK İSTENİYOR’

Soğancı, Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı içinde bir düzenlemeyle TMMOB’nin teslim alınmak istendiğine vurgu yaparak, “Öyle görülüyor ki; ülkenin yargısını, eğitimini, tüm kurumlarını ‘düzene sokan’ AKP zihniyetinin ‘ustalık dönemi’ndeki hedefleri arasında TMMOB’yi de ‘düzenlemek’ var” dedi. TMMOB’nin AKP Hükümetinin doğayı ve kültürel mirası yok eden uygulamalarına karşı olduğu için hedefe konduğunu belirten Soğancı, Hükümetin kendisine engel olarak gördüğü TMMOB’yi işlevsizleştirmek istediğini belirtti. (Ankara/EVRENSEL)


‘TMMOB’NİN GÖREVLERİ BAKANLIĞA GEÇİYOR’

Söz konusu KHK’de yer alan Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığının görevlerinin, TMMOB’nin asli görevleri olduğunun altını çizen Soğancı, Anayasanın 135. maddesi ile  6235 sayılı TMMOB Yasası halen geçerliyken; TMMOB ve bağlı odaların asli görevlerinin Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığına devrinde bir sakınca görülmemesini eleştirdi. Soğancı, “TMMOB ve bağlı odaların hak, yetki ve görevleri, Anayasa ve TMMOB Yasası’na rağmen özünde düzenleyici işlem olan kararname ile Bakanlık bünyesindeki Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğüne devredilmiş durumdadır” dedi. Bu devir işleminin, açıkça Anayasaya ve Yetki Yasası’na aykırı olup, demokratik işleyişin tüm usul ve yöntemleri ile de bağdaşmadığını dile getirdi.


‘BİLİM BİR GENEL MÜDÜRLÜĞE HAVALE EDİLEMEZ’

Soğancı, bilim ve tekniğin gelişimiyle, mühendis, mimar ve şehir plancılarının yeterliliğinin, bir bakanlık bürokrasisi içine hapsedilemeyeceğini vurguladı. “Mühendis, mimar ve şehir plancılarının ürettiği düşünce ve emekleri Dünya Ticaret Örgütünün taşeronlarına teslim edilemeyecek kadar kıymetlidir, kutsaldır” diyen Soğancı, bilim insanlarının hiçbir düzenleyici işlemle ıslah edilemeyeceğini bildirdi.

Soğancı, “Örgütümüzün yetkilerini kısıtlamaya, meslek alanlarımızı yeniden yapılandırmaya yönelik düzenlemeleri hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz” diyerek, hukuki mücadelenin yanı sıra Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı ve Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün çalışmalarını yakından takip edeceklerini vurguladı.

ÖNCEKİ HABER

325. Cumartesi

SONRAKİ HABER

Galatasaray, MKE Ankaragücü’nü 6-0’la geçti

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa