06 Nisan 2014 11:56

'Duble yollarla övünenler işçilerin hakkını vermiyor'

Duble yolları yapan taşeron işçilerin özlük hakları, mahkeme kararlarına rağmen verilmiyor. İşe iade ve kadroya alınmaları Yargıtay ve Danıştay kararları ile kesinleşen işçiler, Maliye Bakanlığı tarafından kadro tahsis edilmediği gerekçesiyle işe alınmıyor. İç hukuk yollarını tüketen işçiler, AİHM'ne gidecek.

\'Duble yollarla övünenler işçilerin hakkını vermiyor\'
Paylaş

Duble yolları yapan taşeron işçilerin özlük hakları, mahkeme kararlarına rağmen verilmiyor. İşe iade ve kadroya alınmaları Yargıtay ve Danıştay kararları ile kesinleşen işçiler, Maliye Bakanlığı tarafından kadro tahsis edilmediği gerekçesiyle işe alınmıyor. İç hukuk yollarını tüketen işçiler, alımın gerçekleşmemesi durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gidecek.

İşçiler ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü’nden alacaklarının tahsili istemiyle idare aleyhine Ankara iş mahkemeleri nezdinde 6 bin alacak davası açtı. İşçilerin devletten alacakları, yeni parayla 2 milyar TL.

DUBLE YOLLARI BU İŞÇİLER YAPTI

Eski Bayındırlık Bakanı Faruk Nafız Özak ile Türkiye Yol-İş Sendikası arasında 2005 yılında 'toplu sözleşme müzakereleri' sırasında gerçekleştirilen görüşmelerde Karayolları Genel Müdürlüğü’nde taşeronlaşmaya gidildi. Hızla emekli olan işçilerin yerine 'taşeron işçi' çalıştırılmaya başlandı. Zamanla, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki kadrolu işçi sayısı azaldı, bunların yerini taşeron işçiler aldı. Neredeyse AK Parti hükümetinin yapımı ile övündüğü tüm duble yolları, bu işçiler yaptı. Ancak, taşeron işçisiler, iş güvencesinden yoksun, sendika üyesi değiller. Toplu sözleşmeden faydalanamıyorlar.

Kadrolu ve 'taşeron işçi' arasında, yürütülen iş ve diğer tüm çalışma koşulları yönünden hiçbir fark bulunmadığını gözlemleyen Türkiye Yol-İş Sendikası, yaşanan sıkıntıları çözmek için yola çıktı.

YARGITAY, İŞÇİLERİ HAKLI BULDU

Bu kapsamda sendika, işçilerin kadroya geçirilmesini ve yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmelerinden yararlandırılmasını talep etti. Bu talebin reddedilmesi üzerine, Türkiye Yol-İş Sendikası tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine 6 bin 420 dava açıldı. Bu davalardan ilki, Ankara 9. İş Mahkemesi'nce 10 Mayıs 2011 günü sonuçlandırılarak her bir davacının 'işe ilk girdiği tarihten itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü işçisi olduğunun tespitine' ve 'toplu iş sözleşmesinden yararlandırılması gerektiğine' hükmedildi. Bu kararlar Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından 25 Ekim 2011 tarihinde onaylanarak kesinleşti.

Kesinleşen yargı kararları Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ibraz edildi, 25 Ekim 2011 itibariyle her bir davacının kadroya atamalarının gerçekleştirilmesi ve toplu sözleşmeden faydalandırılmaları talep edildi. Eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından Maliye Bakanlığı’ndan kadro talebinde bulunuldu.

MAHKEME KARAR VERDİ, AMA İŞÇİLERE KADRO YOK

Maliye Bakanlığı, Yıldırım’ın kadro talebine uzun bir süre cevap vermedi. Talebin zımnen reddedilmesi üzerine Ankara 9. İdare Mahkemesi’ne açılan davada, 'kadro vermeme işleminin iptaline' karar verildi. Yasal süre dolmasına rağmen kadroya atama işlemleri yine gerçekleştirilmedi.

Bu sürecin ardından, iş sözleşmeleri sona erdirilen işçiler adına Ankara İş Mahkemeleri nezdinde 'işe iade' davaları açıldı. Mahkemeler, işçilerin Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki işlerine iadelerine karar verdi. Bu kararların da büyük kısmı Yargıtay 9. ve 22. hukuk daireleri tarafından onandı, geriye kalanları da onanmayı bekliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, işe iade kararlarını da Maliye Bakanlığı tarafından kadro tahsis edilmediği gerekçesiyle uygulamıyor.

İŞÇİLERİN ALACAKLARI 2 MİLYAR TL

Sendika, son çare olarak, işçilerin Karayolları Genel Müdürlüğü'nden olan alacaklarının tahsili istemiyle anılan idare aleyhine Ankara İş Mahkemeleri nezdinde 6 bin alacak davası açtı.

Alacak davalarının açılması, Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin 'kadro vermeme' işlemini iptal etmesi ve 'taşeron işçisi' olarak adlandırılan işçileri de kapsar şekilde toplu sözleşme başlatılması üzerine süreç yeniden hızlandı. Yargı kararıyla Karayolları Genel Müdürlüğü işçisi olduklarına karar verilen işçilerin devletten alacakları bugün için yeni parayla 2 milyar TL. Bu para, İstanbul’da yapılan 3. Boğaz Köprüsü'nün maliyetine denk geliyor. Ve bu para her geçen gün katlanarak artıyor.

MUTABAKAT YERİNE GETİRİLMEDİ

Yaşanan gelişmeler üzerine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Maliye Bakanlığı’ndan yeniden kadro talep etti. Bunun üzerine Maliye Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türkiye Yol-İş Sendikası yetkilileri arasında görüşmeler yapıldı. İşçilerin geçmişe dönük alacaklarından vazgeçmeleri ve bunun karşılığında devlete ek mali yük getirmeyen bir ücret üzerinden istihdam edilmeleri konusunda mutabakata varıldı.

SENDİKA BAŞKANI: HALEN ÇÖZÜM BEKLİYORUZ

Türkiye Yol İş Sendikası Başkanı Ramazan Ağar, Maliye Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileriyle vardıkları mutabakatın bir an önce hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi. Bunun için mevzuatta herhangi bir değişikliğe gerek bulunmadığını anlatan Ağar, “Zira, işçilerin Karayolları Genel Müdürlüğü işçisi oldukları konusunda kesinleşmiş yargı kararı bulunmakta olup, Danıştay içtihadı bu kararların aynı iş yerinde çalışıp benzer durumda olan tüm işçilere uygulanmasını öngörmektedir.” dedi.

Başkan Ağar, sendika işçilerinin hukuki durumunu AİHM’ne götürebilecekleri söyledi. (CİHAN)

Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
ÖNCEKİ HABER

Pamir\'den geriye fotoğraflar kaldı

SONRAKİ HABER

Sabah\'ın \'Gülen\'den PKK\'ya mektup\' manşeti yalanlandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa