Tüm milli parklar rant tehdidi altında

Fotoğraf: Evrensel

Tüm milli parklar rant tehdidi altında

Milli Parklar’ı yapılaşmaya açacak olan yönetmelik, 18 Mart günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle milli parklarda “kamu yararı” gerekçesiyle “uzun devreli gelişme planı şartı” aranmaksızın tesis kurulabilecek.

Tamer Arda ERŞİN
Ankara

Milli Parklar’ı yapılaşmaya açacak olan yönetmelik, 18 Mart günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle milli parklarda “kamu yararı” gerekçesiyle “uzun devreli gelişme planı şartı” aranmaksızın tesis kurulabilecek. Yönetmeliğe tepki gösteren mühendisler, değişikliği “Kamu alanlarının ranta ve talana açılmasında yeni bir adım” olarak değerlendirdi.

Milli Parklar Yönetmeliği’nin 5. Maddesi'ne “İçme suyu temini açısından yapımı aciliyet gösteren ve kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk arz eden tesisler için uzun devreli gelişme planı şartı aranmaz. İlgili kurumların görüşleri alındıktan sonra yapılan bu tesisler uzun devreli gelişme planlarına işlenir” diye ek yapıldı.

AÇIKÇA TALAN!

Yönetmelikte yapılan değişikliğin, Milli Parkları yapılaşmaya açmak anlamına geldiğini söyleyen  Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Türkiye’deki tüm milli parklar rant tehdidi altındadır. Milli parklar içerisinde yapılaşmalar, enerji nakil hatları, HES'ler görebileceğimiz anlamına gelen bu yönetmelik açıkça talandır” dedi.

 Kamu yararı açısından vazgeçilmez olan tek şeyin Milli Parklar olduğuna dikkat çeken Candan, “İktidar park tanımıyor, mili park tanımıyor, tabiatı tanımıyor açıkçası rantta sınır tanımıyor. HES şirketlerine Milli Parklarımızı idare güvencesi ile mi satacaklar? ” diye sordu.

3. KÖPRÜ GİBİ...

Konuyla ilgili açıklama yapan İnşaat Mühendileri Odası (İMO) Ankara Şubesi ise kamu yararı imajıyla Milli Parkların talan edileceğini ifade etti. Yönetmelikteki değişikliği “3. Köprü, Kanal İstanbul, Ankara kapıları, Topçu Kışlası gibi ‘fantastik’ ve kamu yararıyla bağdaşması mümkün olmayan projeler”in önünü açacağının altı çizilen açıklamada,  AKP'nin gözünü doğal ve kültürel diktiği belirtildi. (AnkaraEVRENSEL)


 

www.evrensel.net