19 Mart 2014 10:00

Meclis, fezlekeler için olağanüstü toplanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu bugün tarihi bir gün için açılacak. Genel Kurul saat 15.00’te AKP’li dört eski bakan hakkındaki fezlekelerle ilgili toplanacak. AKP fezlekelerin okunmasına karşı; Muhalefet ise fezlekelerin okunmaması halinde Meclis Başkanının suç işlemiş olacağı uyarısı yaptılar.

Paylaş

Sultan ÖZER
Ankara

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu bugün tarihi bir gün için açılacak. Genel Kurul saat 15.00’te AKP’li dört eski bakan hakkındaki fezlekelerle ilgili toplanacak. AKP fezlekelerin okunmasına karşı; Meclis Başkanı Cemil Çiçek de “soruşturmanın gizliliği” gerekçesiyle okunmayacağını açıkladı. Muhalefet partileri ise fezlekelerin okunmasının Meclisin denetim görevinin gereği olduğunu, okunmaması halinde Meclis Başkanının suç işlemiş olacağı uyarısı yaptılar.

CHP Grup Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, fezlekelerin okunmasının anayasa hükmü olduğunu ve bundan kimsenin kaçamayacağını söyledi. Adalet Bakanının “soruşturmanın gizliliği” gerekçesiyle okunmaması gerektiği yönündeki açıklamasına atıf yapan Hamzaçebi, “Öyle anlaşılıyor ki, Meclis Başkanının Mecliste okunmaması, eklerin milletvekillerinin denetimine sunulmaması gibi bir niyeti var. Umarım doğru yolu bulurlar” dedi.

‘DENETİM MECLİSİN ANAYASAL GÖREVİ’


Meclis soruşturmasının milletvekillerinin bilgi edinme, denetim yollarından biri olduğunu kaydeden Hamzaçebi, Meclis soruşturması ile yargı yolunun da açıldığını hatırlattı. İktidarın Meclisin yasama görevini sınırsız yerine getirirken, sıra denetime gelince yetkili olmadığını söylemenin mümkün olmadığını dile getiren Hamzaçebi, bu soruşturmanın asıl faillerinin Mecliste olduğunu, dolayısıyla Meclis Soruşturma Komisyonunun oluşturulması, komisyonun ve Genel Kurulun kararı ile Yüce Divan yolunun açılması gerektiğini söyledi.
Anayasanın 98. Maddesinin bunu gerektirdiğini aktaran Hamzaçebi, bu dosyaların asıl yargılama yeri olan Yüce Divana sevki için Mecliste dosyaların incelenmemesinin düşünülemeyeceğini dile getirdi.

Milletvekillerinin Yüce Divana gidip gitmemesine karar vereceği bir dosyayı incelememesinin mümkün olmadığının altını çizen Hamzaçebi, içtüzüğün 107. Maddesinin çok açık olduğunu ve fezlekelerin milletvekilleri tarafından bilinmesini gerektirdiğini hatırlattı.

Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in “soruşturmanın gizliliği” gerekçesine ve 5 Mart’ta yaptığı, “Bürokratların dosyaları acele incelemeleri için not yazdım” sözlerine atıf yapan Hamzaçebi,  Bürokratlara incelettirilen dosyaların milletvekillerinden gizlenmesinin hiçbir parlamentoda olmadığının altını çizdi. Meclis Başkanının o dosyaları bürokratlara incelettirerek de suç işlediğini kaydeden Hamzaçebi, “Meclis başkanını uyarıyorum, anayasayı çiğnemeyin anayasaya göre hareket edin. Bu açıklamayla suç işlemiş oluyorsunuz” diye seslendi.

‘NİYE KORKUYORSUNUZ?’
İktidar partisine de çağrı yapan Hamzaçebi, “Madem paralel yapı size tuzak kurdu diyorsunuz, o zaman bu tuzağı görelim, birlikte üzerine gidelim, niye korkuyorsunuz” dedi.

‘FEZLEKELER ZATEN KAMUOYUNA YANSIDI’

Fezlekelerin içeriğinin zaten kamuoyuna yansıdığını, bilmedikleri bir şeyden söz edilmediğini belirten HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, fezlekelerin içeriğinin son derece ciddi olduğunu ve soruşturulmamasının dahi büyük bir sorumluluk ve suç dizisini ortaya koyduğunu söyledi. Fezlekelerin içeriğini Meclisten saklanmasının kabul edilemez olduğunun altını çizen Kürkçü, “Şu an resmen Meclisin bilgisine açılmaması, hem Meclis Başkanlığı, hem Meclis çoğunluğu bakımından Türkiye’nin halkına karşı son derece büyük bir adaletsizliktir. Çünkü söz konusu bakanlar olduğuna göre hem herkesin bu iddiaları bilmeye hakkı var hem de gereğinin yerine getirilmesini istemeye” diye konuştu.

Kürkçü AKP’nin korktuğu gerçeği de şöyle değerlendirdi: “Bu fezlekelerle denilmektedir ki, bu bakanlarla, Başbakan kovuşturmaya konu olan mali işlemlerle hem kamu maliyesini hem uluslararası mali sistemi dolandırmışlardır. Uluslararası sistem gözünde Türkiye’nin kanun dışı bir hükümet tarafından yönetildiğini göstermektedir.” Başbakanın dediği gibi fezlekeler eğer bir darbe girişiminin, iftira ve karalamalarla yasa dışı yoldan hükümeti düşürmeye yönelik girişimlerin parçası ise şimdiden Türkiye’nin en büyük darbe davasının açılmış olması gerektiğini kaydeden Kürkçü, “O zaman bu darbeciler halkın önünde teşhir edilmeli” dedi.

‘12 YILLIK İCRAAT DENETLENMELİ’

Fezlekelerde ortaya konan suçların, Hükümet ile Cemaat arasında gayri meşru ortaklığın son bulması ile ortaya çıkan gerçeklerden bir kaçı olduğunu dile getiren Kürkçü, “Bütün gerçeği elde etmek ve 12 yıllık hükümetin bütün işlemlerinin, bütün tarafları ile incelenmesi ve suçlu olanların kanun önüne çıkartılmasını istemek zorundayız” dedi.  Bu pisliği ancak ve ancak halkın temizleyeceğini dile getiren Kürkçü, bunun için seçim yasalarının demokratikleştirilerek, derhal erken seçimin yolunun açılmasını istedi.

MECLİS SORUŞTURMASI
Meclise ulaşan 4 eski bakanla ilgili fezlekeler, Genel Kurulun ilk oturumunda okunacak.Meclis İçtüzüğü ve anayasaya göre, görevde bulunan veya görevinden ayrılmış olan Başbakan ve bakanlar hakkında Meclis soruşturması açılması, TBMM üye tam sayısının onda birinin vereceği (55 milletvekili) önerge ile isteniyor. Önergenin genel kurulda okunmasının ardından, Meclis soruşturması açılıp açılmaması hakkında yapılacak görüşmelerin günü, önergenin verilişinden itibaren bir ay içinde görüşülüp karara bağlanıyor. Meclis soruşturması açılıp açılmaması hakkında Genel Kurulda gizli oylama yapılıyor. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, soruşturmanın yürütülmesi görevi, Anayasanın 100. maddesi hükümlerine göre, on beş kişilik bir komisyona veriliyor. Bir ay çalışan, gerekirse ek süre isteyen komisyonun çalışmasını tamamlaması halinde rapor Genel Kurulda oylanıyor. Oylamada kabul edilmesi halinde Yüce Divan yolu açılmış oluyor.


SADIK YAKUT YÖNETECEK

Meclis’te olağanüstü toplantıda oturumu AKP'li Meclis Başkanvekili Sadık Yakut Yönetecek. Meclis’te yapılacak olağanüstü toplantı nedeniyle ziyaretçi alınmayacak.

GENEL KURUL’DA 184 MİLLETVEKİLİNİN BULUNMASI GEREKİYOR
İçtüzüğe göre olağanüstü toplantının başlayabilmesi için birleşimin başında yapılan açılış yoklamasında en az 184 milletvekilinin Genel Kurul’da hazır olması gerekiyor, aksi takdirde çağrı düşüyor.
Birleşim yeterli çoğunlukla açılabildiği takdirde, Başkan, ilk önce çağrı yazısını okutacak ve bu toplantıyı gerektiren konu görüşülecek. CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 134. MHP’nin sandalye sayısı 52, BDP’nin 26, HDP’nin 4. Bağımsız milletvekillerinin sayısı ise 14. Meclis’te muhalefetin ve bağımsız milletvekillerinin toplam sandalye sayısı 230. (ANKA)


CHP'NİN B PLANI DA HAZIR

4 eski bakan hakkındaki fezlekeler için Meclis’i olağanüstü toplantıya çağıran CHP’nin B planı da hazır. CHP, eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkında soruşturma önergesi hazırlamak için harekete geçti.
CHP, hakkında fezleke düzenlenen eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkında soruşturma önergesi hazırlıyor.
Edinilen bilgiye göre soruşturma önergelerinin ana konusu “rüşvet” iddiası olacak ve 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna vurgu yapılacak.
CHP hazırlayacağı 4 eski bakan hakkındaki ayrı ayrı soruşturma önergelerini de farklı günlerde Meclis Başkanlığına sunacak.

BAŞBAKAN İÇİN HAZIRLANDI, BEKLETİLİYOR


Bu arada CHP, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında iki ayrı soruşturma komisyonu kurulması için iki ayrı önerge hazırladı. Soruşturma önergelerinden birincisi MİLGEM ihalesiyle ilgili “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla verilecek. Diğer önerge de “yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs” iddiasını içeriyor.
CHP, önce hakkında fezleke düzenlenen 4 eski bakan hakkındaki soruşturma önergelerini gündeme getirecek, ardından Başbakan hakkında hazırlanan soruşturma önergesi verilecek.

SORUŞTURMA ÖNERGESİ İÇİN 55 İMZA YETERLİ


Meclis İçtüzüğüne göre, görevde bulunan veya görevinden ayrılmış olan Başbakan ve bakanlar hakkında Meclis soruşturması açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az onda birinin vereceği bir önerge ile istenebiliyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen Meclis soruşturması önergesi gelen kâğıtlar listesine alınıyor ve Genel Kurul'da okunuyor. Okunan önergenin bir örneği, Başkanlıkça hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakana gönderiliyor.
Meclis soruşturması açılıp açılmaması hakkında yapılacak görüşmelerin günü, önergenin verilişinden itibaren bir ay içinde görüşülüp karara bağlanacak şekilde, bir özel gündem halinde Danışma Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurulca tespit ediliyor. Bu görüşme günü de ayrıca hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakana bildiriliyor.

MECLİS SORUŞTURMASI AÇILIP AÇILMAMASI HAKKINDA GENEL KURULCA GİZLİ OYLA KARAR VERİLİYOR


Sırasıyla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibinin veya onun göstereceği bir diğer imza sahibinin, şahısları adına üç milletvekilinin ve o sırada görevde bulunsun veya bulunmasın, hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakanın konuşacağı bir görüşmeden sonra, Meclis soruşturması açılıp açılmaması hakkında Genel Kurulca gizli oyla karar veriliyor.

YÜCE DİVANA SEVK KARARI ANCAK ÜYE TAM SAYISININ SALT ÇOĞUNLUĞU İLE ALINIYOR


Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, soruşturmanın yürütülmesi görevi, Anayasanın 100'üncü maddesi hükümlerine göre, Başkanlıkça Genel Kurulda yapılacak ad çekme suretiyle kurulacak on beş kişilik bir komisyona veriliyor.
Görüşmeler tamamlandıktan sonra komisyon raporu Genel Kurulca gizli oyla karara bağlanıyor.
Komisyonun Yüce Divana sevk etmeme yönündeki raporlarının reddi, ancak, Yüce Divana sevke dair verilen ve sevk kararının hangi ceza hükmüne dayanacağını gösteren bir önergenin kabulüyle mümkün oluyor. Yüce Divana sevk kararı ancak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınıyor. (ANKA)

ÖNCEKİ HABER

AK belediyelerin kara icraatları

SONRAKİ HABER

Kılıçdaroğlu, Buldan ve Temelli dahil 25 vekilin fezlekesi Mecliste

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa