Blok’un başarısı üzerine

Blok’un başarısı üzerine

Seçim sonuçlarının  açıklanmasının üzerinden yaklaşık olarak iki gün geçmesine rağmen, birçok televizyon kanalında yapılan programlarda, gazete köşelerinde yazılanlarda hatta sokaktaki konuşmalara bakıldığında ciddi bir şaşkınlığın olduğu söylenebilinir. Bu şaşkınlığın temel nedeni, sadece AKP'nin oyla

DENİZ ÇİFTÇİ

Seçim öncesi veya sonrası yapılan tartışmalar ve anket sonuçları iyice analiz edildiğinde resmi ideolojiye dayalı anlayışın, Emek Özgürlük ve Demokrasi Bloku için öngördüğü seçim tahmini ile Blokun elde ettiği başarı arasında tahminlerinin ötesinde bir fark olduğunu söylemek mümkün. Bu çevrelerin Blokun bu düzeyde bir başarı elde edemeyeceğine olan inançlarının temel nedeni AKP'nin ''Kürt sorunu artık yoktur, Kürt kardeşlerimin sorunu vardır'' söylemi ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni CHP'sine özellikle de işsizlik ve Kürt sorununa olan yaklaşımına duyulan güvendi. Çünkü Resmi ideoloji savunucularının tespitlerine göre AKP ve CHP Kürtlerin, işçilerin veya daha geniş çerçevede ezilenlerin oylarını toplayacağı için Blok istediği başarıya ulaşamayacaktır. Fakat bu çevrelerin;
*Kürt sorununun hâlâ çözülmediğinin hatta sosyolojik olarak daha da derinleştiğini fark etmemeleri,
*Türkiye'de işsizliğin sürekli olarak arttığını kabullenmemeleri veya matematiksel kurnazlıklarla bunu çürütmeye çalışmaları,
* Dini azınlıkların ve diğer ötekileştirilen grupların temel hak ve hürriyetlerinin sürekli kısıtlanıldığını görmezden gelmeleri,
-Türkiye'nin Neoliberal politikalar doğrultusunda suni bir büyümeye sahip olup, çok büyük bir cari açığın olduğunun ve bunun eninde sonunda patlayacağını gözden kaçırmaları ve tüm bu sorunların bilinçli bir şekilde toplumsal hafızada uyutulması, bu anlayışa sahip olanların Emek Demokrasi ve Özgürlük Blokunun başarısını da doğru yorumlayamadıklarını ve muhtemelen yorumlayamayacaklarının da bize göstermektedir. Bu çevrelerin aksine, Blok bileşenleri yukarıda yazılanları temel gündemi haline getirip bu sorunların çözümü noktasında kendilerinin en büyük ve güçlü alternatif olduklarını Türkiye halklarına aktarmayı başardılar. Bu yüzden, eğer Blokun başarısı Siyasal ve Sosyolojik olarak irdelenirse;
* Blokun Kürt sorununu doğru algılayan yegane güç olup çözüm noktasında da en önemli aktörlerden olması,
* Kürtler arasında kimlik bilincinin gelişmesi ve bunun kolektifleşerek her geçen gün yaygınlaşmasının Blok bileşenleri tarafından doğru kanalize edilmesi,
* Blokta yer alan Sosyalist adayların birçok seçmende yarattığı heyecan ve bunun büyük bir entelektüel camia tarafından desteklenilmesi ile
* İşçilerin kendilerini parlamentoda temsil edebilecek bir anlayışın Blokta yer aldığına olan inançları,
Emek Özgürlük  ve Demokrasi Blokunun seçim başarısının altında yatan ana nedenlerdir. Bu nedenler daha da arttırılıp sıralanabilinir. Fakat son olarak şunu söylemek gerekirse eğer, Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku diğer partilerin derinlemesine anlayamadığı toplumsal birçok sorunu doğru algılayıp çözüm olabilecek bir iradeye sahip olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Nitekim seçim sonuçları ve Blokun elde ettiği başarıya halkın sokakta gösterdiği pozitif tepki de bunun ispatıdır.

*Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi Doktora Öğrencisi

www.evrensel.net