Halkın 250 milyarı çalındı

Halkın 250 milyarı çalındı

Polis kayıtları Türkiye’deki yolsuzluğun bilançosunu ortaya koydu. Emniyetin raporuna göre 2012 yılından 250 milyar TL’lik yolsuzluk yapıldı. Yolsuzluklarda ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumu dolandırıcılığı suçları ön plana çıkarken, sağlık, sosyal güvenlik, tarım sektörü ve yerel yönetim kurumlarında kamu kaynakları hortumlandı.

Tamer Arda ERŞİN
Ankara


Polis kayıtları Türkiye’deki yolsuzluğun bilançosunu ortaya koydu. Emniyetin raporuna göre 2012 yılından 250 milyar TL’lik yolsuzluk yapıldı. Yolsuzluklarda ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumu dolandırıcılığı suçları ön plana çıkarken, sağlık, sosyal güvenlik, tarım sektörü ve yerel yönetim  kurumlarında kamu kaynakları hortumlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Raporu”na göre Türkiye’de, 2012 yılında 250 milyar TL’lik yolsuzluk yapıldı. Yolsuzluklar  sağlık, sosyal güvenlik, tarım gibi kamu kaynaklarının yoğun kullanıldığı sektörlerde ve yerel yönetimlerde yoğun şekilde görüldü. Bunlar “İhaleye Fesat Karıştırma” ve “Kamu Kurumu Dolandırıcılığı” şeklinde yaşandı.  

RÜŞVET YÜZDE 35 ARTTI

Yolsuzluklarda bir önceki yıla göre yüzde 7.8’lik artış yaşandı. İhaleye fesat karıştırmalarda yüzde 1.2’lik artış oldu ve en çok yolsuzluk yerel yönetimler, sağlık ve eğitim sektöründe yaşandı. Kamu kurumu dolandırıcılığında  sağlık, sosyal güvenlik, eğitim ve tarım sektörleri ön plana çıktı. Rüşvet suçlarında ise yüzde 35.13’lük artış yaşanırken, adli hizmetler, yerel yönetimler, tapu ve sağlık sektörlerinde rüşvet olayı görüldü. Ayrıca yerel yönetimlerde kamu malını zimmete geçirme, borçlunun borcunu ödemesinde usulsüzlük, yakıt alım ihalelerinde sözleşme hükümlerine aykırı davranma olayları dikkat çekti

SGK’DEKİ MENFAAT GRUPLARI!

2012 yılında sağlığa, kamu kaynaklarında 15.58 milyar TL ayrılırken, sağlık ve sosyal güvenlik harcamalarında yolsuzluk yapıldı. EGM Raporuna göre buralarda bulunan menfaat grupları usulsüz reçete, rapor, ilaç yazarak, harcamalarını Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura etti. Muayene olmayan kişiler, muayene olmuş gibi gösterildi. Emeklilikte prim günü dolmayanların, geçmiş dönem primleri ödenmiş gösterildi ve emekli yapıldı.
Kurulan paravan şirketlerle çalışmayan kişiler, çalışıyormuş gibi gösterilerek, sağlık, emeklilikten yaralanması sağlandı. Sağlık kurumlarının medikal cihaz ve tıbbi malzeme alım ihalelerine fesat karıştırıldı. Ayrıca raporda, Karekod ve MEDULA gibi dijital kayıt sistemlerinin devreye girmesinin ardından bu alanda yapılan yolsuzluklarda bir önceki yıla oranla yüzde 13.4’lük düşüş yaşandığı belirtiliyor.

YEREL YÖNETİMLERDE İŞ, RÜŞVETLE YÜRÜYOR

En çok ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarının görüldüğü yerel yönetimlerde ise yolsuzluklarda

2011 yılına oranla yüzde 1.9’luk artış yaşanmış. Çevre düzenleme, park, bahçe bakımı, temizlik, araç kiralama ve ilaçlama ihalelerine fesat karıştırılması olayları yaşanırken; imar, iskan ve ruhsat işlemlerinde vatandaşlardan rüşvet alındı.

PARAYLA İŞLEYEN YARGI!


Adli hizmetlerde ise yoğun bir şekilde rüşvet suçu işlenirken, bu işlemlerdeki usulsüzlüklerde bir önceki yıla oranla yüzde 54.5’lik artış yaşandı.  Adli olayların takibinde ve bilirkişi incelemelerinde taraflı rapor hazırlanması için adliye görevlileri tarafından haksız menfaat temini; kolluk hizmetlerinin yürütülmesi esnasında rüşvet alınması; icra ihalelerine fesat karıştırılması tespit edilen suçlar.

ENGELLİLER KULLANILDI

2012 yılında kamu bütçesinde 56.68 milyar TL’nin ayrıldığı eğitimde yaşanan yolsuzluklarda ise yüzde 50’lik bir artış meydana geldi. Yemek ve temizlik hizmeti alım ihalelerine fesat karıştırılması, eğitim sektöründeki görevlilerin maaş işlemlerinde zimmete para geçirmesi ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim almayan öğrencilerin, eğitim alıyor gibi gösterilmesiyle kazanç sağlanması eğitim sektöründe öne çıkan suçlar.

www.evrensel.net