21 Şubat 2014 11:00

Sanata müdahalelere karşı mücadeleye

Kültür ve sanat emekçileri iki gün süren bir çalıştayın ardından, kültür ve sanata siyasi ve ekonomik müdahalelere karşı alternatiflerini hazırladı. Kültür Sanat-Sen’in çağrısıyla yapılan çalıştayın son günü sunulan raporda sanat alanından pek çok katılımcının önerileriyle oluşan bir sonuç deklarasyonu açıklandı.

Sanata müdahalelere karşı mücadeleye
Paylaş

Kültür ve sanat emekçileri iki gün süren bir çalıştayın ardından, kültür ve sanata siyasi ve ekonomik müdahalelere karşı alternatiflerini hazırladı. Kültür Sanat-Sen’in çağrısıyla yapılan çalıştayın son günü sunulan raporda sanat alanından pek çok katılımcının önerileriyle oluşan bir sonuç deklarasyonu açıklandı.

Kültür ve sanat alanında birikmiş sorunları, müdahaleleri masaya yatırıldı. İki gün boyunca kültür ve sanat alanında faaliyette bulunan, içinde Özerk Sanat Konseyi bileşenlerinin de olduğu, dernek, vakıf, meslek örgütü, demokratik kitle örgütü, sendikaların ve bağımsız katılımcıların buluştuğu alternatif bir çözüm programı oluşturuldu.

Açıklanan raporda Kültür Bakanlığının hazırlığını yaptığı antidemokratik Türkiye Sanat Kurumu yasa tasarısına karşı da önemli öneriler yer alıyor.

Raporda, Türkiye’de kültür  ve sanat geleneğini yaratan, Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı kurumların tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına ve bağımsız sanat yapabilme olanaklarının ellerinden alınmasına izin vermeyecekleri açıklandı.

‘Uygar bir ülkede sanat kâr ve rant için yapılamaz, devletin sanata desteği olmazsa olmazdır. Bilim ve sanat özgürdür. Sanatın özgürce üretilmesini sağlamak sosyal devletin temel görevlerinden biridir.’ diyen sanat emekçileri, ödenekli sanat kurumlarında yapılacak her türlü mevzuat değişiklikleri iktidarların tepeden inmeci yaklaşımları ile değil en demokratik biçimde çalışanları temsil eden meslek örgütleri ve konuyla ilgili uzmanların katılımıyla gerçekleştirilmesi gerektiğini savundu.

İKTİDARIN SANATI YÖNETECEĞİ YASALARI KABUL ETMİYORUZ

 “Kültür ve sanata siyasi ve ekonomik müdahalelere karşı alternatiflerimiz” başlığını taşıyan raporda yer alan konu başlıkları ise şöyle;
1- Siyasi iktidarların doğrudan sanatı ve kültürü yöneteceği ve sanatın ticarileştirilmesi anlamına gelen hiçbir yasa taslağını kabul etmiyoruz.
2- Ödenekli sanat kurumlarının yasaları korunmalı ve yasalarının emrettiği şekilde özel yasa ve tüzükler yapılmalıdır.
3- Kültür sanat alanındaki demokratik kitle örgütleri tarafından sanat kurultayı yapılmalıdır.
4-  Siyasi iktidarların sanat ve kültür alanını tehdit eden hegemonyası ve piyasalaştırma politikalarına karşı kamuoyunun tepkisi örgütlenmelidir.
5- TÜSAK yasa tasarısı taslağına karşı gerçekleştirilecek eylem ve etkinliklerin takvimi belirlenmelidir.
6-Devlet sanatın nasıl olması gerektiğine müdahale edemez.  Sanatın içeriği ve biçimi hiçbir siyasi iktidarın günlük politikalarının konusu yapılamaz. Devlet, siyasi iktidarların değişiminden etkilenmeyecek kalıcı yönetim politikası ile sanata özgür ortam yaratmakla yükümlüdür.
7- Sanat ve kültür alanlarına destek; ihale ve rant sürecine dönüştürülmemelidir. Sanat kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği objektif kriterlerle destek oranları oluşturulmalıdır.
 8- Bakanlıklarda ve yerel yönetimlerde ilgili kuruluş olarak korunacak ve yeni kurulacak tüm sanat kurumlarının özerklik prensibi, Anayasa’da açık biçimde güvence altına alınmalı, uygulanmalıdır.
9- Ödenekli sanat kurumlarında iş güvencesiz istihdam kabul edilemez.
10- Sanat kurumlarında esnek, güvencesiz, sendikasız ve angarya çalışma biçimlerine son verilmelidir. Bu konuda verilecek mücadele, kültür ve sanat için verilen mücadelenin ayrılmaz parçasıdır.
11-Sansür ve yasaklamalar asla kabul edilemez. Sansürle mücadele kültür ve sanat emekçilerinin en temel görevidir.
12- Siyasi iktidarların “genel ahlak kuralları” sanat için bir ölçüt olamaz.
13- Özerk sanat konseyinin hazırladığı yasa tasarısı taslağı güncellenmeli ve alternatif olarak değerlendirilmelidir.

SANATÇILARDAN GREV UYARISI

Kültür Sanat- Sen'in düzenlediği "Kültür ve Sanata Siyasi ve Ekonomik Müdahalelere Karşı Alternatiflerimiz" başlıklı Çalıştayın son oturumu gerçekleşti. Mimar Sinan Üniversitesi Sedat Hakkı  Eldem Konferans Salonunda, dün, düzenlenen oturumun öğleden önceki bölümünde ilk olarak Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu konuştu. Feyzioğlu'nun ardından Kültür Sanat Sen Genel Başkanı Yavuz Demirkaya konuştu. AKP İktidarı döneminde sanatın ve sanatçının baskı altına alınmak istendiğini vurgulayan Demirkaya, "Bu nedenle omuz omuza vereceğimiz insanları doğru seçmeliyiz. Çünkü karşımızda güçlü bir iktidar var" dedi. Gezi Parkı eylemlerinin AKP iktidarını sarsan bir direniş olması itibariyle önemli olduğuna vurgu yapan Demirkaya sanata ve sanatçılara yönelik baskılara karşı gerekirse grev yapacaklarını da duyurdu.

'TOPLUMU ÖZGÜRLEŞTİREN SANATTIR'

KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tonbul da, AKP'nin 11 yıldır Türkiye'yi yukarıdan devlet eliyle aşağıdan ise cemaat gibi yapılanmalarla yeniden dizayn etmeye çalıştığını söyleyerek, "Başbakan yaşamın bütün alanlarını dini referanslara göre belirleme çabası var. Doğaldır ki toplumun öncü gücü olan sanatçıların da bundan payını almaması beklenemezdi" dedi. Sanatı özgür olan bir ülkenin toplumunun da özgür olamayacağını kaydeden Tonbul, emekçilerin ve sanatçıların toplumu değiştirme güçlerini buluşturduğunda bu birlikteliğin önünde hiçbir kuvvetin duramayacağına vurgu yaptı.

Kentlerin, kültür ve sanatın AKP İktidarı döneminde yağma ve talanın hedefi haline geldiğini belirten TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu ise, AKP'nin kültür sanat çevrelerini, kitle örgütlerini  devre dışı bırakarak  yağma yapmaya çalıştığına dikkat çekti. AKP'nin barınmadan, sağlığa, eğitime, emeğe ve sanata kadar pek çok alanda saldırı yasasını meclisten geçirdiğine vurgu yapan Muhçu, AKP'nin bu saldırıları karşısında GEZİ direnişinin çıktığını kaydetti. DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, "Bu kadar müdahaleci bir iktidar varsa bunun karşısında bir direniş de vardır. Gelecek emek tarafından korunacak. Gelecek kadınların, gençlerin, emekçilerin, aydınların ve sanatçıların olacak" dedi.

Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
ÖNCEKİ HABER

‘Bu istihbarat devletine geçiştir’

SONRAKİ HABER

Anne Fontaine’den Masallar

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...