Abonelik iptalinde yeni düzenleme

Abonelik iptalinde yeni düzenleme

Telefon ve İnternet aboneliklerinin iptali son fatura ile yapılabilecek. BTK’nin hazırladığı taslak yürürlüğe girerse, işletmeci firma, son faturayı tüm bedeller dahil olacak şekilde düzenleyecek, sonrasında tüketiciden alacak talebinde bulunamayacak.

Telefon ve İnternet aboneliklerinin iptali son fatura ile yapılabilecek. BTK’nin hazırladığı taslak yürürlüğe girerse, işletmeci firma, son faturayı tüm bedeller dahil olacak şekilde düzenleyecek, sonrasında tüketiciden alacak talebinde bulunamayacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, (BTK) borç ve alacak bilgilerinin sorgulanması ve son faturalara ilişkin usul ve esaslar taslağı hazırladı.

Taslak bu haliyle yürürlüğe girerse, işletmeciler, son faturayı gecikme faizi ve diğer bedeller dahil olacak şekilde tek seferde düzenleyecek.

Tüketicilere gönderilen son faturada, faturanın son kez gönderildiğine dair ibareye yer verilecek ve sonrasında borca ilişkin yeni fatura çıkarılamayacak. (İSTANBUL)

www.evrensel.net