Avukatınız yanıtlıyor

Avukatınız yanıtlıyor

Ben eşimden iki yıl önce boşandım ve boşanma ile küçük çocuğumuzun velayetinin de mahkeme bana verdi. Eski eşim bugüne kadar çocuğumu ne aradı ne de sordu. Geçtiğimiz ay ortaya çıkarak çocukla görüşmek istediğini söyledi. Birkaç hafta görüştüler ama çocuğum bir daha gitmek istemediğini söyledi. Biraz sıkıştırınca babasının kendisine kötü davrandığını birkaç kez vurduğunu söyledi. Ben artık eski eşimin çocuğumu görmesini istemiyorum. Bunun için ne yapmalıyım?

SORU: Ben eşimden iki yıl önce boşandım ve boşanma ile küçük çocuğumuzun velayetinin de mahkeme bana verdi. Eski eşim bugüne kadar çocuğumu ne aradı ne de sordu. Geçtiğimiz ay ortaya çıkarak çocukla görüşmek istediğini söyledi. Birkaç hafta görüştüler ama çocuğum bir daha gitmek istemediğini söyledi. Biraz sıkıştırınca babasının kendisine kötü davrandığını birkaç kez vurduğunu söyledi. Ben artık eski eşimin çocuğumu görmesini istemiyorum. Bunun için ne yapmalıyım?

CEVAP:
Hakim bir boşanma davasında boşanma kararı ile birlikte küçük çocukların velayetini de hangi ebeveyne vereceği konusunda da bir karar verir. Hakim ayrıca,  velâyetin kendisine verilmeyen eş ile çocuğun kişisel ilişkisinin düzenlenmesine de karar verir. Bu ilişkinin tesisinde çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararlarının esas tutulacağı Medeni Kanun hükmüdür. Çocuk ile kişisel ilişki kurulması ile ilgili hükümleri Medeni Kanunun 323-326 maddeleri düzenleniyor. Genel kural itibarı ile anne ve babadan her biri, velâyeti altında bulunmayan veya kendisine bırakılmayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir. Bu kişisel ilişki içinde, ana ve babadan her biri, diğerinin çocuk ile kişisel ilişkisini zedelemekten, çocuğun eğitilmesi ve yetiştirilmesini engellemekten kaçınmakla da yükümlü kılınmıştır.
Ancak, Medeni Kanunun 324. Maddesi bu kişisel ilişkiye sınırlar getirir. Kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzuru tehlikeye girer veya ana ve baba bu haklarını yukarıda belirtilen yükümlülüklerine aykırı olarak kullanmaları durumunda veya çocuk ile ciddi olarak ilgilenmemeleri ya da benzer önemli sebeplerin bulunması halinde kişisel ilişki kurma hakkı, bu hususun boşanma davasında ispatlanması durumunda kişisel ilişki kurulması reddedilebilir veya daha sonra açılacak bir dava ile de kendilerinden alınabilir.    
Mahkemeler bu tür davalarda çocuğun yüksek menfaatini dikkate alarak karar verir. Kişisel ilişki kurulmasıyla ilgili davalarda, çocuğun oturduğu yerin mahkemesi yetkilidir.
Yargıtay, örneğin bir kararında, “davalının boşanmalarından sonra davacıyı ve davacının annesini yaraladığı, çocuk beş yaşındayken gerçekleşen bu olay nedeniyle; çocukta babaya karşı aşırı derecede korku geliştiği ve babasının sürekli olarak annesine zarar verebilecek potansiyel olarak gördüğü, babasını görmek ve karşılaşmak istemediği babasıyla görüşmesi, çocuğu psikolojik açıdan olumsuz etkilediği, kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzurunun ciddi biçimde bozulduğu ve tehlikeye girdiği anlaşılmaktadır” diyerek kişisel ilişkinin kaldırılmasına karar vermiştir. Yargıtay 2. HD, 31.05.2005 Tarih, 2005/5868 E, 2005/8446 K)
Ayrıca, 6284 sayılı Ailenin Önlenmesi ve Kadına karşı Şiddet Kanunu kapsamında tedbir mahiyetinde koruma kararı için de mahkemeye başvurabilme hakkınız da var.  
 

www.evrensel.net
ETİKETLER Ekmek ve Gülhukuk