Börklüce Mustafa’nın romanı Kalplerin Işığı
.

Börklüce Mustafa’nın romanı Kalplerin Işığı

Avukat, Yazar Kemal Derin’in, Hünkâr’ın hayatını konu edinen “Şahdiz” romanından sonra, Börklüce Mustafa’nın hayatını işlediği, “Kalplerin Işığı” adlı romanı da yayımlandı.

Rıza AYDIN
Adana


Avukat, Yazar Kemal Derin’in, Hünkâr’ın hayatını konu edinen “Şahdiz” romanından sonra,  Börklüce Mustafa’nın hayatını işlediği, “Kalplerin Işığı” adlı romanı da yayımlandı. Bu yolun uluları, “marifet taltife tabidir” demişler, bizde bu başarısından dolayı arkadaşımızı kutluyoruz. Bu başarısında, yazarın, kişisel yeteneklerinin, çalışma azminin, büyük rolü vardır, elbette, bunlar konuşuluyor, konuşulacak da ama biz konunun başka bir yönüne ışık tutmak istiyoruz.

Kemal Derin’in başarısına etki eden yaşadığı sosyal çevresinin rolüdür. “Fuad Köprülü “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” adlı kitabında, o zamana kadar, Türk dilinde eşi benzeri olmayan bir şiir geleneğinin kurucusu olan Yunus Emre’yi anlatırken şöyle der: “… her şahsiyet, hattâ Yunus Emre gibi ibtidâi ve işlenmemiş bir lisâna rûhun his inceliklerini samimiyetle yaşatacak ilâhi bir mâhiyet veren dahîler bile, mutlakâ sosyal çevrelerinin mahsûlüdürler.”

Bu son derece bilimsel bir bakış açısıdır, Fuad Köprülü’nün gayet güzel ifade ettiği, Yunus Emre gibi, bir edebiyatın yaratıcısı olan dahiler bile, en sonunda onları yaratan sosyal çevrelerinin ürünüdürler. Bu açıdan dâhileri, tarihe damgasını vurmuş büyük şahsiyetleri bile anlamak için onların gelişmesine etki eden sosyal çevreyi anlayarak, anlatarak işe başlamak gerekir. Doğru yaklaşım budur; bu kişilerinin oluşmasına neden olan sosyal çevre nasıldı, bu kişiler bu sosyal çevrede nasıl gelişti, gelişen bu özel şahsiyet ne tür faaliyetlerde bulunarak bu sosyal çevreyi etkileyip, dönüştürdü diye, gelişim süreçlerindeki olgulara bakmak gerekir.”

Nasıl Yunus Emre’yi Yunus Emre eden Tabtuk Emre’nın dergâhı ise, Kemal Derin’i yaratan da Adana Pir Sultan Abdal Kültür Derneğidir. Kemal Derin hukuk fakültesini bitirip, genç bir avukat olarak Adana’ya geldiğinde Pir Sultan Derneğinin oluşturduğu dünyaya dâhil oldu. Eğer o bu sosyal çevrenin içine girip, onlarla ağlayıp, onlarla gülmeyi, onlarla bir ara da yaşamasaydı, bu romanları yazma motivasyonunu kendinde bulamazdı. Bu yüzden Kemal Derin arkadaşımızın romanlarını okurken, onda Pir Sultan Abdal dünyasının etkisini görmemiz gerekir, eğer bunu göremiyorsak eksik bir okuma yapmış oluruz. Bu yüzden, okullarını bitiren gençlerimizin, bu sosyal dünyaya girmeleri bu açıdan çok önemlidir.
Biz Kemal Derin arkadaşımızın romanlarını okurken, aynı zamanda görünenin, arkasında yatan bu gerçeği de görüp hissedebilmeliyiz.

Romanın edebi yanı ile işlediği sosyal konuyu verişindeki başarısı ayrıca yazılıp konuşulmalıdır. Bütün dostlarımızı, arkadaşlarımızı, yârimizi, yarenimizi, Şeyh Bedrettin’in yoldaşı Dede Sultan’ın romanını okumaya davet ediyorum.


 

www.evrensel.net