Hekimin emeği hastanın parası sömürülecek

Hekimin emeği hastanın parası sömürülecek

İstanbul Sağlıkçılar Meclisi, mecliste görüşülen sağlıktaki torba yasayı protesto etti. Yapılan açıklamada, torba yasayla hekimlerin emeğinin, hastaların ise paralarının sömürüleceği ifade edildi.

İstanbul Sağlıkçılar Meclisi, mecliste görüşülen sağlıktaki torba yasayı protesto etti. Yapılan açıklamada, torba yasayla hekimlerin emeğinin, hastaların ise paralarının sömürüleceği ifade edildi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mono Blok önünde çadır kuran hekimler, Meclisteki görüşmeleri de kurdukları sinevizyon sistemiyle yansıttı. Buradan yürüyüşe geçen hekimler, sık sık “Hırsıza değil, sağlığa bütçe” sloganı attı. Eylemde, torba maketlerinin taşınması da dikkat çekti.

HUKUK REZALETİ

Yürüyüş sonrası tekrar kurdukları çadırın önüne gelen hekimler adına ilk açıklamayı İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Taner Gören yaptı. Torba yasadaki ‘ruhsatsız hekimlik’ maddesini hatırlatan Gören, “Bu madde bir hukuk rezaleti olarak hukuk tarihine yazılmış bulunuyor” dedi. Yasayla birlikte öğretim üyelerinin pazarlandığını, aile hekimlerinin emeğinin sömürüldüğünü ifade eden Gören, “Bu torba yasa, hekimlik onuruyla bağdaşmıyor. Ve biz bu torba yasayı reddediyoruz. Yasa meclisten geçse dahi bu rezaleti ortadan kaldırmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız” diye konuştu.

REDDEDİYORUZ

Daha sonra İstanbul Sağlıkçılar Meclisi adına basın açıklamasını okuyan İTO Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, “Yasayla birlikte en büyük zararı vatandaşlar görecek. Hekimlik mesleğini yerine getirmeyi, ‘ruhsatsız hekimlik’ adı altında bir suça dönüştürüp sağlık çalışanlara ceza öngören, İnsanların en mahrem bilgilerini paylaşmayan hekimleri cezalandıran, son haliyle artık ‘Tam Gün’le hiçbir ilgisi kalmayan sağlık torba yasasını reddediyoruz” dedi.

MESELE TAM GÜN DEĞİL

Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Üyesi Osman Öztürk de eylemde söz aldı. İktidar partisinin ısrarla Tam Gün dediği yasanın son haliyle kölelik düzeni olduğunu belirten Öztürk, “Mesele tam gün meselesi değil, mesele hekim emeği sömürüsü, mesele hasta emeği sömürüsü” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, torba yasa görüşmesi sonuçlanana kadar hekimlerin çadırda bekleyeceği duyuruldu. Hekimlerin bekleyişi hâlâ devam ediyor. (İstanbul/EVRENSEL)


MERSİN’DE MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ

Mersin’de de  Tabip Odası üyeleri, Sağlık Bakanlığı'nın Torba Yasa'yla çıkarmayı planladığı, 'Tam gün' düzenlemesini protesto için meşaleli yürüyüş yaptı.

Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya gelen sağlık emekçileri, 'AKP sağlığa iyi gelmiyor', 'Parasız eğitim, parasız sağlık', 'Sağlık haktır satılamaz' sloganları atarak, Atatürk Caddesi'nde ellerindeki meşalelerle 500 metre yürüdü. Kent meydanında sağlık emekçileri adına açıklama yapan Mersin Tabip Odası Başkanı Galip Kırıcı, yeni yasayla çıkarılacak düzenlemelerin nitelikli sağlık hizmeti alınmasını önleyeceğini belirtti. Kırıcı, "Amaç açıkça ortaya çıkmıştır. Amaç tam gün değildir. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının tek bir işte çalışarak insanca yaşayacakları bir düzen kurmak değildir. Devlet bırakın sağlığı yurttaşlara hak olarak ücretsiz sunmayı, yurttaşların cepten ödemek zorunda bırakıldığı sağlık hizmetinden kâr eden, hocaları özel sektöre pazarlayan bir tüccara dönüşmektedir" dedi. Türkiye'de resmi rakamlara göre günde 30 sağlık çalışanının şiddete uğradığının altını çizen Kırıcı, şiddeti önleyici ve caydırıcı bir yasanın acilen çıkmasını istediklerini ifade etti.


 

www.evrensel.net