08 Haziran 2011 09:43

KESK, demokrasi ve emekten yana tutum alacak

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Merkez Yönetim Kurulu, konfederasyona bağlı sendikalara gönderdiği yazıyla seçim sürecine ilişkin tutumunu açıkladı. Türkiye’nin derin bir ekonomik ve siyasal kriz içinde bulunduğuna dikkat çeken KESK, gerilim ve şiddetin tırmandırıldığı, antidemokratik uygulamaların a

KESK, demokrasi ve emekten yana tutum alacak

Paylaş

“Emeğin değersizleştirilip güvencesizleştirildiği, doğanın ve halkın tüm yaşam alanlarının talan edildiği bir süreçte seçimlere giderken, şiddeti tırmandıran baskıcı uygulamalar, düşünce ve ifade özgürlüğünü ve hatta halkın can güvenliğini tehdit eden boyutlara ulaşmıştır” denilen yazıda, emekçilerin en küçük hak talebine gözaltı, tutuklama ve polis şiddeti ile karşılık veren, gerilimi tırmandırıp seçim malzemesi haline getiren AKP’nin tutumunun kaygı uyandırdığı kaydedildi.

Yazıda kamu emekçilerinin seçim sürecindeki beklentileri de dile getirildi. Yıllardır uygulanan neoliberal politikalar ve IMF programının reddedilmesi gerektiği belirtilen yazıda, çalışma yaşamının demokratikleşmesinin aciliyetine vurgu yapıldı. Yazıda, “eşit, özgür, demokratik ve laik bir Türkiye’de halkların kardeşçe bir arada yaşamasına sağlayacak, 12 Eylül hukukunun aşılacağı demokratik bir dönüşüme” ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Yazıda, kamu emekçilerinin bu talepleri yerine getirecek siyasal programlara oy vereceği açıklandı. (Ankara/EVRENSEL)


DEMOKRATİK ÇÖZÜM

* Siyasal Partiler ve Seçim Yasaları değiştirilmeli
* Seçim barajları kaldırılmalı
* DGM’lerin devamı niteliğindeki Özel Yetkili Mahkemeler kaldırılmalı
* Düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmalı, özgürlükleri kısıtlaya TMY kaldırılmalı
* Özgürce toplantı, gösteri ve yürüyüş yapmanın önündeki engel olan 2911 Sayılı Yasa’daki hürriyeti bağlayıcı hükümler ve ‘Polis Devleti’ anlayışıyla getirilen tüm yasalar kaldırılmalı
* Kamu emekçilerinin siyaset yapma ve siyasi partilere üye olma hakkını kısıtlayan yasaların değiştirilmeli
* Kürt sorunu demokratik ve barışçıl yollarla çözülmeli
* Yeni bir anayasa hazırlanmalı


DEMOKRATİK BİR ÇALIŞMA YAŞAMI

* Eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik başta olmak üzere herkese eşit, ücretsiz ulaşılabilir kamu hizmeti
* İnsanca yaşanacak bir ücret
* Herkesin gelirine göre vergilendirileceği vergi adaleti
* Anadilde eğitim ve kamu hizmeti almanın sağlanması
* Toplu iş sözleşmeleri ILO sözleşmeleri çerçevesinde gerçekleştirilmeli
* Grev hakkının engellenmesinden vazgeçilmeli
* Çalışanların ortak örgütlenmesi için yasal düzenleme yapılmalı
* Kurallı çalışma, iş güvenceli ve kadrolu istihdam sağlanmalı
* Çalışma yaşamında ayrımcı, cinsiyetçi politikalara son verilmeli, istihdamda kadın-erkek eşitliği sağlanmalı
* Atamalar tarafların katılımıyla oluşturulan komisyonlar tarafından objektif kriterlere göre yapılmalı
* Kamu Personel Rejimi Kanun Tasarısı Taslağı ve Torba Yasa ile yaygınlaştırılmak istenen performans sisteminden vazgeçilmeli
* Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası geri çekilmeli

ÖNCEKİ HABER

Tunus’ta seçimler ertelendi

SONRAKİ HABER

Seramik fabrikasında ücretlerini alamayan işçiler eylem yaptı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa