Sağlık sınıfta kaldı

Sağlık sınıfta kaldı

Sağlık çalışanları arasında yapılan ankete göre her düzenlemeyle daha fazla piyasalaşan sağlık alanı, yeni yıla sınıfta kalarak giriyor. 3876 sağlıkçının kendi kriterleri doğrultusunda yaptıkları değerlendirmede kamu hastane birlikleri ve CEO’ların notu 100 üzerinden 25,66.

Sağlık çalışanları arasında yapılan ankete göre her düzenlemeyle daha fazla piyasalaşan sağlık alanı, yeni yıla sınıfta kalarak giriyor. 3876 sağlıkçının kendi kriterleri doğrultusunda yaptıkları değerlendirmede kamu hastane birlikleri ve CEO’ların notu 100 üzerinden 25,66.

3876 sağlık çalışanının katıldığı araştırma sağlık örgütlerinin yaptığı ortak basın toplantısında değerlendirildi. Türk Tabipleri Birliği’nde (TTB) yapılan toplantıda ortak basın metnini okuyan TTB Genel Sekreteri Beyazıt İlhan, 2 yılı geride bırakan CEO düzeniyle ilgili elde edilen verileri paylaştı. Devlet hastanelerinin İstanbul’da 5, Ankara ve İzmir’de 2, diğer illerde ise 1 sekreterliğe bağlandığını belirten İlhan, bu genel sekreterliklerin geniş yetkilerle donatıldığını dile getirdi. Devlet hastanelerini kâr amaçlı şirketlere dönüştüren bu düzenlemeyle herkesin güvencesiz, esnek ve çok çalıştırılmak istendiğini kaydeden İlhan, kendi performans kriterleriyle kamu hastane birliklerinin yıllık değerlendirmelerini yaptıklarını söyledi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI HEMFİKİR


Değerlendirmeye katılanlar içinde 1561 hekim, 1085 hemşire, 182 radyoloji teknisyeni, 177 biyolog-laborant, 165 ebe ve 104 diş hekiminin yer aldığını ifade eden İlhan, sağlık çalışanlarının kamu hastane birlikleri ve CEO’lar hakkında verdikleri not ortalamasının 25,66 olduğunu dile getirdi. Verilen notların birbirine çok yakın olduğuna dikkat çeken İlhan, “Hekimlerin verdiği ortalama not 25,86 iken, hemşirelerin 24,59, biyolog-laborantların 26,96, ebelerin 23,18, diş hekimlerinin 27,62’dir. En az notu ortalama 16,19 ile diş teknisyenlerinin verdiği görülmüştür” dedi.

KATILAN KURUMLAR

Sağlık alanının birçok kesiminden yapılan geniş araştırmaya katılan kurumlar ise şöyle; Türk Tabipleri Birliği (TTB),Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), DİSK, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık İş), Türk Hemşireler Derneği (THD), Türk Ebeler Derneği (TED), Türk Psikologlar Derneği (TPD), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD), Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TÜMRAD DER), Tüm Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TMRT DER), Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası (SÖZSEN). (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net