Emekçiler yolsuzluğa karşı 11 Ocak\

Emekçiler yolsuzluğa karşı 11 Ocak'ta Ankara'da

AKP Hükümetini sarsan yolsuzluk ve rüşvet skandalına karşı emekçiler sokağa çıkıyor. KESK, DİSK, TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Bu pisliği halk temizleyecek” diyerek 11 Ocak’ta Ankara’da “Özgürlük, Barış, Demokrasi, Adalet ve Emek Mitingi” düzenleyecek.

AKP Hükümetini sarsan yolsuzluk ve rüşvet skandalına karşı emekçiler sokağa çıkıyor. KESK, DİSK, TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Bu pisliği halk temizleyecek” diyerek 11 Ocak’ta Ankara’da “Özgürlük, Barış, Demokrasi, Adalet ve Emek Mitingi” düzenleyecek.

Emek ve meslek örgütü temsilcileri dün KESK Genel Merkezi’nde ortak bir basın toplantısı düzenledi. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TTB Merkez Konsey üyesi Gülriz Erişgen’in katıldığı toplantıda ortak basın metnini okuyan KESK Genel Başkanı Lami Özgen, iktidar bloğunun içinde yönetememe krizi ve iktidar kavgası olduğunu belirtti. Bugüne kadar rantı birlikte paylaşanların şimdi birbirlerine darbe yaptıklarını belirten Özgen, “Yolsuzluk ve kirlenmişliği artık gizleyemiyorlar. Her yerden pislik kokuları yükseliyor” dedi.

AKP ve Gülen arasındaki 11 yıllık ittifakın çatladığını dile getiren Özgen, ağızları her açıldığında “Allah, Peygamber, din, iman” sözleri dökülenlerin lüks ve şaşaa düşkünü oldukları ve paraya taptıklarının bir bir ortaya döküldüğünü ifade etti. Özgen eşitlik, özgürlük, demokrasi ve emekten yana olan tüm örgütlerin, inisiyatiflerin, dayanışmaların, forumların ve bütün yurttaşların omuz omuza vermesi gerektiğini vurguladı.

‘TAŞERON CUMHURİYETİNE ÇEVİRDİLER’

AKP’nin toplumu gerici-muhafazakâr zihniyeti doğrultusunda yukarıdan aşağıya yeniden şekillendirdiğini belirten Özgen, öte yandan emekçilere kölece çalışmanın dayatıldığını kaydetti. Angarya ve güvencesizlik anlamına gelen taşeronlaştırmanın kamuda  ve özel sektörde yaygınlaştığına dikkat çeken Özgen, “Türkiye Cumhuriyeti, Taşeron Cumhuriyeti’ne dönüştü” dedi. Hükümetin Türkiye işçi sınıfının en önemli kazanımlarından olan kıdem tazminatını yok etmek için pusuya yattığını dile getiren Özgen, grev hakkı tanınmayan kamu emekçilerinin de Memur Sen aracılığıyla yoksulluk sınırları altında ücretlere mahkûm edildiğini ifade etti.
AKP’nin baskı politikalarından sendika ve meslek örgütlerinin de payını aldığını söyleyen Özgen, “Yöneticilerimiz, üyelerimiz tutuklanıyor, TMMOB’nin yetkileri yok ediliyor, TTB’nin Gezi Direnişi süresince yürüttüğü hekimlik faaliyetleri bile soruşturma konusu yapılıyor, yasaklanmaya çalışılıyor” dedi. Özgen, tüm halkı 11 Ocak'ta Ankara'da gerçekleşecek mitinge çağırdı.
(Ankara/EVRENSEL)
 

www.evrensel.net