İşçiler size hak ettiğiniz cevabı verecektir

İşçiler size hak ettiğiniz cevabı verecektir

Harb-İş Sendikasında ihanetlerle dolu bir yıl. 2013 yılı, Harb-İş Sendikası için sözleşme senesidir. 2013’ün mevcut 23. Dönem Sözleşmesi’ni yenileyecek, kazanım noktasında elinden geleni yapacak ve sözleşmeyi iyi bir noktaya götürebilmek adına verimli geçeceğine inanılan bir yıl olması hayal ediliyordu.

Harb-İş Sendikasında ihanetlerle dolu bir yıl. 2013 yılı, Harb-İş Sendikası için sözleşme senesidir. 2013’ün mevcut 23. Dönem Sözleşmesi’ni yenileyecek, kazanım noktasında elinden geleni yapacak ve sözleşmeyi iyi bir noktaya götürebilmek adına verimli geçeceğine inanılan bir yıl olması hayal ediliyordu. Sözleşmeye oturacak olan genel merkez yönetimi bu amaçla aylar öncesinden yani 2012 yılının sonlarında çalışmalara başlayacaktı. Genel merkez taslağını hazırlayacak ve taslak hazırlanması noktasında tabanın söylemlerine göre mevcut sözleşmeyi bir adım ileri götürecek bir çalışmayı yapacaktı.

Maalesef umut edildiği gibi olmadı. Tabana sorulmadan genel merkez tarafından hazırlanan taslak eksikliklerle dolu olarak işçinin önüne konuldu. İşçinin önüne konulmasının yanında işverenin de önüne konuldu. İşveren cephesinden baktığımız zaman böyle bir teklif inanılmaz bir şeydi çünkü yıllardır kendilerinin istediği ancak alamadığı hatta teklif edemediği birçok madde sendika tarafından teklif ediliyordu. Sendikanın zihniyeti anlaşılmıştı artık Harb-İş’in sözleşmesini geriye götürme dönemi gelmişti ve gereken yapıldı.

Parasal konuda Türk-İş’in zaten yıllardır işçi sınıfına nasıl ihanet ettiği ortada. Siyasi partilerin arka bahçesi haline gelmiş olan Türk-İş yönetimi yine gerekeni yapmış işçi sınıfı adına utanılacak, kabul edilemeyecek bir zamma imza atmıştı. Geriye sadece idari maddeler kalmıştı onu da zihniyeti belli olan bir yönetim kadrosu sayesinde sonuca ulaştıracaktı. 1 Mart’ta başlayan sözleşmemizin arabulucuda bağıtlanan idari maddeleri üç ay üyelerden saklanarak eylül ayında sonuca bağlanmış oldu. Ancak nasıl bağlandı? Şube yöneticilerinin alınmadığı toplu sözleşme masasına yıllarını işverene hizmet ederek geçirmiş emekli bir subay işçi tarafına oturtuldu. Böylece sonuca ulaşabileceğini umut eden merkez yöneticilerimizin, hiçte bekledikleri olmadı. Yıllar sonra da olsa amacına ulaşan bu vatandaş işçinin haklarını işverene teslim etmekten geri kalmamıştır. Sözleşme öncesinde sözleşmeye hazırlık olarak yapılan protokolle sözleşmeden 10 madde tamamen kaldırılmış birçoğu işveren teklifi olan 21 madde değiştirilerek sonuca bağlanmıştır.

Yapılan değişiklikler sonucunda işçiye kazanım sağladıklarını iddia eden merkez yöneticileri yaptıkları hatayı çalışanlara anlatamayacaklarını anlayınca broşürler bastırarak hatalarını gizlemeye çalıştılar. Zaten yönetime geldikleri tarihten bu yana kendilerine muhalif olan bütün şubelerde dikensiz gül bahçesi yaratmak için çeşitli söylemler ile olağanüstü kongreler yapıldı. Sendikayı büyük zararlara uğratan bu zihniyet halen emellerine ulaşmış kabul etmiyorlar ki üyeleri eğitim adı altında toplayarak insanların beyinlerini yıkayıp, çalışanları kutuplaştırmaya devam etmektedir. Yarım asırlık Harb-İş Sendikasının tarihinin en kötü sözleşmesine imza atan bu şahsiyetler tarafından sözleşme imza tarihinde çalışan birçok işçi alınan haklardan ücret farklarından muaf tutulmuştur. İşçinin servis hakkı tamamen işverenin inisiyatifine bırakılmış esnek ve kuralsız çalışmanın yanı sıra vardiyalı çalışanların cumartesi günleri normal çalışma ücreti ile çalışmalarının önü açılmıştır. Çalışanların bir üst okul bitirmesindeki kazanımları elinden almış, eğitimden uzak işverene boyun eğen bir işçi sınıfı yaratma adına işverenden aldığı direktifler doğrultusunda sınıfa ihanet eden bir sözleşmeye imza atılmıştır. Asgari ücretle işçi alımı için işverene teklifte bulunmuş yanlış yapılan işçi alımlarında işverenin yükümlülüğü kaldırılmış ve yeni işe girecek işçiler işverenin inisiyatifine bırakılmıştır. Bu da yetmemiş olacak ki yaptıkları hataları dile getiren çalışanları işveren yardımı ile cezalandırma yöntemini seçen bu vatandaşlar geldikleri yeri unutmuş, oturdukları koltuklarda bir ömür oturacaklarını hayal etmektelerdir. Unutmamalılar ki o koltuklarda dün oturanlar bu gün atölyelerde işçilerle omuz omuza çalışıyorlar. Sizler hangi yüzle geri döneceksiniz? Bu işçi size hak ettiğinizi zamanı gelince verecektir, bunu unutmayın.

Pendik Tersanesi işçisi/İSTANBUL

www.evrensel.net