20 Aralık 2013 06:00

‘Tek umurumuz hizmet vermek’

Sağlıktaki torba yasa kapsamındaki maddelerden biri de ‘ruhsatsız hekimlik’. Bu maddeye göre acil durumlarda tıbbi hizmete ihtiyaç duyanlara müdahale eden hekimlere para cezası ve hapis cezası geliyor.

‘Tek umurumuz hizmet vermek’

Paylaş

Mustafa MAYDA
İstanbul


Sağlıktaki torba yasa kapsamındaki maddelerden biri de ‘ruhsatsız hekimlik’. Bu maddeye göre acil durumlarda tıbbi hizmete ihtiyaç duyanlara müdahale eden hekimlere para cezası ve hapis cezası geliyor.

Ancak Türk Tabipler Birliğinin (TTB) müdahalesiyle bu maddede bir değişiklik oldu. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören bu maddenin ‘Acil yardım gelinceye kadar olan hizmetler hariç’ şeklinde değiştirildiğini söyledi.

Bu maddenin doğrudan Gezi direnişiyle ilgili olduğunun altını çizen Gören, “Bu depremlerde de diğer olağanüstü hallerde de böyle olur. ‘Gayri kanuni’ bir eylem içerisinde olan insanlara biz bu hizmeti niye vermişiz. Biz, hekimlik yaparken kimin ne yaptığına bakmayız. Suçlu da olsa katil de olsa ne olursa olsun biz bunlara bakmayız. İnsan acil bir müdahaleye muhtaçsa biz ona hizmet vermek durumundayız” dedi.

Hekimliğin 2 bin 500 yıldır oturmuş kurallarının olduğuna dikakt çeken Taner Gören, “Bu kurallar doğrultusunda hareket ederiz. Hangi kanun olursa olsun bizi bağlamaz. Biz tıp etiği kuralları doğrultusunda ne yapmamız gerekiyorsa onu yaparız. Karşılığında ise mevcut yasalar bize ceza verir, vermez umurumuzda bile olmaz. Bizim tek umrumuz sağlık hizmeti ihtiyacı olan bir insana bunu vermek. Hayati bir tehlike varken, ‘böyle bir yasa var ben hizmet vermeyeyim’ diyen doktor hekimlik yasalarında en büyük suçu işlemiş olur” diye konuştu.

HEKİM ÖRGÜTLERİ: ENDİŞELİYİZ

Uluslararası hekim örgütleri yayımladıkları bir bildiriyle ikinci kez Türkiye’deki sağlıktaki torba yasayı kınadı. Britanya Tıp Gazetesi’nde yayımlanan bildiride “Türkiye hükümetinin tıbbın tarafsızlığına yönelik saldırısıyla ilgili endişelerimiz gerçekleşmiş bulunuyor”

Açıklamada “Siyasal görüş ve eğilimleri ne olursa olsun hasta ve yaralı kişilere bakım ve tedavi sağlama şeklindeki ahlaki, etik ve mesleki sorumluluklarını yerine getiren sağlık çalışanlarının desteklenmesi ve korunması, Sağlık Bakanlığının ve T. C. Hükümetinin görevi olmalıdır. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na ve T. C. Hükümetine yönelik çağrımızda doktorların da bize katılmalarını istiyoruz: Hâlihazırdaki yasa tasarısının 46. maddesi (daha önce 33. madde) ile birlikte ihtiyacı olanlara bağımsız, etik ve ayrım gözetmeden bakım sağlanmasını engelleyen başka herhangi bir hüküm tasarıdan çıkartılmalıdır” denildi.

ÖNCEKİ HABER

28 şubat davasının son tutukluları cezaevinden çıktı

SONRAKİ HABER

Dersim'de koruma altındaki vaşak silahla vurularak öldürüldü

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa