163 tutuklunun durumu ağır

163 tutuklunun durumu ağır

İnsan Hakları Derneği üyeleri, birçok ilde yaptıkları basın açıklamalarıyla 163 hasta tutuklu ve hükümlünün durumandikkat çekerek serbest bırakılmalarını istedi.

İnsan Hakları Derneği üyeleri, Yüksel Caddesi’nde yaptıkları basın açıklamasıyla cezaevlerindeki hasta tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

Basın metnini okuyan Yağmur Targut, 14 hasta tutuklunun rapor beklerken yaşamını yitirdiğine dikkat çekti. Targut, Adli Tıp Kurumunun ortalama 10 hastadan yalnızca birine rapor verdiğini ifade etti. Adalet Bakanlığı ve infaz savcılıklarına yapılan 460 başvurunun 417’sinin reddedildiğini dile getiren Targut, 3 Kasım 2013 tarihi verilerine göre Türkiye’de 163’ü ağır olmak üzere 544 hasta tutuklunun bulunduğunu söyledi.

‘TEHLİKELİ TUTUKLULAR’

Ocak ayında yapılan bir yasa değişikliğine göre ‘Toplum güvenliği bakımından tehlikeli’ tutukluların ATK raporuna rağmen tahliye edilemeyeceğini belirten Targut, “Bu uygulama sadece hükümlülerin değil tutuklu yakınları için de işkenceye dönüşmüştür” dedi.

Targut, hasta tutuklularla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve hasta tutukluların derhal serbest bırakılmasını istedi. İHD üyeleri basın açıklamasının ardından İnsanlık Anıtı önünde oturma eylemi yaptı.

DİYARBAKIR

 İHD, TİHV, MAZLUMDER Diyarbakır şubeleri ile Diyarbakır Barosu, İnsan Hakları Haftası nedeniyle Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi önünde hasta tutsakların durumuna dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yapmak istedi. Açıklamaya, söz konusu kurum temsilcilerinin yanı sıra tutuklu yakınları BDP ve bazı STK temsilcileri de katıldı. Fakat, cezaevi önünde yapılmak istenen eyleme polis izin vermedi. Yapılan engelleme nedeniyle açıklama cezaevine yakın bir noktada yapılmak zorunda kalındı. Basın açıklamasından önce kısa bir konuşma yapan Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Tahir Elçi, insan yaşamının dünyada en kutsal değer olduğunu, insan yaşamı ve güvenlik hakkının uluslararası sözleşmelerde koruma altına alındığını ifade etti. Ardından MAZLUMDER Diyarbakır Şube Başkanı Abdurrahim Ay, kurumlar adına hazırlanan ortak metni okudu.
İnsan Hakları Derneği'nin 3 Kasım 2013 tarihli raporuna göre, cezaevlerinde 163 hasta tutsağın olduğunu ifade eden Ay, "F tipi hapishanelerindeki tecride dayalı koşullar tutuklu ve hükümlülerin ruh ve beden bütünlüklerini tehdit etmektedir. Ayrıca mahpusu insan saymayan zihniyet gerek yasal düzenlemelerde, gerekse de uygulamadaki keyfiyet, etik olmayan yaklaşımlar ve bürokratik engellerle özellikle hasta tutuklu ve hükümlüler için insani olmayan bir tablonun ortaya çıkmasına neden olurken, mahpuslar bir veda hakkına dahi erişemeden yaşamlarını yitirmektedir" dedi.

HASTA TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE İLİŞKİN TALEPLER

"Cumhurbaşkanlığı'nın özel af niteliğinde cezanın kaldırılması ile ilgili prosedüründe değişiklik yapılmalıdır, Adli Tıp Kurumu'nun resmi bilirkişi tekeli kaldırılmalıdır, Adalet Bakanlığı'nın bir an önce hapishanelere hastane ve revir yaparak nitelikli personel ihtiyacını karşılaması gerekmektedir, özellikle F Tipi hapishanelere geçildikten sonra bu hapishanelerdeki tecrit koşulları hastalıkları tetiklemekte ve mahpusların hastalıklarının hızlı bir şekilde ilerlemesine neden olmaktadır. Tecrit uygulamaları bir nevi mahpusu çürütme politikası olarak uygulanmaktadır. Dolayısıyla hapishanelerdeki tecrit uygulamasına son verilmelidir, hapishanelerde beslenme, havalandırma ve spor yapma imkanları iyileştirilerek ve hijyen sağlanarak, mahpusların beden ve ruh sağlıklarının korunmasına yardımcı olunmalıdır, hapishanelerdeki sağlık koşulları düzeltilinceye kadar Adalet Bakanlığı'nın acilen tüm hapishanelerdeki sağlık sorunu olan mahpusları sağlık kontrolünden geçirmesi ve bunların kayıtlarını tutması sağlanmalıdır."

Ay, hasta mahpuslara ilişkin sıraladığı taleplerinin ardından, hasta mahpusların sesinin, çığlığının, duyulmadığını "Dört duvar arasında, tecrit koşullarında kimsesiz ve yalnızlar. Bürokrasi, sevk, Adli Tıp, etik olmayan uygulamalar hepsi birer işkence. Hasta mahpuslar hastalıklarına ve yalnızlığa terk edilerek, ölümleri bekleniyor. Seslerini duyalım, duyuralım. Bu sessizliği parçalayalım" dedi.

BİNGÖL

İHD Bingöl Şubesi üyeleri Dörtyol Saat Kulesi önünde basın açıklaması ve oturma eylemi yaptı. Eyleme, BDP il ve merkez ilçe örgütü, MEYA-DER, KESK bileşenleri, DTK temsilcilerin yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı. İHD MYK üyesi Nihat Aksoy tarafından yapılan kısa bir açıklamanın ardından, oturma eylemi yapıldı. Saat kulesi altında 5 dakika yapılan oturma eyleminden sonra topluca İHD Bingöl Şubesi binasına geçen kitle burada oturma eylemine devam ediyor.

MALATYA

Malatya'da da İHD şube üyeleri PTT binası önünde basın açıklaması ve oturma eylemi yaptı. Kürtçe ve Türkçe "İnsan, hakları ile insandır", "Ağır hasta mahpuslar serbest bırakılsın" pankartlarının açıldığı eyleme, BDP ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de bulunduğu çok sayıda yurttaş destek verdi. Eylemde açıklama yapan İHD Şube Başkanı Servet Ak, cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri ve hasta tutsakların durumuna dikkat çekerek, derhal serbest bırakılmalarını talep etti. Yapılan açıklamanın ardından grup oturma eylemi yaptı. 10 dakikalık oturma eyleminden sonra grup şube binasına geçerek oturma eylemini burada sürdürdü.

HAKKARİ

 İHD Hakkari Şube üyeleri, Hakkari Kapalı Cezaevi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya tutuklu yakınlarıyla birlikte BDP il eş başkanları Esmer Tekin ve Rahmi Kurt, HDP İl Eş Başkanı Rahmi Temel, Hakkari Belediye Başkanvekili Ahmet Taş, İl Genel Meclis üyeleri ve Belediye Meclis üyeleri, Hakkari Barış Anneleri Meclisi aktivistleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Açıklamada "Hasta tutsaklara özgürlük" ve "İnsan, hakları ile vardır" dövizleri ile hasta tutsaklardan Hasan Kaçar'ın fotoğrafları taşındı.

AYDIN

Aydın'da İHD'nin çağrısıyla Sevgi Yolu Sokağı'nda bir araya gelen kitle örgütleri, basın açıklaması düzenledi. "163 ağrı hasta tutsak var, hasta mahpuslar bırakılsın" pankartını açan insan hakları savunucuları, hasta tutsakların fotoğraflarını taşıdı. Eylemde açıklama yapan İHD Aydın Şube Başkanı Jale Duygu, "İnsan Hakları Evrensel Bildirge'sinin kabul edilişinin 65. yıl dönümünde insan hakları değerleri için halklar ve toplumlar tarafından direnme hakkının kullanılarak etkili mücadeleler yürütülmeye devam ettiğini görüyoruz" dedi. Hasta tutukluların sağlık durumuna değinen Duygu, "F tipi cezaevi ile tecrit uygulamasından vazgeçilmelidir. Hasta mahpuslar derhal serbest bırakılmalı ya da cezalarının infazları yeniden sağlıklarına kavuşasıya kadar ertelenmelidir" dedi.

İZMİR

 İzmir'de İHD şube üyeleri, Eski Sümerbank önünde basın açıklaması düzenledi. "544 hasta mahpus, 163 ağır hasta mahkum cezaevlerinde ağıtlar yükseltmeden ses ver" pankartını açan insan hakları savunucuları, "Biliyor musunuz? Mahkumlara çıplak aramalar yapılıyor", "Biliyor musunuz? Cezaevindeki mahpuslar ölüyor", "12 Eylül hukuku hayatımızı cehenneme çevirdi" dövizleri açtı. Hasta tutsaklar için yapılan eyleme İzmir TAY-DER üyeleri, BDP il ve ilçe yöneticileri ile Barış Anneleri Meclisi üyeleri de destek verdi.

F tipi cezaevlerinin tecride dayalı koşullarının tutsaklar üzerinde ağır ruh ve beden bütünlükleri tehdit ettiğini söyleyen İHD İzmir Şube Başkanı Adnan Kaya, "Mahpusları insan saymayan zihniyet gerek yasal düzenlemelerde gerekse de uygulamalardaki keyfiyet, etik olmayan bir tablonun ortaya çıkmasına neden olurken, mahpuslar bir veda hakkına dahi erişemeden yaşamlarını yitirmektedir" dedi. Hasta tutsaklarla ilgili talepleri sıralayan Kaya, hasta tutsakların bırakılmasını ve F tipi cezaevlerinin kapatılmasını istedi. Konuşmanın ardından 163 ağır hasta için 163 dakikalık oturma eylemi yapıldı. (HABER MERKEZİ)
 

www.evrensel.net