13 Aralık 2013 14:23

Sağlık örgütlerinden KESK'in 19 Aralık grevine destek

Sağlık ve Sosyal Hizmet alanındaki emek ve meslek örgütleri KESK’in 19 Aralık’ta yapacağını duyurduğu grevi desteklediklerini belirttiler.

Sağlık örgütlerinden KESK\'in 19 Aralık grevine destek

Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

Paylaş

Sağlık ve Sosyal Hizmet alanındaki emek ve meslek örgütleri KESK’in 19 Aralık’ta yapacağını duyurduğu grevi desteklediklerini belirttiler.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ), Türk Hemşireler Derneği (THD), Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TÜMRAD DER), Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TMRT DER), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD) gibi sağlık meslek örgütleri ile Sosyoloji Mezunları Derneği üyeleri, ortak bir basın açıklaması yaparak “Kamu emekçilerinin talepleri bizim de talebimizdir” dediler.

EMEKTEN YANA BÜTÇE

Kurumlar adına ortak basın açıklamasını okuyan TTB Genel Sekreteri Beyazıt İlhan,2014 bütçesinin tüm emekçiler gibi kamu emekçilerini de yok saydığını vurgulayarak KESK’in yaptığı grevi haklı bulduklarının altını çizdi. ‘İnsanca Bir Yaşam İçin,  Emekten Yana Demokratik Bütçe’ istediklerini vurgulayan İlhan, görüşülmesi ertelenen torba yasa yasaya ilişkin olarak da “bu yasa ile sağlık emekçileri büyük bir adaletsizlikle karşı karşıyadır” dedi. İlhan, “KESK’in aldığı grev kararını destekliyoruz. Yurttaşlarımızı bu eyleme destek olmaya, iktidarı da halkın ve çalışanların yararına bütçe yapmaya çağırıyoruz” dedi. Kamu emekçileri ile Sağlıkta Dönüşüm Programı’na karşı birlikte mücadele yürüttüklerini hatırlatan İlhan, bu mücadeleyi sürdürmeye devam ettiklerini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

HDP: Çıplak arama yasadan çıkarılsın

SONRAKİ HABER

'Facebook'un paylaştığı kullanıcı bilgileri, açıklanandan daha fazla'

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa