İSDEMİR

İSDEMİR'de greve doğru

İSDEMİR'de Hak-iş konfederasyonuna bağlı Çelik iş ile işveren arasındaki sözleşme sürecinin sonuna yaklaşıldı. Yaklaşık 8 aydan beri devam eden sözleşme görüşmelerinde en son işveren ile sendika arasında anlaşma sağlanaması sonucu 29 Mayıs'ta grev kararı alınmıştı.  Gelişmeler üzerine Çelik iş sendikası

Gelişmeler üzerine Çelik iş sendikası İskenderun şube başkanı ve Genel Merkez Örgütlenme Sekreteri Cengiz Gül yüksek fırınların yanındaki yemekhanede işçilerle bir toplantı düzenledi. İşçilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Gül; işçiler olarak yeterince fedakarlık yaptıklarını fabrikanın artık kar etmeye başladığını ve eğer iyi bir teklif sunulmazsa 20 Haziran ile 1 Temmuz arasında greve gideceklerini ifade etti.

"TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Gül; işverenle görüşmelerin devam ettiğini ve verilecek teklifi işçilerle paylaşıp, düşüncelerini almadan sözleşme imzalamayacağını vurguladı. Sendika olarak yürüttükleri sözleşme sürecinde esas amaçlarının ücretlerin ve sosyal hakların Erdemir'de çalışan işçilerle eşitlenmesi olduğunu belirten Gül Pazartesi günü grev oylaması yapılacağını ve her üniteye sandık konarak çalışanlara grev oylaması yaptıracağını ifade etti. Sendikanın taleplerine karşılık olarak işveren ise önümüzdeki 2 yıl için sıfır zam önerdi.

Gül son olarak bu sözleşme döneminde işçilerin haklarını savunma noktasında taviz vermeyeceklerini söyledi ve önümüzdeki dönem genel merkezde olacağı için şube başkanı olarak son imzaladığı sözleşme olabileceğini bundan dolayı da iyi bir sözleşme yapmak istediğini dile getirdi.

ERDEMİR’LE EŞİTLENSİN

Görüşlerini aldığımız işçiler; sendikanın İSDEMİR'de ki ücretlerin ERDEMİR A.Ş. ile eşitlenmesi talebini yerinde bulduklarını ve bu talebin kabul edilmemesi durumunda greve gidilmesi gerektiğini ifade ettiler. İşçiler toplu iş sözleşmesi sürecinde sendikanın kararları işçilerle birlikte almasını ve her aşamada bilgilendirilmek istediklerini belirttiler. İşçiler ayrıca son dört dönemdir sendikanın grevin uygulanacağı son gün son saate kadar beklediğini ve neticede işverenin önerdiği şartları kabul ederek imzanın atıldığını hatırlatarak "ücretlerimizin Erdemir'le eşitlenmesi için sendikanın önereceği bütün eylemlere hazırız. Fabrikamızın üst üste kar açıkladığı bir dönemde ücretlerimizden 16 ay boyunca % 35  yapıldı.  Her birimizin 15 bin lira civarında kaybı var. Hepimiz borç içinde yüzüyoruz. Onun için bugün yapılacak grev oylamasında % 100 yakın evet çıkacağına eminiz" dediler. (İskenderun/EVRENSEL)


ERDEMİR'DE İMZALANAN SÖZLEŞME

İSDEMİR'deki sözleşme döneminde işçilerin gündemege getirdiği Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları ile Türk Metal Sendikası arasındaki 23. Dönem toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşmanın maddeleri şöyle;
"    İşçiler ilk altı ay için 65 kuruş saat ücreti farkı, ikinci altı ay için ise seyyanen artı 100 lira fark alacak. Üçüncü ve dördüncü altı aylar için 20 kuruş zam ile 125'er lira fark alacak olan işçilerimizin,
"    112 olan ikramiye gün sayısını da 120 güne çıkarıldı. İşçilerin sosyal haklarında da yüzde 10 artış sağlandı.
"    Sosyal hak artışlarındaki farklarda ikinci yıl ise enflasyon oranında artış sağlanacak.


SENDİKAYA SORULAR

İSDEMİR'deki toplusözleşme süreciyle ilgili açıklama yapan İSDEMİR Çalışan ve Emekliler Yardmlaşma Derneği sendika yönetimine bazı sorular yönelttiler:
* Sözleşme sürecinde işçiler ve kamuoyu neden yeterince * bilgilendirilmedi?
* Sendika herhangi bir açıklama yapmamasına rağmen çalışanlar arasında Çelik İş sendikanın, İSDEMİR işçileri için ERDEMİR A.Ş'de alınan ücretleri talep ettiği söylentisi dolaşıyor. Buna göre İSDEMİR işçilerinin ücretlerinin en az % 80 artması gerekiyor. Buna karşılık işverenin sıfır zam önerdiği belirtiliyor. Bu söylentiler doğru mudur?
* Geçen 4 dönemde de sendika greve başlanacağı son geceye kadar beklemiş ve işverenin önerdiği sözleşme şartlarını kabul ederek greve gidilmeden Toplu İş Sözleşmesini imzalanmıştır. Bu dönemde de aynı orta oyunu mu sergilenecektir?
* İSDEMİRİN karını katladığı ve yeni yüksek fırının açılacağı bir dönemde işçilerin tadil sözleşmesi sonucu ücretleri 16 aylığına % 35 düşürülmüş ve her bir işçinin en az 15 bin liralık kayıpları olmuştur. Bu sözleşmede kayıplar nasıl telafi edilecektir?
* Son 9 yılda taşeronlaştırmaya göz yumulduğu için İSDEMİR kadrolu çalışan üyesini 10.000'lerden 5.000'lere düşürdü ve bunların yerlerine de binlerce düşük ücretli taşeron işçisi alınmasına neden olundu. Aynı işi yapmalarına rağmen ücretleri düşük olan ve sosyal haklar bakımından oldukça büyük kayıplar yaşayan taşeron işçilerin sendikaya kaydedilmesi düşünülüyor ve kadroya alınması sözleşmede talep ediliyor mu?

www.evrensel.net