Halktan yana bir bütçe ve insanca yaşam için...

Halktan yana bir bütçe ve insanca yaşam için...

Eda Aktaş
İzmir

KESK üyesi kamu emekçileri 19 Aralık’ta yapılacak greve hazırlanıyor. Bütçenin halkın değil, sermayenin çıkarına göre belirlendiğine dikkat çeken emekçiler, “İnsanca bir yaşam” için tüm kamu emekçilerini greve, halkı da greve destek vermeye çağırdılar.

Eğitim Sen 2 No’lu Şube Yöneticisi Ömer Çağdaş, her çalışana 300 lira iyileştirme, ek ödeneklerin emekliliğe yansıtılması gibi taleplerinin olduğunu dile getirdi. Çağdaş, “Bu taleplerimiz yerine getirilmezse 19 Aralık’ta grev yapacağımızı açıklamıştık. Eğitime, sağlığa, emekçiye ve yoksullara bütçe ayrılmasını talep etmek için sokaklarda olacağız” dedi.

BÖLGELER ARASI EŞİTSİZLİK KALDIRILMALI

KESK Genel Meclisi ve Eğitim Sen 1 No’lu Şube Üyesi Mehmet Kuruş da emekçilerden kesilen vergilerle oluşturulan bütçenin halkın ihtiyaçları doğrultusunda değil, sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirildiğini belirtti. Kuruş, “Bu ülke bütçesinin büyük bir kısmını savaşa ayırıyor” dedi. Bölgeler arasındaki gelir eşitsizliğinin de ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiren Kuruş, “İş güvencesi için, esnek çalışma ve taşeronlaştırmaya karşı greve gideceğiz. İnsanca bir yaşam için emeğimize sahip çıkacağız” dedi.

KADINLAR TALEPLERİNİ DİLE GETİRECEK

Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube Kadın Sekreteri Ebru Dinçer kadın emekçilere pozitif ayrımcılık yapılması, baskılara son verilmesi gibi taleplerinin de olduğunu dile getirdi. Hükümetin “Kadın İstihdamı Paketi” hazırladığına dikkat çeken Dinçer, “Kadınları esnek, güvencesiz, örgütsüz çalıştırmanın yolları açılıyor. Biz bunu medyadan nasıl duyuyoruz; ‘kreş hakkı geliyor’, ‘kadın hem evdeki işleri yapabilecek hem çalışabilecek’ şeklinde. Bu düzenlemelerin altında, kadın emeğini katbekat sömürmek, hem kadınlara evdeki işleri yaptırmak buradan devlet sorumluluğunu kurtarmak hem de ihtiyaç olduğu zaman piyasadaki ucuz iş gücünü sağlamak isteği yatıyor. Bu anlamda bütçeyle beraber çıkarılmak istenen ‘Kadın İstihdamı Yasası’na karşı taleplerimizi KESK’li kadınlar olarak dile getireceğiz bu grevde” dedi.


GREVİN BAŞARISI İŞYERİNE BAĞLI

İstanbul'da bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi SES İşyeri Temsilcisi Mürsel Fırat, 19 Aralık greviyle işçi ve emekçilere hiçbir fayda getirmeyecek olan bütçeye dikkat çekeceklerini dile getirdi. AKP’nin sağlığa ayırdığı bütçenin yeterli olmadığına işaret eden Fırat, Diyanet’e ayrılan bütçeye bakıldığında salığa ayrılan payın komediden öteye gitmediğini ifade etti. Grevin başarısının işyerinde hayata geçirilmesine bağlı olduğunu dile getiren Fırat, emekçiler üzerindeki baskının ve baskının yarattığı korkunun büyük bir handikap olduğunu ifade etti.

SAĞLIK TAMAMEN ÜCRETSİZ OLMALI

İstanbul’da Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde çalışan SES Bakırköy Şubesi Yöneticisi Ertan Taştan, emekçilerin maaşlarıyla, 4 kişilik bir ailenin asgari geçimini sağlayacak miktar arasındaki ayrıma dikkat çekti. Taştan “Güvenceli-güvencesiz tüm çalışanlar asgari geçim standardı altına düşürülmeden bütçeye dahil edilmelidir” dedi. AKP Hükümetinin kendinden öncekilerle aynı politikaları yürüttüğüne dikkat çeken Taştan, “Asıl olması gereken tamamıyla ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli bir sağlık sistemi olacak şekilde sağlığa bütçeden pay ayrılmasıdır. Ne yazık ki halkımızdan katkı katılım payı adı altında ücretler alınmakta o da yetmezmiş gibi GSS adı altında ücret almanın yol ve yöntemleri aranmaktadır” diye konuştu. Taştan, bu greve KESK üyelerinin katılmaları halinde bir dahaki eylem ve etkinliklerde diğer sendika üyesi ve güvencesizlerin de dahil olacağını söyledi.

www.evrensel.net