Emekçi enflasyona ezdirilmemiş

Emekçi enflasyona ezdirilmemiş

2014 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma Bakanı Faruk Çelik başkanlığında toplandı. Bakan Çelik’in toplantıda bugüne kadar AKP hükümetinin emekçileri ezdirmediğini savunması dikkat çekti.

2014 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma Bakanı Faruk Çelik başkanlığında toplandı. Bakan Çelik’in toplantıda bugüne kadar AKP hükümetinin emekçileri ezdirmediğini savunması dikkat çekti. Çelik’e göre, 2002 yılındaki asgari ücret ve enflasyon rakamları ile 2013’te rakamları kıyaslayarak, “Yüzde 152’lik enflasyon yüzde 300’ün üzerinde asgari ücrete artış gerçekleşmiştir” dedi.

Bu ay sonuna kadar görüşmeleri devam edecek olan toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Salonu’nda dün başladı. Toplantıya 5’i işçi (Türk-İş), 5’i işveren (TİSK), 5’i de devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişi katıldı. Çalışma Bakanı Faruk Çelik’in açılış konuşmasını yaptığı toplantıyı çok sayıda basın emekçisi takip etti.

DUYAN DA ASGARİ ÜCRETLİ REFAH İÇİNDE SANACAK...

Çelik, asgari ücretin, ücret düzeyi ve kayıt dışı istihdam gibi pek çok unsuru etkileyen bir durum olduğunu söyledi. Çelik, asgari ücretle çalışanların enflasyona ezdirilmediğini iddia etti. “Asgari ücret miktarının belirlenmesinde ülkenin ekonomik durumu ile çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmak zorundadır” diyen Çelik, buna AKP hükümetinin azami bir düzeyde riayet ettiğini savundu.

2002 İLE 2013 KIYASLANINCA ARTIŞ NE DE BÜYÜK

Hükümetin iktidara geldiği 11 yıllık süre zarfında emekliler ve çalışanlar dahil asgari ücretlilerin enflasyona ezdirilmediğini savunan Çelik, bu durumu da 2002 yılındaki ücretler ile bugün ödenen ücretleri kıyaslayarak örnekledi. Çelik, “Emeklilerimizde ve diğer çalışanlarımızda olduğu gibi asgari ücretlilerimiz de enflasyona ezdirilmemiştir. Hükümetimiz döneminde, bu 11 yıllık dönemde Aralık 2002 yılında 250 TL olan Brüt asgari ücret yüzde 307’lik artışla 1021 TL’ye ulaşmıştır. Yine 184 TL olan net asgari ücret ise yüzde 336’lık artışla 803 TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde toplam enflasyon artışının yüzde 152 olduğu dikkate alındığında asgari ücrete bakışımızın anayasa çerçevesinde nasıl geliştiğini görmek mümkündür. Yüzde 152’lik enflasyon yüzde 300’ün üzerinde asgari ücrete artış gerçekleşmiş durumdadır” diye konuştu.

Bakan Çelik toplantıların 1 ay boyunca süreceğini ve daha sonra taraflarla uzlaşılarak bu ayın sonunda asgari ücreti belirleyeceklerini kaydetti. Çelik’in, konuşmasının sonunda toplantının kapalı süreceğini duyurmasına toplantıda Türk-İş temsilcisi olarak yer alan Teksif Sendikası Genel Başkanı Nazmi Irgat itiraz etti. “Basın mensupları tarafların ne dediğini merak etmiyor mu sayın bakan” diye soran Irgat’a Çelik’in yanıtı, “Ben zaten benim yan taraflarıma neden dizilmediğinizi, ayrı taraflara yerleştiğinizi  anlamadım. Olur mu efendim burası demokratik bir kürsüdür. Herkes düşüncesini ifade edebilir tabii” şeklinde oldu.

Bunun üzerine taraflar Çelik’in bulunduğu tarafa oturdu. İlk olarak Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat, asgari ücretin emek sömürüsünü önlemek için etkin bir politika aracı olduğuna dikkat çekti.

TÜRK-İŞ: YÜZDE 3’ÜN ÖNGÖRÜSÜ DAHİ KABUL EDİLEMEZ

Ödenecek ücretin çalışanların her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş ve yaşam düzeyini sağlayabilecek bir ücret olması gerektiğini belirten Irgat, yıllık programda asgari ücretin 2014 yılı ocak-temmuz aylarında yüzde 3 oranında artırılmasının öngörüldüğüne dair söylentilerin bulunduğunu hatırlatarak, bunun kabul edilemez bir öngörü olduğuna vurgu yaptı. Bugün net asgari ücretin günlük 26.79 lira olduğunu hatırlatan Irgat, “Var olan asgari ücret dikkate alındığında, yıllık programda öngörülen yüzde 3 oranındaki artışın yüzde 4 veya 5 olması bir anlam taşımıyor” dedi. Irgat, “Asgari ücretin belirlenmesinde temel alınan esaslar arasında yer alan ‘yaş’ üzerinde durulması gerektiğine inanıyorum. Bilindiği üzere, asgari ücret işçilerin 16 yaşını doldurmuş olup olmadıkları ayrı ayrı belirlenmektedir. Bu ayrımın ortadan kaldırılması isabetli olacaktır” diye konuştu.

Irgat Çelik’in asgari ücret ve enflasyon üzerinden yaptığı açıklamaya da şöyle yanıt verdi: “Asgari ücrete son 10 yılda yapılan artışın gerçekleşen enflasyon üzerinde olduğu görüşü doğru fakat eksiktir. 2000 yılı sonrası ülkede yaşanan ekonomik kriz asgari ücretin satın alma gücünü geriletmiştir. Reel olarak gerileyen, asgari ücreti temel alarak hesaplama yapılması doğru bir yaklaşım değildir. Kaldı ki, son on yılda sağlanan ekonomik büyümeden ve refahtan, başta çalışanlar ve asgari ücretliler yeterince pay alamamıştır. Ülkenin ekonomik durumuyla ilgili, resmi raporlarda yer alan olumlu gelişmeler ne yazık ki işçilerin günlük yaşamına ve gelirine yansımıyor” şeklinde oldu.

TİSK: ÜCRETLERDEKİ PRİMLER AZALTILSIN

İşveren tarafı adına ise TİSK’ten Metin Demir konuştu. Demir, asgari ücretin brüt olarak artırılmasından ziyade, asgari ücretin üzerindeki vergi ve sigorta prim yüklerinin azaltılması suretiyle çalışanın eline geçecek net ücrette ilave artışın sağlanması gerektiğine değindi. Toplu iş sözleşmesi uygulayan işyerlerinde yasal asgari ücretin uygulanmaması gerektiğine dair taleplerini de ileten Demir, bu işyerlerindeki ücretlerin işçi ve işveren taraflarınca ortak belirlenmesi gerektiğini önerdi. (Ankara/EVRENSEL)


AÇLIK SINIRININ ALTINDAKİ ÜCRET CİNAYETTİR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2014 yılı için asgari ücretini belirlemek üzere toplandığı saatlerde DİSK üyeleride sokaklara çıkarak, açlık sınırının altında belirlenecek asgari ücretin cinayet anlamını taşıdığını kaydetti.

İstanbul’da SGK İl Müdürlüğü önünde biraraya gelen DİSK üyeleri, “Açlık sınırının altında asgari ücret cinayet” pankartı açarak, “İnsanca bir ücret istiyoruz” sloganı attılar.
Basına açıklama yapan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, asgari ücret konusunda çok temel iki noktada itirazları olduğunu söyledi. Asgari ücretin tespit sürecinin tam bir orta oyunundan ibaret olduğunu söyleyen Çerkezoğlu, “İşçilerin ve asgari ücretle çalışanların iradesi antidemokratik yapıya sahip o masada yoktur. Bu ülkede 16 milyon ücretli çalışanın yüzde 44’ü asgari ücretle çalışmaktadır” dedi. İkinci temel itiraz noktalarını ise Çerkezoğlu şöyle açıkladı, “Asgari ücretin işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin zorunlu ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olması gerekiyor ancak bu tanıma uyulmuyor. Açlık sınırı kasım 2013 itibari ile 1121 TL’ye ulaştı. Yoksulluk sınırı 3 bin 544 TL seviyesinde. Evli, eşi çalışmayan bir işçinin asgari geçim indirimi ile eline geçen ise yalnızca 840 TL’dir” dedi.
 

www.evrensel.net