Yaptığımız işin odağında insan olmalı

Fotoğraf: AA

Yaptığımız işin odağında insan olmalı

Rant uğruna doğanın tahribini, bilimsellikten uzak sanayi-şehircilik anlayışını eleştirdik. Üniversitenin bilimsel, özerk ve demokratik olması gerektiğini savunduk

Anıl ALKAN
Kocaeli Üniversitesi


Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin TMMOB‘ye bağlı disiplinlerin gençlik komisyonlarını ve bölümlerinde aktif görev almak isteyen öğrencileri bir araya getirerek oluşturdukları KOÜ TMMOB Öğrenci faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu oluşum bir üst komisyon olarak hareket edecek.

Bu yapı içerisinde bulunan arkadaşlara neden bir üst komisyon kurma gereği duyduklarını sorduk, yapmış oldukları ve yapacakları çalışmaları anlatmalarını istedik.

MESLEKİ ÖRGÜTLENMENİN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ

TMMOB Öğrenci nedir?

Endüstri Mühendisliği öğrencisi MMO Öğrenci Komisyonu üyesi Elifnur Ordu: Bizler mesleğinin önemini bilen ve üzerine yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket eden, TMMOB bünyesinde örgütlenmiş mühendislik ve mimarlık öğrencileriyiz. Meslek hayatında ve diğer alanlarda yaptığı işin odağına insanı koyan, toplumcu mühendis-mimar olma iddiasında, geleceğin teknik ve örgütlü gücü olduğumuzun farkında olan üniversitelileriz. Bilincinde olduğumuz gerçeklerden dolayı, mesleki örgütlenmenin ve bizim için TMMOB’nin öneminin farkındayız ve bu doğrultuda faaliyet yürütüyoruz. Üniversitelerimizde müşteri değil özne olmak, çalışmaya başladığımızda köle değil toplum için çalışan birer teknik eleman olmak ve cinsiyetçi-ırkçı-dinci her türlü ayrımcılığa karşı birer olmanın önemine inanıyoruz. Üniversitelerin demokratik ve özgür bilim yuvaları olması gerektiğini savunuyoruz. Doğal kaynakların ve doğanın maddi çıkarlar veya rantsal beklentiler uğruna tahrip edilmediği bir meslek anlayışını benimsiyoruz.

TMMOB ÖĞRENCİ BİRLİĞİ SAĞLANMALI

TMMOB’ye bağlı disiplinlerin Gençlik Komisyonları varken neden TMMOB Öğrenci gibi bir üst komisyon kurma gerekliliği duydunuz ve bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalarla ilgili bilgi verebilir misiniz?

Endüstri Mühendisliği öğrencisi MMO Öğrenci Komisyonu üyesi Ayşe Kara: Hepimizin üst örgütü TMMOB, dolayısıyla ayrı ayrı komisyon çalışmalarımızı yürütürken de aramızda iletişimsizlik olmaması ve ortak tepki vermemiz gereken durumlarda gereken tepkiyi gerektiği zaman verebilmek adına TMMOB öğrenci birliği sağlanmalı.

5 yıl önce mühendislik günlerini ürettik. Yaptığımız işin odağına insanı koymanın ve birlikte üretmenin bizleri iyi birer mühendis-mimar yapabileceğine inandık ve cafcaflı kariyer günlerini, empoze ettiği rekabetçiliği, piyasacılığı eleştirdik. Rant uğruna doğanın tahribini, bilimsellikten uzak sanayi-şehircilik anlayışını eleştirdik. Üniversitenin bilimsel, özerk ve demokratik olması gerektiğini savunduk. Dinci-ırkçı-cinsiyetçi her türlü ayrımcılığı eleştirdik eleştirmeye devam ediyor, farkındalık yaratacak etkinlikleri büyütüyoruz. Bu yıl itibariyle sene başında ‘Mühendislik ve Mimarlık Etiği, Kocaeli’deki Rant Politikaları ve TMMOB Örgütlülüğü’ gibi konuların tartışıldığı 3 gün boyunca süren ‘TMMOB Günleri’ni düzenledik. ‘Türkiye’nin Kentleşme Kronolojisi’ üzerine Aydın Boysan’ın konuşmasıyla son bulan oturumlar oldukça ilgi gördü. Çizgimiz gereği 6 Kasım’da çağrıcılık yaptık. YÖK protestosuna yaklaşık 80 kişi Mühendislik Fakültesi’nden yürüdük. Aynı hassasiyeti 1 Mayıs’ta da göstereceğiz. Alanlarda olmamız gereken her an alanlara çıkacağız, her şeye itaat eden, susan, eleştirmekten korkan insanlar olmadık olmayacağız da!
 


DAVETİMİZ TÜM MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİNE

Bu sene içerisinde yapmayı planladığınız işlerle ilgili bilgi verebilir misiniz?

Kimya Mühendisleri Odası Gençlik Komisyonu üyesi Gürkan Ergin: Ayrıntıları kesinleşmemekle birlikte TMMOB Öğrenci olarak enerji politikalarını işleyeceğimiz bir etkinlik planlıyoruz. Tarihi netleşmemekle beraber muhtelemen Mayıs ayında 5. Mühendislik ve Mimarlık Günleri’ni düzenleyeceğiz. Ayrıca her komisyon kendi etkinliklerini yapmaya devam edecek ve birkaç komisyonun ortak etkinlikleri de olacak. Her mühendislik öğrencisi tek tek tüm etkinliklerimize davetlidir.

www.evrensel.net