Satış sözleşmesine karşı grev

Satış sözleşmesine karşı grev

KESK’in 19 Aralık’ta yapacağı grev nedeniyle KESK’e bağlı sendikaların genel merkez yöneticileri bölge gezilerine başladı. Çukurova Bölgesine gelen SES Genel Başkanı Çetin Erdolu ve BES MYK Üyesi Metin Tatar, Eğitim Sen Adana Şubesinde basın toplantısı yaptı.

KESK’in 19 Aralık’ta yapacağı grev nedeniyle KESK’e bağlı sendikaların genel merkez yöneticileri bölge gezilerine başladı. Çukurova Bölgesine gelen SES Genel Başkanı Çetin Erdolu ve BES MYK Üyesi Metin Tatar, Eğitim Sen Adana Şubesinde basın toplantısı yaptı.

Açıklamada konuşan SES Genel Başkanı Çetin Erdolu, AKP’nin ısrarla gündemde tuttuğu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki kapsamlı değişikliklerle tüm kamu emekçileri taşeron, esnek, performansa dayalı, güvencesiz ve kuralsız bir çalışmanın ucuz iş gücü haline dönüştürülmek istendiğine dikkat çekti.
Erdolu, “Neoliberal politikalar sonucu emekçilere yönelik saldırılar artarken, güvencesiz, taşeron çalıştırma gibi uygulamaların en fazla etkilediği kesim olan kadınlara yönelik saldırılara, ‘Kadın istihdam paketi’ ile yenileri eklenmektedir” diye konuştu.
Tüm bu politikalar paralelinde 2014-2015 dönemini kapsayan toplu “satış” sözleşmesinde milyonlarca kamu emekçisinin ve emeklinin haklarının bir kez daha gasbedildiğine tanık olduklarını belirten Erdolu, kamu emekçilerinin hak ve özgürlüklerini toplu olarak gasbeden AKP - Memur-Sen mutabakatı, yıllardır kadro bekleyen 4/c’lilerin ve ek ödeme adaletsizliğinin kurbanı öğretmenlerin ağzına bir kaşık bal çalarak, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, iş güvencesi sorununun çözümü, vergi dilimi adaletsizliğinin giderilmesi başta olmak üzere onlarca sorunu görmezden geldiğini ifade etti.

AKP iktidarının siyasi ve ideolojik hedefleri doğrultusunda hazırladığı 2014 yılı bütçesine karşı, “Satış Sözleşmesini Kabul Etmiyoruz, Bütçeden Hakkımızı İstiyoruz” ilkesiyle alanlarda olacaklarını vurgulayan Erdolu, “Bu kapsamda taleplerimiz karşılanmazsa 19 Aralık 2013 Perşembe günü AKP Hükümetini uyarmak için grevde olacağız” diye konuştu. (AdanaEVRENSEL)

www.evrensel.net