Sağlık örgütlerinden Bakanlık önünde \

Sağlık örgütlerinden Bakanlık önünde 'torba yasa' protestosu

Sağlık örgütleri Sağlık Bakanlığı önünde Meclis Genel Kurulunda görüşülmeye devam eden tam gün yasasını da içeren torba yasayı protesto etti.

Sağlık örgütleri Sağlık Bakanlığı önünde Meclis Genel Kurulunda görüşülmeye devam eden tam gün yasasını da içeren torba yasayı protesto etti.

Sağlık örgütleri Sağlık Bakanlığı önünde Meclis Genel Kurulunda görüşülmeye devam eden tam gün yasasını da içeren torba yasayı protesto etti.

Eyleme Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Hemşireler Derneğinin ( THD) ve Dev Sağlık-İş temsilcileri yanı sıra işten atıldıkları için 24 gündür direnen Hacettepe işçileri katıldı.

Sık sık ”Sağlık haktır satılamaz” sloganının atıldığı eylemde konuşan Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Prof. Dr. Özden Şener, tam gün yasasını da içeren torba yasanın Meclis Genel Kurul gündemine alınmasına tepki gösterdi. Düzenlemelerin Türkiye’nin sağlık ortamının yaralarını derinleştireceğini söyleyen Şener, sağlık emekçilerinin mesleklerinin itibarsızlaştırıldığını belirterek buna izin vermeyeceklerini kaydetti.

‘ÖZEL HASTANELERE HEKİM PAZARLANIYOR’

Şener, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin tek bir işte çalışarak insanca yaşayacakları bir düzen getirmediğinin altını çizerek , tam gün yasasının da amacının özel hastanelere hekim ve uzman pazarlamak olduğuna dikkat çekti.

Hekimlerin yasa ile muayenehane açmasının engellendiği ancak özel hastanelerde ikinci iş olarak çalışabilmesinin düzenlendiğini aktaran Şener, düzenlemeyi “Hekimleri özel sektöre pazarlamak” olarak değerlendirdi.

Torba yasanın; hekimlerin insanlık yararına sağlık hizmeti sunmasını, Sağlık Bakanlığının iznine bağlayacağını ifade eden Şener, hekime şiddeti engelleyen herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğinin altını çizdi.

Şener, işyeri hekimlerinden sertifika istenmediğini söyleyerek, sülük tedavisi ve hacamata bile sertifika zorunlu iken işyeri hekimliğinde sertifika aranmadığını belirtti.
‘Jet profesör’ uygulamasının yasallaştırılmak istendiğine dikkat çeken Şener, acil servislerin durumunun giderek içinden çıkılmaz hale geldiğini kaydetti. Torba yasanın sağlık alanında herhangi bir yaraya merhem olamayacağını vurgulayan Şener, halkın sağlık hakkının elinden alındığına dikkatleri çekti. (Ankara/EVRENSEL)

ADANA


Adana'daki sağlık meslek örgütleri, Meclis gündemine alınan "Torba Yasa Tasarısı"na tepki göstermek amacıyla Adana Devlet Hastanesi içerisinde bulunan Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya, Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve oda yöneticileri, SES Genel Başkanı Dr. Çetin Erdolu ile SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, şube yöneticileri, Dev-Sağlık İş Çukurova Bölge Başkanı Bülent Kara'nın yanı sıra çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

 'SAĞLIK TİCARİLEŞTİ'

Sağlık emekçileri adına açıklamayı Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten yaptı. Sağlık alanının sürekli değiştirilen düzenlemeler ve getirilen yasalarla alt üst edildiğini belirten Ökten, "Her yeni düzenleme bir öncekiyle yarışırcasına hekimlik başta olmak üzere sağlık mesleklerinin özüne zarar veriyor. Yurttaşların ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti almasını olanaksız hale getiriyor. Devlet bırakın sağlığı yurttaşlara hak olarak ücretsiz sunmayı, yurttaşların cepten ödemek zorunda bırakıldığı sağlık hizmetinden kâr eden, hocaları özel sektöre pazarlayan bir tüccara dönüşmektedir" dedi.

Açıklamanın ardından sağlık çalışanları yanlarında getirdikleri ve üzerinde "Sağlık" yazan torbaları patlattı.

 

MERSİN

Mersin'deki sağlık ve emek örgütleri, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimlik binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Çok sayıda sağlık emekçisinin katıldığı açıklamaya, CHP Mersin Milletveki Aytuğ Atıcı, sağlık ve emek örgütleri yönetici ve üyeleri de katıldı. "Torba yasanızı kabul etmiyeceğiz" pankartının açıldığı açıklamada, sık sık "AKP sağlığa zararlıdır" ve "Sağlık haktır satılamaz" sloganları atıldı. Mersin Tabip Odası Başkanı Galip Kırıcı, sağlık alanının sürekli yapılan düzenlemelerle alt üst edildiğini belirterek, yapılan her yeni düzenlemenin başta hekimlik mesleği olmak üzere sağlık mesleğinin özüne zarar verdiğini ve yurttaşların ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti almasını imkansız hale getirdiğini söyledi. Kırıcı, "Mesleğimize işimize, iş güvencemize, halkın sağlık hakkına sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da Sağlık Meslek Platformu, Meclis gündemine alınan "Torba Yasa Tasarısı"na ilişkin Diyarbakır Tabip Odası'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Türk Tabipler Birliği (TTB), Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Hemşireler Derneği (TDH), DİSK, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık İş) temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Cengiz Günay, her yeni düzenlemenin bir önceki ile yarışırcasına hekimlik başta olmak üzere sağlık mesleklerinin özüne zarar verdiğini kaydetti. Yurttaşların ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti almasının olanaksız hale getirildiğine dikkat çeken Günay, "Mesleğimize, işimize, iş güvencemize, halkın sağlık hakkına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sağlık emekçilerinin ve mesleklerinin itibarsızlaştırılmasına, kölece çalışma dizenini kabul etmiyoruz" diye konuştu.
 

www.evrensel.net