04 Aralık 2013 13:48

Aile hekimleri iş bıraktı

Aile hekimleri, çıkarılması planlanan torba yasa ve yönetmeliklerle, acil servislerde en az 16 saat zorunlu nöbet getiren yeni düzenlemeyi, iş bırakarak protesto etti.

Aile hekimleri iş bıraktı

Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

Paylaş

“Her ailenin bir doktoru olacak” dendi. Hatta Başbakan Erdoğan, “doğumundan itibaren her vatandaşımızın sağlığından sorumlu bir hekime sahip olacak” diye açıkladı. Bu sözlerin üzerinden birkaç yıl geçmeden hükümet, alilerle hekimlerin arasında girdi. Hekimlere hastanede 16 saat nöbet zorunluluğu getirerek paylaşma kararı aldı.

Meclis gündemine gelen ve içinde “tam gün” uygulamasını da barındıran Sağlık Torba Yasası, aile hekimleri ve aile sağlık çalışanlarını da etkiliyor.
Yasası protesto eden aile hekimleri dün bir günlük grev yaptı, hasta bakmadı. Bir çok kentte eylemler yapılırken İstanbul’da buluşan aile hekimleri de yürüyüş yaparak hükümeti protesto etti.  

FİŞLEME HEKİMLERİ ENGELLEYEMEDİ

İstanbul’da Zeytinburnu’nda toplanan aile hekimleri, İstanbul İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne yürüdü. Yürüyüş için Ankara, Kayseri, Kocaeli, Adana Mersin, Trabzon, Tekirdağ, Denizli Çorum gibi illerden çeşitli illerden gelen hekimler ile SES ve Türk Sağlık-Sen üyeleri katıldı.

Beyaz önlükleri ile düdük çalan yaklaşık 1500 aile hekimi ve aile sağlık elemanları İstanbul İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne yürüdü. “Aile hekimliği buysa üstü kalsın”, “Sağlıkta şiddete son” yazılı dövizlerin taşındığı eylemde “Bakan yeter, sağlık sayende beter”, “Tek taraflı sözleşme istemiyoruz” sloganları atıldı. Eyleme çevredeki halk da destek verdi.
Katılımın engellenmesi için Aile Hekimliklerine bir yazı gönderen Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Halil Ekinci de eylemde “fişlene fişlene kazanacağız” sloganıyla protesto edildi. Hekimler, sağlığın geldiği son noktayı göstermek için Müdürlük önünde bir de skeç gösterisi yaptı.

Burada konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Girginer, “Bütün aile hekimleri rahatsız. Biz görevimizi yapmak istiyoruz, aile hekimliği yapmak istiyoruz. Başka kurum çalışanlarının görevlerinin bize yüklenmesini kabul etmiyoruz, dünyada da böyle bir uygulama yok” dedi.
İstanbul Aile Sağlığı Elemanları Derneği Başkanı Gülsenem Bolat, “Bizim vicdanımıza güvenip nasılsa çalışırlar, emekli olmayalım diye bu ülkenin hekimlerini fakirlik sınırındaki maaşları ile baş başa bırakabilirlersiniz, en çok yıpranan ama yıpranma payı almayan, ücretleri artırmak yerine her seferinde kalem oyunuyla maaşlarımızı düşürebilirsiniz. Bizi kaile almaya bilirsiniz ama bizim sabrımızın sınırı var. Ve biz şuan tam o sınırın üzerindeyiz” diye konuştu.

Eylemde konuşan TTB genel başkanı Özdemir Aktan da, “Aile hekimlerinden gece nöbet tutup ertesi gün tekrar onlardan hizmet vermelerini ve iyi bir birinci basamak hekimliği yapmalarını bekleyemeyiz. Bu nedenle Meclis ve Bakanlık yasayı tekrar gözden geçirmeli” dedi.

İZMİR
İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) üyesi yaklaşık 500 hekim, bugün saat 11.00’de İzmir İl Halk Sağlığı Müdürlüğü önüne gelerek, kendilerine hastanelerin acil servislerinde en az 16 saat nöbet tutma zorunluluğu getiren torba yasa teklifinin geri çekilmesini istedi. Ellerinde, “Bırakın işimizi yapalım", “Nöbete hayır", “Maaş kesintisine hayır" yazılı dövizler taşıyan gruptakiler, “Bakan istifa” sloganı da attı. Eyleme Türk Sağlık Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Genel Sağlık İş, Türk Tabipler Birliği ve İzmir Tabip Odası temsilcileri de destek verdi. Aile hekimleri ıslık ve düdük çalarak, hükümetin yeni düzenlemesine tepki gösterdi, üzerinde “torba yasa” yazan bir dosya da ateşe verildi.

“OYUNA GELMEYİZ, İZİN VERMEYECEĞİZ”
İZAHED Başkanı Dr. Muhterem Kolay, yasa teklifinin geri çekilmesini istediklerini belirterek, “Acillerdeki kadro eksikliğinin aile hekimleri ile kapatılmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın kendilerinin görüşünü almadan yasalarda değişiklik yaptığını ifade eden Kolay, “Sahanın görüşü alınmadan popülist yaklaşımlarla sistemin dengeleri ile oynamak hem bizlere hem de hastalara zarar verecektir. Son dönemde bakanlığın yapmakta olduğu uygulamalar, eksiklikleri gidermekten çok sağlık çalışanlarına angarya olarak yük getirmektedir. Torba Yasa’daki nöbet maddesine hayır diyoruz. Türkiye sınırları içerisinde anayasamız tarafından tanımlanan tıp diploması çerçevesinde, her aile hekimi diğer branşlardaki tüm hekimler kadar görev sınırları içerisinde mesleğini onuru ile en iyi seviyede icra etme donanımına sahiptir. Bizlerin hastane acillerinde nöbet tutarak kapatacağı bir eksiklik yoktur. Acil başvurularının yılda 90 milyonu aştığı ülkemizde, bakanlığın kendi personel planlamasındaki eksikliği kapatmak için, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına, eğitim kandırmacası adı altında acil servis nöbeti tutturma yoluna gitmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu. Eyleme katılanlar bugün hasta bakmayacaklarını belirtti.

ADANA
Aile Sağlığı Merkezlerine gitmeyen yaklaşık 400 aile hekimi, Halk Sağlığı Müdürlüğü bahçesinde toplanarak basın açıklaması yaptı. Kent merkezinde hizmet veren 112 Aile Sağlığı Merkezi'nin açılmadığını belirten Adana Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Kadir Tuncel, özlük haklarını kaybetmemek için acil servislerde çalışmayacaklarını söyledi. Yaptıklarının siyasi bir eylem olmadığını belirten Tuncel, "Adana'daki aile hekimleri olarak, tüm Türkiye'deki aile hekimlerinin yaptığı 4 Aralık eylemine destek veriyoruz. Bugün hiçbirimiz çalışmıyoruz. Aile hekimlerine uygulanan şiddeti kınıyoruz. Acılarımız çok büyük, genç yaşta kardeşlerimizi kaybediyoruz. Dövülüp, yaralanıyoruz. Bırakın bunları öldürülüyoruz. Özlük haklarımızı kaybediyoruz" dedi.
Çıkarılmak istenen yönetmelikle aile hekimlerinin bir çok hakkını kaybettiğini belirten Tuncel şöyle devam etti: "Dünyanın hiçbir yerinde görülmüş şey değil. Yükümüz artıyor, maaşımız kesiliyor. Sağlık Bakanı çıkıyor, 'Aile hekimlerini eğiteceğim' diyor. Bunun olmayacağını biliyor. Tüm bilim dünyası buna gülüyor. Altındaki genel müdür kalkıyor, 'Biz onu demek istemedik, yeşil alanda çalıştıracağız, hafta sonuna koyacağız. İşlerinden güçlerinden kalmayacaklar' diyor. Bakanı uyarıyorum. Böyle bir eğitim olmaz. Altındaki müdürünü uyarıyorum. Hafta sonu dinlenme hakkıma dokunma. Ben bir emekçiyim. Hafta içi çalışıyorum. Hafta sonumu da karımla çocuklarımla geçirmek istiyorum. Özrünüz kabahatinizden büyük. Maaşımızı kesiyorsunuz, iş yükümüzü arttırıyorsunuz, biz de bunlara yeter diyoruz."

GAZİANTEP
Gaziantep İl Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 500 sağlık çalışanı, Torba Yasa'yla çıkarması planlanan Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına hastane acillerinde nöbet tutturma yönetmeliğini protesto için iş bıraktı. Yasa nedeniyle kendilerine yeterli zaman ayıramayacaklarını dile getiren doktorlar, sık sık hükumet aleyhine slogan atıp, Sağlık Bakanı'nı istifaya davet etti. Sağlık çalışanları adına açıklama yapan Gaziantep Tabipler Odası Genel Sekreteri Şaban Alagöz, aile hekimlerinin kendi mesleklerini hakkıyla yapmak istediklerini ancak aile hekimliği uygulamasından geri adım atıldığını ve mevzuat yapıcıların aile hekimliği sistemini yapboz tahtasına çevirerek kendilerine her gün yeni bir angarya görev yüklendiğini kaydetti. Alagöz, "Aile hekimliği sistemi için çok emek harcandı ve sistem tam yerine oturmaya başladığı bir dönemde yapılan yanlış müdahaleler sonucu ciddi sorunlar oluşmaya başladı. Yeni getirilmeye çalışılan düzenlemeyle aile hekimlerinin özlük hakları ciddi şekilde zarar görecek. Böyle bir yaklaşım aile hekimliğini bitirebilir. Bizler aile hekimleri olarak bu uygulamaya inanıyoruz ve mesleğimizi sürdürmek istiyoruz. Aile hekimlerine getirilmeye çalışılan nöbet uygulamaları hiçbir şekilde acil servislerdeki yoğunluğu çözmeyecektir. Geçtiğimiz yıl acil servislere 90 milyon kişi başvurmuş. Bunun uygun yöntemlerle çözülmesi gerekir. Aile hekimlerini acil serviste görevlendirirseniz, acil başvuruları ikiye katlanır ve koruyucu sağlık hizmetleri ciddi şekilde aksar. Çözüm buradaki yoğunluğu aile hekimliğine ve birinci basamağa yönlendirmekten geçiyor" diye konuştu.
Açıklamanın ardından Hürriyet Caddesi'ne çıkan grup, buradan Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kadar yürüdü. Hastane poliklinikleri önünde bir süre daha slogan atan doktorlar, daha sonra sağlık politikasının psikolojilerini bozduğunu iddia ederek Psikiyatri Kliniği'nden sıra numarası aldı.

MERSİN

Mersin’de Tabip Odası'nda yapılan basın toplantısına çok sayıda Aile Hekiminin yanı sıra SES Genel Başkanı Çetin Erdolu, Mersin Tabip Odası Başkanı Galip Kırıcı, SES Mersin Şube Başkanı Salman Günbat ve Mersin Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi İsmail Aydın ile Türk Sağlık-Sen Mersin şube yöneticileri katıldı.

Toplantıda konuşan Mersin Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi İsmail Aydın, Aile Hekimleri'nin kamu görevi yapmasına rağmen kamu görevlisi statüsünde sözleşmeli olarak çalıştığını belirterek, "Ağır çalışma koşulları ve iş yüklerine rağmen Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlar, esas görevleri olan ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin temelini oluşturan koruyucu aile sağlık hizmetlerini özveriyle yerine getirmektedir. Aile Hekimleri'ne görev tanımları dışında olan acillerde verilen görev angaryadır" dedi. Kaygılarını gidermek ve doktorluk mesleğini bilen kişiler olarak sorunlarına sahip çıkmak amacıyla 1 günlük iş bırakma eylemi yaptıklarını dile getirdi.

'TEMEL NEDEN SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMIDIR'

Aydın'ın ardından konuşan Mersin Tabip Odası Başkanı Galip Kırıcı, 2002 yılında uygulamaya konulan "Sağlıkta Dönüşüm Programı" nedeniyle sağlık alanının "yıkım ve ızdırap" bir dönemi yaşadığını ifade etti.

SES Genel Başkanı Çetin Erdolu ise, SES olarak Aile Hekimleri'nin verdiği mücadelenin yanında olduklarını belirterek, sonuna kadar bu mücadeleyi desteklediklerini ifade etti. Erdolu şöyle devam etti: "Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın temel anlayışı sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesi, piyasalaştırılması ve paralı hale getirilmesi meselesidir. Ticarileştirilmiş bir sağlık hizmetinde esas olan kârdır. Kâr için yapılması gereken en önemli şeylerden biri de iş gücü maliyetini düşürmektir. İş gücü maliyetini düşürmek için de bir kişiye birden fazla işi yaptırmaktır. Aile Sağlık Merkezleri emekçilerinin karşı karşıya kaldığı sorunlar sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesidir."

DİYARBAKIR

Diyarbakır Merkez Yenişehir İlçesi 2 Nolu Sağlık Merkezi önünde toplanan yaklaşık 50 hekime hitap eden Diyarbakır Tabipler Odası Başkanı Dr. Cengiz Günay, sağlıkta dönüşüm programının, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi anlamına geldiğini, birinci basamak sağlık hizmetlerinin ise yeniden örgütlemeyi hedeflediğini söyledi.

Bu uygulamanın 2010 tarihinde tüm Türkiye'de uygulanmaya başladığını hatırlatan Günay, şunları söyledi; "Sağlıkta dönüşüm programı adı altında sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi anlamına gelen programın temel ayaklarından birisi de hiç kuşkusuz birinci basamak sağlık hizmetlerini yeniden örgütlemeyi, hedefleyen 'Aile Hekimliği Uygulaması'dır. Bu uygulama neticesinde 2005 yılında Düzce'de başlayarak Kasım 2010 tarihinde Türkiye'nin tüm illerinde yaşama geçirilmiş, yarı özel konumda olan bu merkezler ve içinde bulunan tıbbi malzemeler, devlet tarafından aile hekimlerine kiralanmış, çalışan personellerin maaşları, SSK, vergi, elektrik, su, telefon, ısınma, internet gibi giderleri de aile hekimleri ödemek zorunda kalmıştır. Bakanlığın torbalardan çıkarmaya çalıştığı kanun ve yönetmelik değişiklikleri ile halkın sağlığıyla oynamakta, sağlık çalışanlarının moral motivasyonlarını da bozmaktadır. Halk sağlığı yetkilerin keyfi ceza puanları vermesi, belediyelerin görevleri olan defin ruhsat nöbetleri, askerlik şubelerinin görevi olan askere alma muayeneleri, adli tıp kurumunun görevi olan adli nöbetler gibi angaryalar sonucu koruyucu sağlık hizmetleri görevlerini yapamaz hale gelmişlerdir."

 ‘GEREKİRSE AİLE HEKİMLİĞİNDEN İSTİFA EDECEĞİZ’

Yeni yasa tasarısıyla aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına, acillerde ayda 16 saat nöbetin getirilmek istendiğini ifade eden Günay, şunları söyledi; "Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bu sistemi pozitif performans adı altında çok para vereceğiz söylemleri ile kabul ettirilmeye çalışılıyor. Verilen ödenekleri keserek ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok kazanırsınız mantığını güden bakanlığa sesleniyoruz; Bizim hekimlerimizin matematikleri çok güçlüdür. Ne kadar çok çalışırsa çalışsınlar, kestiğiniz paraları kazanamayacaklardır. Çalışanların ücretlerini düşürmeyi, yeni ek görev ve sorumluluklar yüklemeyi öngören ısrarlı politikalarınızdan biran önce vazgeçin. Bir çoğu birinci basamak koruyucu sağlık hizmetine gönül vermiş ekip ruhu ile özverili çalışan aile hekimleri ve aile sağlık elemanların işlerini doğru huzurlu ve mutlu bir şekilde yapmalarına izin verin. Gelecek kaygısı taşımadan herkese ulaşılabilir eşit, ücretsiz anadilinde sağlık hizmeti sunmak isteyen aile hekimleri olarak uyarıyoruz; Eğer bu eyleme rağmen ödeme yönetmeliği bu hali ile yayınlanırsa iş bırakma eylemlerine devam edeceğiz ve gerekirse aile hekimliğinden istifa edeceğiz."

BATMAN

Batman'da da Batman Tabip Odası öncülüğünde Aile Hekimleri ve sağlık çalışanları Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde protesto eylemi gerçekleştirdi. Batman Tabip Odası ve SES yöneticilerinin katıldığı açıklamada, sağlık emekçileri üzerinde "Herkese sağlık güvenli gelecek" yazılı beyaz önlükler giydi. "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete hayır", "Torba yasalara sıkıştırılan sağlık anlayışına hayır" ve "Eşit, ulaşılabilir, nitelikli, ücretsiz ve anadilde sağlık haktır" dövizlerin taşındığı açıklamada konuşan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Zülfikar Cebe, AKP hükümetinin sağlık politikalarına dikkat çekerek, "İktidarın, Sağlık Bakanlığı'na ve yetkililere defalarca söylememize rağmen, halen sağlık koşuları düzeltilmemiştir. Hükümetin bize uyguladığı sağlık politikasını kabul etmiyoruz" dedi. Ardından konuşan Batman Tabip Odası Sekreteri Dr. Selahattin Oğuz ise hükümetin "sermayenin çıkarları" doğrultusunda sağlık kuruluşlarını ticarethaneye ve halkı ise müşteri haline getirmeye çalıştığına dikkat çekerek, "Politikalarınızla barışa değil, toplumun sağlığını tehdit eden savaşa hizmet ediyorsunuz" dedi.

URFA

Urfa Aile Hekimleri Derneği'ne (ŞUAHED) bağlı Aile Hekimleri ve birinci basamak sağlık çalışanları Urfa Halk Sağlık Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirerek, 1 gün iş bırakma eylemi yaptı. Çok sayıda sağlık memuru, Aile Hekimi ve hemşirenin katıldığı açıklamada, sık sık "Sağlıkta şiddet sona ersin" sloganı atıldı. Sağlıkçılar adına açıklamayı yapan Aile Sağlığı Hekimi Yeter Özel, Torba Yasası ve Ücret Yönetmeliği Taslağı ile Aile Hekimleri'nin artık çalışamayacak duruma getirildiğini belirterek, seslerini duyurmak iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini kaydetti. Kimsenin sağlık çalışanlarını küçümseyemeyeceğini ifade eden Özel, özlük haklarının törpülendiğini ve kendi sağlıklarından olduklarını, sağlıklı bir hizmet verebilmek için öncelikle kendi sağlıklarını düşünmeleri gerektiğini vurguladı. Özel şunları aktardı: "Bizler acil servislerde eğitim adı altında ucuz iş gücü olarak kullanılmayı kabul etmiyoruz. Biz Aile Hekimleri dolgu malzemesi değiliz. Kamu hastaneleri birliği idarecilerine sesinizi çıkaramıyor, 'Nasıl olsa parasını veriyorum, aile hekimlerini istediğim gibi çalıştırırım' diyorsunuz. Hastalarımızı tıbbi bilgimiz el verdiğince tedavi etmeye devam edeceğiz. Sahanın sesini duyun. Sizde üstünüze düşen görevi yapın."

ADIYAMAN
Adıyaman Eğitim Toplum Sağlığı Merkezi önünde toplanan aile hekimleri, Torba Yasa'yla çıkarması planlanan Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına hastane acillerinde nöbet tutturma yönetmeliğini protesto etti. Kalabalık adına konuşan Adıyaman Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Murtaza Baykan, "Aile hekimlerinin sırtına, hekimlik ile ilgili görevlerine ek olarak, bu merkezlerin elektrik, su, ısınma, telefon, internet faturaları, ASM kiraları ve stopajlarının ödenmesi, personel çalıştırıp bunların maaşlarının ve sigortalarının yatırılması gibi işler de yüklenmiştir. Ağır koşullara ve iş yüklerine rağmen ASM çalışanları, esas görevleri olan koruyucu sağlık hizmetlerini, özveriyle yerine getirmektedirler. Nitekim aile hekimliği uygulamasına başlanıldığı günden bu güne kadarki gelinen süreçte, bebek ve anne ölümlerindeki azalma, bağışıklama oranlarındaki artışlar, bunun göstergesidir" dedi.

MARDİN

Mardin Aile Sağlık Derneği üyeleri, Mardin İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, Mardin Tabipler Odası Başkanı Kamiran Yıldırım, SES Mardin Şube Başkanı Hamit Kasap ve çok sayıda SES üyesi ve hekim katıldı. Sağlıkçılar adına konuşma yapan Mardin Aile Hekimleri Derneği Başkanı Orhan Ünel, Sağlık Bakanlığı'nın sağlık alanına yönelik yaptığı olumsuz kanun ve yönetmelik ile sağlık alanının adeta deneme tahtasına dönüştürdüğünü, halkın sağlığıyla oynadığını ve sağlık çalışanlarının motivasyonun kötü yönde etkilediğini ifade etti. Sağlık alanında sürekli değişen mevzuatlara değişikliklerine rağmen sağlıkta şiddet yasasının bir türlü çıkarılamadığına dikkat çeken Ünel, "Sağlıkta yaşanan şiddet her gün geçtikçe artarak ivme kazanıyor. Ama sağlıkta şiddete yönelik herhangi bir yasa çıkarılmadı" dedi.

'AİLE HEKİMLİĞİ BİTERSE VATANDAŞIN SAĞLIĞI DA BİTER'

Ehliyet ceza puanları gibi ceza sistemleriyle işini kaybetme korkusu yaşayan tek meslek grubunun Aile Hekimleri olduğunu belirten Ünel, "Aile hekimliği ve acil tıp görev ve sorumlulukları bakımından farklı iki ayrı tıp disiplinidir. Avrupa Aile Hekimleri Birliği de acil servislerde çalışmanın aile hekimleri görev kapsamında olmadığını açıklamıştır" diye konuştu.

Tabipler Odası Başkanı Kamiran Yıldırım ise, "AKP, sağlıkta dönüşüm politikasıyla kaşıkla verdiğini kepçeyle alıyor. Aile Hekimliği'nin çalışma koşulları ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Bunlar kabul edilemez. Sağlık çalışanlarının artık şamar oğlanına çevrilmesine artık yeter diyoruz" diye konuştu.


SAĞLIK ÖRGÜTLERİNDEN İŞ BIRAKMAYA DESTEK

Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının iş yüklerinin artırılması, nöbet uygulamasının getirilmesi ve yeni yönetmelik taslağına tepki göstermek amacıyla bugün gerçekleştireceği iş bırakma eylemine Türk Tabipleri Birliği, Ankara Tabip Odası ve SES destek verdiklerini açıkladı.
İstanbul Aile Hekimliği Derneğinin çağrısıyla 4 ilde gerçekleştirilecek eylemi haklı bulduklarını belirten sağlık örgütleri, nitelikli, ücretsiz, ulaşılabilir sağlık hizmeti almak isteyen tüm vatandaşları aile sağlığı merkezlerine gitmeyerek sağlık emekçileri ile dayanışma göstermeye çağırdılar.


YASA TASARISININ SORUNLARI

*Aile hekimleri ve aile sağlığı hemşireleri ayda en az 16 saat zorunlu nöbet tutacak. (madde 52)

*Bakanlığın çıkaracağı yönetmelikle doktor nöbete gelmezse uygulanacak yaptırımlar belirlenecek, zorunlu ikamet bu çıkarılacak yönetmelikte olacak. (madde 6)

*Doktorluk veya hemşirelik mesleğini ASM, hastane, poliklinik dışında yapanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası geliyor. (madde 46)

*TSM’nin istediği belgeleri göndermeyen veya düzenlemeyen aile hekimi iki defa uyarılır 3. tekrarda bir önceki aya ait brüt maaşının yüzde 1’i  kadar para cezası verilir. (madde 46)

*Bakanlığın ASM için belirlediği donanımı tamamlamayan, personel, tıbbi cihaz ve donanım, bina ve hizmet birimleri, malzeme ile ilaç standartlarına uymayan aile hekimlerine bir önceki aya ait brüt ücretin yüzde 5’i kadar para cezası veriliyor. (madde 46)

*Cari gider dediğimiz ödemenin  içinden tetkik ve sarf malzemesi giderleri çıkarılıyor. Aile hekimlerinin hastalarından istedikleri tetkiklerin bedeli  aile hekimlerine ayrıca ödenecek.(madde 52)

 

ÖNCEKİ HABER

ABD\'de CHP-Cemaat buluşması

SONRAKİ HABER

Yüzlerce geyik öldüren avcıya hapis ve ayda 1 kez Bambi izleme cezası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa