05 Haziran 2011 04:44

TMMOB kadınlarla daha güçlü

TMMOB’li kadınlar olarak, yaşadığımız sorunların tespitinde ve çözümünde bir araya gelebileceğimiz bir organa ve birlikte mücadele etmeye duyduğumuz ihtiyaç üzerinden; 21-22 Kasım 2009’da, 389 kadın katılımcı ile 1. TMMOB Kadın Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı’nı gerçekleştirmiştik. Kurultay 5

TMMOB kadınlarla daha güçlü

Paylaş
Boran Başak Koç

DEĞİŞTİRECEK GÜCÜMÜZ VAR

TMMOB 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu’nda karar altına alınan ve Kasım 2011’de gerçekleştirilmesi planlanan 2. Kadın Kurultayı için TMMOB’li kadınlar olarak hızla ve büyük bir motivasyonla çalışmalara başladık. Bu kurultay sürecini de -ilkinde olduğu gibi- örgütlenme süreci olarak ele aldık ve bu amaçla 19 ilde yerel kurultaylar gerçekleştirerek, yerellerden oluşturulacak inisiyatifler ve kararları yapacağımız kurultaya taşıma kararı aldık.

Bu kapsamda, İstanbul IKK Kadın Komisyonu olarak, kurultay ana başlıklarını kapsayan çalışma grupları oluşturduk, kadın üye ve hazırlık toplantıları yaptık. Bu çalışmalar üzerinden İstanbul Yerel Kurultayımızı 29 Mayıs 2011 tarihinde 91 kadının katılımı ile “Toplumsal Cinsiyet Rolleri”, “Kadına Yönelik Şiddet”, “Kapitalizm ve Kadınlar”, “TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi” ana başlıklarında gerçekleştirdik.

Seçimler öncesinde gerçekleştirilen yerel kurultayımızda hemen her kadın tarafından vurgulanan iki konu çok dikkat çekici idi. Bunlardan ilki AKP saldırılarına karşı kadınların dayanışma ve mücadele hattını güçlendirmesine duyulan ihtiyacın ifade edilmesiydi. Diğeri ise TMMOB’li kadınların yer alacağı, kadın politikalarının üretileceği, deneyimlerin değerlendirilebileceği, sürekliliği olan bir kadın örgütlenmesine olan ihtiyaçtı.

TARİHİMİZİ YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ

TMMOB’li kadınlar olarak 2. Kadın Kurultayı’mıza hazırlanırken toplumsal ve örgüt sorumluluklarımız doğrultusunda; dayanışmayla, özveriyle ve emekle çalışmaya, paylaşmaya, çoğalmaya devam edeceğiz. Yerel kurultaylarda yerellerin özgünlükleri de göz önüne alınarak oluşturulan kararları, kurultayımıza taşıyarak, kadın politikalarımızı kadınlarla oluşturacağız ve bu kararlarımızın TMMOB politikası haline gelmesi için mücadele vereceğiz.

Emekleyerek başladığımız yolda artık yürümeyi öğrendik. Gelenekselleştirmeyi başardığımız çalışmalarımızla TMMOB örgütünün ihtiyacı olan kadın üye örgütlenme modellerini adım adım hep beraber öreceğiz.

İlk kurultayımızda “TMMOB’de kadınlar olarak tarihimizi yazmak için buradayız” demiştik. Tarihimizi yazmaya devam edeceğiz,  “TMMOB kadınlarla daha güçlü” şiarımızı hep birlikte haykıracağız.


TÜM ODALARDA VE İŞ YERLERİNDE EŞİTLİK İÇİN

TMMOB İstanbul Yerel Kadın Kurultayı’ndan çıkan bazı kararlar şöyle:

* TMMOB bölgesel asgari ücret, esnek çalışma biçimleri gibi eşitsizliğin önünü açmayı hedefleyen saldırılara karşı emek örgütleri ile birlikte mücadele eder, toplumsal muhalefeti güçlendirebilmek için üyelerini bu konuda bilgilendirecek eylem ve etkinlikler düzenler.

* TMMOB çalışma yaşamı içerisindeki cinsiyet ayrımcılığının sonuçlarından biri olan kadınlar ve erkekler arasındaki ücret farklılıklarının engellenmesi ve “eş değer işe eşit ücret” talebinin hayata geçirilmesi için diğer emek örgütleriyle birlikte mücadele eder.

* TMMOB iş yerlerinde (fabrika, arazi, maden işletmeleri, şantiyelerde) kadın mühendislerin çalışmalarına uygun koşulların sağlanması için çalışma yapar, mücadele yürütür.

* Herhangi bir toplulukta kadın oranı yüzde 35’in altında olduğu durumda, topluluk cinsiyetçi bir durum sergilemektedir. Bu nedenle, toplum bilim yüzde 35 oranını kritik eşik olarak kabul etmiştir. TMMOB, oda, şube yönetim kurulları, genel kurul delegasyonu ve diğer organlarda cinsiyet dengesini sağlamak amacıyla pozitif destek politikaları üretilerek yüzde 35 kadın kotası uygulanır.

* TMMOB, oda ve şubeler kadın çalışmaları için bütçe ayırırlar.

* TMMOB, oda ve şubeler düzenledikleri toplantı, eğitim vb. çalışmalara  üye katılımını artırmak için, çocuk bakımını üstlenen organizasyonlar yapmalıdır.

* TMMOB, oda, şube ve temsilciliklerinde cinsel tacize maruz kaldığını açıklayan kadın üyelerinin, kadın çalışanlarının ve TMMOB üyelerince tacize uğradığını beyan eden kadınların açıklamasını ciddiyetle ele alarak, onlarla dayanışma içinde olmak amacıyla, soruşturma açılması ve yürütülmesi sürecinde kadının beyanını esas alır.

* Türk ve Kürt kadınları savaşın yarattığı yıkımlardan ve baskılardan benzer biçimlerde etkilenmektedir. Kadınların eşitlik temelinde yaşayabilecekleri bir ortamın sağlanması için Kürt halkına dönük inkar ve imha politikalarından vazgeçilmelidir. Ana dilde eğitim, sağlık ve kamu hizmetlerinin verilmesi için, TMMOB diğer emek ve meslek örgütleriyle birlikte mücadele eder.

* Kadınlar; mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı mesleğini yürütürken, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması ve yaşanabilir bir çevre için, bu değerlerin tahribine yönelik tüm politika ve projeleri reddeder. (KIRKYAMA)

ÖNCEKİ HABER

İzmir Barosundan doğa için ortak mücadele çağrısı

SONRAKİ HABER

Rusya, 20 Ukrayna askerinin tutukluluk süresini uzattı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa