28 Kasım 2013 15:57

İzmir Kadın Emeği Platformu kuruldu

İşçi ve kamu emekçileri sendikaları ile meslek örgütlerine üye kadınların bir araya gelerek oluşturduğu Kadın Emeği Platformu, İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir’de de kuruldu.

İzmir Kadın Emeği Platformu kuruldu
Paylaş

İşçi ve kamu emekçileri sendikaları ile meslek örgütlerine üye kadınların bir araya gelerek oluşturduğu Kadın Emeği Platformu, İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir’de de kuruldu. DİSK, KESK, TMMOB, İzmir Barosu ve TTB Kadın Hekimlik Kolu Üyesi kadınların oluşturduğu platform kuruluşunu DİSK Ege Bölge Temsilciliğinde yaptığı basın toplantısı ile duyurdu.

Toplantıda konuşan DİSK Kadın Komisyonu ve DİSK Emekli-Sen Karşıyaka Şube Başkanı Öznur Kılınç, platformun gündeminde AKP’nin “Nüfus ve Aile Politikaları Mevzuat Çalışmaları” adıyla hazırlanan kadın istihdamı yasa tasarısı bulunduğunu dile getirdi.

Kılınç, kadın istihdam paketi diye sunulan düzenlemenin, kadını düzenli, güvenceli işler yerine anneliğe ve ev kadınlığına hapseden, kısmi zamanlı düşük ücretli işçi olarak sömürmeye hazırlanan bir düzenleme olduğunu belirterek, “İzmir Kadın Emeği Platformu olarak bu pakete itirazımız var” dedi. Kılınç, çocuk bakım izinlerinin hiçbir hak kaybı ya da kısmi zamanlı çalışma dayatmaksızın erkeklerle eşit hak ve sorumluluklarla düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Kadınların çalışma hayatına dair taleplerini de sıralayan Kılınç, “Çalışma süreleri günde en fazla 7, haftada en fazla 35 saat olmalı, kadın ve erkek emekçilerin güvenceli, eşdeğer ve eşit ücret ödenen işlerde çalışması güvence altına alınmalıdır” dedi. Kılınç, “AKP’nin yasalaştırmaya çalıştığı Kadın İstihdam Paketini kabul etmediğimizi ve mücadelemizle taleplerimizin takipçisi olacağımızı duyuruyoruz. Bundan sonraki süreçte hükümetin kadınların ücretli, ücretsiz emeğine yönelttiği her türlü saldırıyı deşifre edip ortak politikalar ve eylemler geliştireceğiz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)      
 

Reklam
ÖNCEKİ HABER

İstihdamın yüzde 76’sı KOBİ’lerde

SONRAKİ HABER

Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, MESS dayatmasına karşı fazla mesaiye kalmayacak

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa