Nilgün Türkler\

Nilgün Türkler'e babasının ölümü hakkında konuşmama cezası

DİSK Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler’in kızı Nilgün Türkler Soydan'a 3 yıl boyunca babasının öldürülmesi hakkında konuşmama cezası

Devrimci İşçi Sendikakaları Konfederasyonu (DİSK)’in Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler’in kızı Nilgün Türkler Soydan’a babasının mezarı başında yaptığı konuşma nedeniyle açılan dava düşürüldü. Ancak bir şartla... Nilgün Türkler Soydan’ın, 3 yıl içinde basın yayın yoluyla babasının öldürülmesi hakkında düşünce ve kanaat açıklayarak yeni bir suç işlememesi halinde davanın düşürülmesine karar verildi.  

Karara tepki gösteren Türkler’in Avukatı Arzu Becerik, esas olarak hakaret ve iftira olduğu söylenen sözlerin şikayetçi MHP milletvekili Celal Adan’ın mahkeme dosyalarında kendi beyanlarından ibaret olduğuna dikkat çekerek “Davanın ertelenmesi suretiyle beraat etme olanağının engellenmesi ve adil yargılanma hakkının ihlal edilmesi nedeniyle bu karara tarafımızca itiraz edilecek. İlerleyen sürece göre Anayasa Mahkemesi ve AİHM’e başvuruda bulunulacaktır” dedi.

Davayı takip eden DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK olarak, Nilgün Türkler Soydan’ın dava konusu edilen konuşmasını tamamen ifade özgürlüğü kapsamında gördüklerini belirterek “Gerek bu davanın ve gerekse Kurucu Genel Başkanımız Kemal Türkler’in katledilmesinde sorumluluğu olan, tetiği çeken ve azmettiren tüm suçluların peşini bırakmayacağımızı bir kez daha önemle vurguluyoruz” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net