Sağlıkçıların sağlığı bozuldu

Sağlıkçıların sağlığı bozuldu

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Konferans Salonunda yapıldı. İki gündür yapılan konuşmalarda sağlık çalışanlarının sağlıksız ve güvencesiz çalıştırılmasına dikkat çekildi.

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Konferans Salonunda yapıldı. İki gündür yapılan konuşmalarda sağlık çalışanlarının sağlıksız ve güvencesiz çalıştırılmasına dikkat çekildi.

Sağlıkta taşeron çalışma koşullarının yaygınlaştırıldığının altını çizen DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, sağlık ortamının sağlık çalışanları ve hastalar açısından kaosa dönüştüğünü ve sağlık çalışanları açısından çalışma ortamları ve koşullarının gittikçe kötüleştiğini söyledi.

Çerkezoğlu, “Siyasi iktidar bilinçli olarak çeşitli vesilelerle halkla sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirerek siyasi güç ve rant elde etmek istemektedir. Tüm bunların ışığında sağlık çalışanlarının güvensiz çalışma koşulları artık dayanılmaz boyutlara ulaşmış, çözümü zorunlu bir hale gelmiştir. Sağlık çalışanlarının mesleki kurumları olarak bu mücadele sürecinde tüm sağlık çalışanları için sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının oluşturulmasında ve de sürdürülmesinde birlikte yer alacağız” dedi.

EMEKÇİLER ARASINDA ‘PARÇALANMA’ TARTIŞILDI

Kongrede, Sağlıkta Sermaye-Emek: Tekelleşme, Parçalanma ve Gelecek başlığı altında Ankara Tabip Odası Sağlık Politikaları Uzmanı Kansu Yıldırım ve TTB Eski Merkez Konsey Başkanı Eriş Bilaloğlu konuştu. Yıldırım, “Sağlıkta dönüşüm programı ile esnek ve güvencesiz çalışma ilkelerini dayattılar” dedi.

İŞ KAZALARININ KAYDI YOK

Çalışma hayatında iş kazalarının önlenmesi için hukuki mevzuata da değinilen kongrede sağlık alanında gerçekleşen iş kazalarının kayıt altına alınmadığına dikkat çekildi. Avukat Yıldız Ertuğ Ünder, “Kazaların 3 gün içinde bildirilmesi gerekiyor, ancak sağlık çalışanlarının yaşadığı kazalar iş yerinde halledilmeye çalışarak, kayıt altına alınmıyor” dedi. Yasal olarak artık her işyerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin bulundurulması gerektiğini aktaran Ünder, “Hastaneler için ütopik görenler de olsa, sağlık alanında da iş yeri hekimi bulundurulmak zorunda. Ayrıca işe girmeden önce çalışan rapor almalı. İşe başladıktan oluşan hastalıklar bu yolla tespit edilmeli” diye konuştu.
Ayrıca sağlık çalışanlarının uğradığı şiddetin iş kazası olarak değerlendirildiğine dikkat çeken Ünder, “Sağlık çalışanlarının şiddette uğraması sonucu bundan o iş yerinde önlem almayan işveren sorumludur ve şiddetle ilgili gerekli önlemleri almalıdır” diye vurguladı.

ÇALIŞMAK SAĞLIĞA ZARARLI

Kongrenin davetlisi olarak Fransa’dan gelen sosyolog, halk sağlığı uzmanı Annie Thebaud-Mony “Çalışmak Sağlığa Zararlıdır” başlığıyla bir sunum yaptı. Mony, iş kazalarına dair hukuk siteminin işlemesi gerektiğini belirtti. Meslek hastalıklarının da işçilerin hayatı için tehdit unsuru oluşturduğuna değinen Mony, “İşçilerin çalışma koşulları sanayi şirketleri tarafından dikkate alınmalı. İşçilerin yaşamını tehdit edecek suç unsuru barındıran şirketlere cezai yaptırım uygulanmalı” dedi. (AnkaraEVRENSEL)

www.evrensel.net