Bankaların kârı yüzde 16 arttı

Bankaların kârı yüzde 16 arttı

Bankacılık sektörünün kârı eylül 2013 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyar 762 milyon TL tutarında, yüzde 16.2 oranında artarak 19 milyar 851 milyon TL’ye yükseldi. Tüketici Dernekleri, bankaların dosya masrafı, işlem ücreti vb. adlar altında yaptığı kesintilere tepki gösterirken bankaların kârı katlandı.

Bankacılık sektörünün kârı eylül 2013 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyar 762 milyon TL tutarında, yüzde 16.2 oranında artarak 19 milyar 851 milyon TL’ye yükseldi. Tüketici Dernekleri, bankaların dosya masrafı, işlem ücreti vb. adlar altında yaptığı kesintilere tepki gösterirken bankaların kârı katlandı.

Dönem net kârının artmasında, net faiz gelirlerindeki artışın yanı sıra, diğer faiz dışı gelirler etkili oldu.Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü eylül 2013 itibarıyla 2012 yılı sonuna göre 278 milyar TL tutarında artışla 1 trilyon 649 milyar TL’ye ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), eylül 2013 Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü verilerini açıkladı. Buna göre önceki raporlama döneminde 49 olan banka sayısı, eylül ayında Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey AŞ’nin faaliyet izni almasıyla birlikte 50’ye yükseldi. Çalışmaya göre 2013 itibarıyla sektörde 11 bin 767 adet şube ve 212 bin 554 çalışan var.

AKTİF TOPLAMI 1.6 TRİLYON

Bankacılık sektörünün aktif toplamı 2013 yılının dokuz ayında yüzde 20.3 oranında, 278 milyar TL tutarında artışla 1 trilyon 649 milyar TL seviyesine ulaştı.

Risk iştahının azaldığı ve gerek yurt dışı gerekse yurt içi piyasalarda faiz yükselişinin belirleyici olduğu 2013 yılı ikinci ve üçüncü çeyreklerinde piyasa faiz oranlarındaki artışa bağlı olarak başta kredi faizleri olmak üzere mevduat ve fonlama maliyetlerinin yükseldiği, bununla birlikte son dönem gelişmelerin sektörün aktif yapısında olumsuz bir etki yaratmadığı, başta kredi ve zorunlu karşılık hesaplarındaki artışın etkisiyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.2, ikinci çeyrekte ise yüzde 7 büyüyen bankacılık sektörünün büyüme hızının üçüncü çeyrekte yüzde 7.9 ile devam ettiği görüldü.

KREDİLER  195 MİLYAR TL ARTTI

Krediler eylül 2013 itibarıyla 2012 yılı sonuna göre 195 milyar TL artarak 990 milyar TL seviyesine ulaştı ve 1 trilyon TL’ye yaklaştı. 2013 yılı mayıs ayında FED açıklamaları sonrası artan borç verme faiz oranını yüzde 7.75’e yükseltmesine paralel olarak faiz oranlarında bir miktar yükselme görüldü. Söz konusu artış, kredi hacmindeki büyümeyi bir miktar sınırlandırdı.

ALACAKLAR TAKİP ALTINDA

Sektörün takipteki alacakları 2012 yılı sonuna göre 4.6 milyar TL tutarında, yüzde 19.7 oranında artışla, 2013 haziran dönemine göre ise 1.9 milyar TL tutarında, yüzde 7.2 oranında artarak eylül 2013 itibarıyla 28 milyar TL seviyesine yükseldi.

Aralık 2012 itibarıyla yüzde 2.9 seviyesinde gerçekleşen takibe dönüşüm oranı eylül 2013 itibarıyla yüzde 2.8 seviyesinde oluştu.

Kredi türleri itibarıyla, 2012 yılında genelde tüm kredi türlerinde gözlenen takipteki alacak artışının 2013 yılının üçüncü çeyreğinde de devam ettiği görüldü. Önceki çeyrek ile karşılaştırıldığında takipteki alacaklarda en fazla artış 888 milyon TL tutarında, yüzde 10.4 oranında bireysel kredilerde gözlenirken, takipteki KOBİ kredileri 777 milyon TL tutarında, yüzde 10.7 oranında, takipteki kurumsal veya ticari krediler 207 milyon TL tutarında, yüzde 2 oranında artış gösterdi.

MEVDUATLAR 902 MİLYAR TL

Bankacılık sektörünün yabancı kaynakları içinde eylül 2013 itibarıyla yüzde 61.8 ile en fazla paya sahip olan mevduat 902.7 milyar TL düzeyine ulaştı. 2013 yılının üçüncü çeyreğinde yabancı para tasarruf ve ticari ve diğer kuruluşlar mevduatında artış gözlendi.

Küresel ekonomiye dair belirsizliklerin ve sermaye akımlarındaki oynaklığın sürmesine rağmen gelişmiş ülkelerde uygulanan ekonomik aktiviteyi destekleyici politikalar ve ülkemizde yaşanan olumlu makroekonomik gelişmelerin etkisi ile son yıllarda artış eğiliminde olan küresel piyasalardan sağlanan fonlar, 2013 yılının dokuz ayında da artış seyrini sürdürdü. Sektörün yurt dışı bankalardan temin ettiği borçların toplamı, yıl sonuna göre yüzde 18.3 oranında (20.4 milyar dolar) artış göstererek eylül 2013 itibarıyla 132.2 milyar dolara yükseldi. Bankaların yurt dışı bankalardan temin ettiği fonların yaklaşık beşte biri kendi risk gruplarından elde edildi. (Ankara/ANKA)

 

www.evrensel.net
ETİKETLER bankacılık