İş ve meslek danışmanları hak kaybına uğradı

İş ve meslek danışmanları hak kaybına uğradı

Büro Emekçileri Sendikası (BES) İŞKUR’da istihdam edilen 4 bine yakın iş ve meslek danışmanının kadroya geçirilmesi sürecinde yaşadıkları ücret ve hak kayıplarının giderilmesini istedi.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) İŞKUR’da istihdam edilen 4 bine yakın iş ve meslek danışmanının kadroya geçirilmesi sürecinde yaşadıkları ücret ve hak kayıplarının giderilmesini istedi.

Sendika Genel Merkezinde basın açıklaması yapan Genel Örgütlenme Sekreteri Özlem Yılmaz Yeşer, “işsizliğe çözüm” gibi sunulan iş ve meslek danışmanlarının, hiçbir hazırlık yapılmadan istihdam edildiğini söyledi. Yeşer, iş ve meslek danışmanlarının kadroya geçirildiğini ancak mevcut durumlarından daha düşük bir ücretle çalıştırılmalarının gündeme geldiğini söyledi. Bu farkın 750-800 TL olacağını kaydeden Yeşer, danışmanların görev tanımı, alacağı ücret, görevinde yükselip yükselmeyeceği gibi konularda mevzuat düzenlemesinin de olmadığını belirtti. Kazanılmış hakların korunmasını ve danışmanların maaşlarında ortaya çıkan hak kayıplarının giderilmesini talep eden Yeşer, gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını istedi.

‘İKRAMİYELER DERHAL ÖDENSİN’

Yeşer,  İŞKUR emekçileri de dahil pek çok kamu çalışanının ikramiye hakkını ortadan kaldıran 666 sayılı KHK ile ilgili Anayasa Mahkemesinin kararını hatırlattı. “Anayasa Mahkemesi, kurumların teşkilat kanunlarında belirlenen döner sermaye, ikramiye, ek ödeme, vekalet ücreti gibi ödemelerin KHK ile kaldırılamayacağına hükmetmiştir” diyen Yeşer, ikramiyelerin ödenmesinin önünde hiçbir engelin kalmadığını vurguladı. Anayasa Mahkemesinin kararının yerine getirilmesini isteyen Yeşer, 2013 yılı ikramiyelerinin tüm çalışanlara derhal ödenmesini talep etti. (Ankara/EVRENSEL)
 

www.evrensel.net