Sayıştay\

Sayıştay'da ihale usulsüzlüğü: Tuz kokmuş

Kamu kurumlarını ve ihaleleri denetlemekle görevli Sayıştay’ın kendi ihalelerinde de usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Dış denetim raporunda hizmet alım ihalelerinde gerekli koşulların yerine getirilmediği, bazı ihalelere tek şirketin katıldığı ifade edildi.

Suat İnal

Kamu kurumlarını ve ihaleleri denetlemekle görevli Sayıştay’ın kendi ihalelerinde de usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Sayıştay harcamalarının denetlendiği dış denetim raporunda, hizmet alım ihalelerinde gerekli koşulların yerine getirilmediği, bazı ihalelere tek şirketin katıldığı ifade edildi.

2014 bütçesinin görüşüldüğü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda; Sayıştay raporları, temel gündem maddesi durumunda. Muhalefet partilerinin eleştirilerinin başında “İletilen mali tabloların yetersizliği” nedeniyle Sayıştayın kamu kurumlarını denetleyememesi ve Sayıştay raporlarının ‘özet’ halinde gönderilmesi geliyor. Kamu kurumlarının Sayıştay denetiminden ‘kaçırılmasının’ yankıları sürerken, “Balığın baştan koktuğu” ortaya çıktı.

TEK FİRMALI İHALE

Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan rapora göre; Sayıştayda, bazı ihalelerin sözleşmeleri imzalanırken ihale dokümanında değişiklikler yapıldı. Raporda dikkat çekici bir diğer nokta ise bazı ihalelerde birden fazla katılımcının olması gerekirken sadece tek şirketin katılması. Buna rağmen ihalelerin sonuçlandırıldığı belirtilen raporda, hangi ihalelerde usulsüzlüklerin yapıldığına dair ayrıntı bulunmuyor. Dış denetçilerin raporuna Sayıştay yöneticileri ise “Bundan sonra gerekli önlemlerin alınacağı ve titizlik gösterileceği” yanıtı verilirken durum kabulleniliyor. Meclis tutanaklarında Sayıştay tarafından yapılan savunmada “2012 yılında yapılan bazı ihalelerde zeyilname düzenlenmesi işlemi mevzuata uygun olmakla birlikte raporda yer alan tavsiyeye uygun olarak bundan sonraki uygulamalarda gerekli özenin gösterileceği” ifade ediliyor.

HAMZAÇEBİ: USULSÜZLÜKLER GÖZLERDEN KAÇIRILIYOR

Mecliste rapor hakkında itirazlarını dile getiren CHP Grup Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, konuyu gazetemize değerlendirdi. Hamzaçebi, Sayıştay denetim raporlarının ayrıntılı verilmeyerek gözlerden kaçırıldığını söyledi. “Diğer kurumların denetim raporları da özet halinde getiriliyor” diyen Hamzaçebi, bunun AKP’nin usulsüzlükleri Meclis denetiminden kaçırma yöntemi olduğunu söyledi. İhale sürecinde sık sık şartnamelerde değişiklik yapıldığının Sayıştay tarafından da kabul edildiğine dikkat çeken Hamzaçebi, hangi ihalelerde şartname değişikliği yapılarak zeyilname düzenlendiğinin açıklanmasını istedi. 

‘YANIT ALAMADIK’

“Hangi ihalelerde usulüne ve mevzuata aykırı olarak ihaleden sonra zeyilname düzenlenmiştir? Hangi müeyyideler uygulanmıştır, kurum ne yapmıştır, hazine zararı var mıdır, yok mudur?” diye soran Akif Hamzaçebi, Mecliste de gündeme getirdiği bu sorulara yanıt alamadığının altını çizdi. Devletin harcamalarını denetlemekle görevli Sayıştay hakkındaki dış denetim raporunun bu şekilde geçiştirilmemesi gerektiğini belirten Hamzaçebi, yapılan hukuksuzluğun sorumluluğunun Meclis Başkanlığında olduğunu ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net