Umuda hoş geldin

Umuda hoş geldin

Haziran direnişinde yadsınamaz bir düzeyde ve birikmişlikle ortaya çıkan toplumsal muhalefetin merkezindeki talepleri karşılayabilecek ve bunların üzerine bir tuğla daha fazla koyabilecek olan tek seçenek olarak HDP gözükmektedir

Mert Demir

Ekim ayının 27’sinde HDP (Halkların Demokratik Partisi) 1. olağanüstü kongresini gerçekleştirdi. Türkiye’nin siyasi tarihinde yepyeni bir can olan HDP, yerel seçimlere giderken “CHP mi yoksa AKP mi?” tartışmalarına yeni bir soluk getiriyor. AKP-CHP saflaşmasından, “CHP dışındaki bir partiye oy vermek oyları bölmektir.” noktasından kurtuluyoruz. HDP, yeni bir Türkiye için tüm ezilen, sömürülen, ötekileştirilen, yok sayılan ve yeni bir arayış içinde olanları, demokratları, sol-sosyalist çevreleri, ilerici güçleri, sendikaları, sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri, kısacası Türkiye’nin demokratikleşmesi mücadelesini sürdüren tüm kesimlerin çatısı olma misyonunu kendisinde topluyor.

HALKLARIN İKTİDARI İÇİN HDP

HDP, ‘Umuda Yolculuk’ şiarıyla toplandı. Umudun ülke egemenlerinin ellerinde değil, Türkiye halklarının kendi ellerinde olduğunu gösterip bu uğurda yola koyuldu. Kürdistan’daki özgürlük mücadelesinin batıdaki halklarla buluşması açısından da büyük bir kesişim noktasını barındıran HDP, siyaset arenasındaki yerini almasıyla birlikte de gelecek yıllar için iktidara talibim dedi. Asimilasyona, sömürüye, inkara ve baskıya dayanan 90 yıllık cumhuriyet tarihiyle, bu sistem sınırları içinde bir çözüm getirilemeyeceğini gösteren HDP, tepeden inmeci yönetim yerine, en küçük birimlerine değin, yerelden bir yönetimi esas alarak halkların iktidarını hedeflemektedir!
Pek çok yönüyle tam bir boğulmuşluk içerisinde olan ülkemizde HDP, bizlerin soluk almasını sağlayacak bir olanak sunmaktadır. Haziran direnişinde yadsınamaz bir düzeyde ve birikmişlikle ortaya çıkan toplumsal muhalefetin merkezindeki talepleri karşılayabilecek ve bunların üzerine bir tuğla daha fazla koyabilecek olan tek seçenek olarak HDP gözükmektedir.
Ülkemize nakış gibi işlenmiş olan, kapitalizmin en gerici koşullarını paramparça edebilmek için, memleketimizin tüm sokaklarında daha gür bir sesle ‘Yaşasın Halkların Kardeşliği!’ diyebilmek için, korkmadan, usanmadan; en bilinçli kararlarımızla, mücadeleyi en ileriden göğüsleyebilmek için tekrar diyoruz ki; ‘Umuda Hoş geldin!

DÜZENLERİ İÇİN TEHLİKE

Kongreden bu yana geçen süre zarfında, burjuvazinin çıkarlarını dolaylı ya da doğrudan savunan tüm çevreler HDP’ye hem açıktan hem de dolaylı yoldan saldırmakta biran bile geri durmadılar. Düzenleri için ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarının pekala farkındalar ve buna göre söylemler ve karşı hamleler geliştirmek için bin dereden su getiriyorlar. Çünkü birleşince bu halkın neleri başarabildiğini-başarabileceğini gördüler. Bu sebepledir ki toplumsal muhalefetin dinamiklerinin tek bir çatı partisi altında toplanmasının mücadele hattını ne derece güçlendireceğini ve büyüteceğini çok iyi bilmekteler.
 

İstanbul Üniversitesi

www.evrensel.net