Odalara hükümet vesayeti

Odalara hükümet vesayeti

KHK'ler ve "gece yarısı" çıkarılan yasalarla yetkileri daraltılan TMMOB'e bağlı meslek örgütleri Bakanlıkların cenderesine alınıyor. Orman Mühendisleri Odası, Bakanlar Kurulu kararıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlandı. 11 odanın da idari ve mali denetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilmesi gündemde. Bakanlar Kurulu'na bu yetki 12 Eylül darbecilerinin çıkardığı KHK ile verilmişti.

Seçim öncesi Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) yoluyla yetkileri daraltılan, Gezi eylemleri sırasında bir gecede çıkarılan yasayla denetim yetkisi elinden alınan TMMOB'ye bağlı meslek odaları, şimdi Bakanlıkların denetimine sokuluyor.

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Orman Mühendisleri Odası'nın idare ve mali denetimi Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da çok sayıda odanın idari ve mali denetimini almak için Bakanlar Kurulu'ndan Kararname talep ettiği iddia edildi.

İddiaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası üzerinde denetim yetkisi istiyor.

TMMOB: 12 EYLÜLCÜLER BİLE UYGULAMADI

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, AKP'nin uzunca bir süredir TMMOB'yi etkisizleştirme ve işlevsizleştirme çabası içinde olduğunu belirtti.
12 Eylül darbecilerinin TMMOB Kanunu'nda değişiklik yaparak Bakanlar Kurulu kararı ile odaları idari ve mali denetim altına almanın önünü açtığını, ancak hiçbir zaman uygulamadığını kaydeden Soğancı, şunları ifade etti: "KHK’larla mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmet alanlarına müdahale eden, mesleki denetimi kaldırarak meslek odalarının üyelerini denetlemesini yasaklamaya çalışan AKP, şimdi de 12 Eylül darbecilerinin getirdiği ama bugüne kadar ne darbecilerin ne de sonraki hükümetlerin uygulamadığı vesayet sistemini uygulama kararı aldı. Bu düzenlemenin 30 yılı aşkın süre sonra bugün uygulanmaya kalkışılması, aslında 12 Eylül hukukunun bugün AKP eliyle yürütülüyor olmasındandır."

'AMAÇ DENETİM DEĞİL, VESAYET'

Soğancı, meslek örgütlerinin, uzmanlaşma gerektiren alanlarda yalnızca meslek mensuplarının söz ve karar sahibi olduğu demokratik yapılar olduğunu, bu nedenle devletten mali ve idari olarak bağımsız, özerk kuruluşlar olduklarını ifade etti. Meslek örgütlerinin karar ve uygulamalarının zaten yargı denetimine açık olduğunu hatırlatan Soğancı, vesayet rejimine karşı mücadele etme iddiasındaki AKP iktidarının TMMOB'yi kendi vesayeti altına almak istediğini dile getirdi.

Soğancı, "TMMOB ve bağlı odaları, 'Padişahım çok yaşa' diyenlerle birlikte saf tutmayacaktır. Aksine TMMOB, bilimin ve tekniğin yol göstericiliğinde dillerin kesildiği, gözlere mil çekildiği, kulakların sağır edildiği her ortamda 'Kral Çıplak!' demeye devam edecektir" dedi. (Ankara/EVRENSEL)
 

www.evrensel.net