Deri İş: Kıdem tazminatı için ortak mücadele

Deri İş: Kıdem tazminatı için ortak mücadele

Deri-İş Sendikası Yönetim Kurulu sendika üyeliğinde e-Devlet’in ertelenmesi ve Kıdem Tazminatı’na yönelik saldırılara ilişkin bir açıklama yaptı.

Deri-İş Sendikası Yönetim Kurulu sendika üyeliğinde e-Devlet’in ertelenmesi ve Kıdem Tazminatı’na yönelik saldırılara ilişkin bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada e-Devlet uygulamasının bazı sendikalar ve işverenlerin baskısıyla ertelenmeye çalışılmasına karşı çıkılırken kıdem tazminatınının gasbedilmesine karşı tüm emek örgütlerinin birlikte mücadele etmesi gerektiği dile getirildi.

6356 sayılı yeni Sendikalar Kanunu’nun sosyal tarafların tüm muhalefetine rağmen çıkarıldığının hatırlatıldığı açıklamada; “Örgütlenme özgürlüğü alanında engeller yeni yasada da yeni baraj sistemiyle devam ettirilmiş ve ILO normlarına aykırı düzenlemeler yeni yasada da yer almıştır. Yapılan yasal değişiklikle üyelikte noterin kaldırılmasıyla, yerine e-Devlet üzerinden üyeliklerin yapılması yine sosyal tarafların uzlaşamadığı bir konu olmasına rağmen hükümet e-devlet sistemini getirmiştir” denildi.

E-DEVLET ERTELENMEMELİ

7 Kasım’da e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleşmesi planlanan sendika üyeliği hakkında bir tarih ertelemesinin gündeme getirileceği üzerinde çeşitli duyumların söz konusu olduğu vurgulanan açıklamada şunlar dile getirildi: “e-Devlet Kapısı üzerinde gerçekleşek olan sendika üyeliği için bütün altyapı çalışmalarının tamamlanarak hazır olduğu bilinmektedir. Herhangi bir ertelemenin gündeme getirilmesi, 6356 sayılı  yeni yasanın Hükümet tarafından bile uygulamaya sokulamadığı bir krize neden olacaktır. Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı konusunda noterin devam etmesini  isteyen işverenlerin  ve bazı  sendikaların da içinde yer aldığı bir erteleme baskısı karşısında bir ertelemeye gitmesini kabul etmediğimizi ifade ediyoruz.”

KAPALI KAPILAR ARDINDA PAZARLIK YAPILIYOR

Hükümetin her seferinde işverenlerin taleplerini dikkate alan, işverenlerin talepleri üzerinde yasalar çıkaran, sendikaların bir sosyal taraf olarak bile yer alamadığı, sosyal bir taraf olarak muhelefetinin görmezden gelindiği bir süreç işletildiği ifade edilen açıklamada; “Çalışma hayatında önemli bir yeri olan kıdem tazminatının bir fon sistemi ile anlam ve önemini yitireceği, ciddi hak kayıplarına yol açacağı ve iş güvencesinin ortadan kaldırılacağı bilinmektedir. Kıdem tazminatı için Hükümet değişikliğe gidileceğini ve mevcut sistemin artık kabul edilemeyeceğini artık resmen açıklamıştır. 10 Kasım’a kadar sosyal taraflarla görüşmelerin süreceği açıklamalarına rağmen kapalı kapılar ardında yapılan ve aslında sendikaların dışlandığı bir süreç işletilmektedir. Hükümet ise kıdem tazminatı konusunda tarafsız bir tutum almamakta ve işverenlerin kıdem tazminatı üzerindeki değişiklik önerilerini dikkate alarak sendikaların muhalefetini en başından yok saymaktadır.  Bundan sonraki süreç bir “sosyal uzlaşı” değil kapalı kapılar ardında yapılan ‘pazarlıktır’” denildi.
Türk-İş’in son genel kurulunda kıdem tazminatı üzerinde herhangi bir değişikliğin yapılmasının genel grev kararı sayılacağı karar altına alındığı hatırlatılan açıklamada, Türk-İş’in işçi sınıfının en önemli hakkı olan kıdem tazminatı üzerinde bir açıklama dahi yapmayarak affedilemez bir suskunlukla seyirci kaldığı dile getirildi.

ORTAK TAVIR ALINMALI

Kıdem tazminatı üzerinde yapılması düşünülen hiçbir değişikliği kabul etmedikleri vurgulanan açıklamada; “Yapılacak tüm pazarlıkların karşısında olduğumuzu, kıdem tazminatı üzerinde en ufak bir değişikliği  kabul etmeyeceğimizi ifade ediyoruz. Kıdem tazminatı çalışma hayatında işçilerin önemli ve vazgeçemeyeceği bir haktır. Başta Türk-İş’i işçi sınıfı adına sorumlu olmaya çağırıyor ve tabanının sesine kulak vermeye ve kıdem tazminatına yönelik aldığı genel kurul kararına riayet göstermeye çağırıyoruz.  Tüm emek örgütlerini kıdem tazminatı için en üst düzeyde bir birliktelik kurması ve ortak tavır alması için çağrıda  bulunuyoruz” denildi. (İstanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net