Mersin\

Mersin'de kıdem tazminatının gaspına karşı yürüyüş

DİSK’e bağlı Genel-İş Mersin Şubesi kıdem tazminatının gasbedilmesine yönelik hazırlıklara karşı eylem yaptı.

DİSK’e bağlı Genel-İş Mersin Şubesi kıdem tazminatının gasbedilmesine yönelik hazırlıklara karşı eylem yaptı.

Sendika binasının önünde toplanan işçiler İstiklal Caddesi boyunca “ Kıdem hakkımız gasbedilemez”, “Direne direne kazanacağız”, “İşçi memur el ele genel greve” sloganlarıyla Özgür Çocuk Parkına yürüdü.

Park önünde bir açıklama yapan Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy  kiralık işçi çalıştırmanın ve kıdem tazminatı gaspının, taşeronlaştırmanın işçi sınıfını ne hale getireceğini yaşanan örneklerde görüldüğünü belirterek, “Sermaye işçi sınıfının mücadeleyle kazandığı kısıtlı haklarını  elinden almak için saldırıya geçti. Ama biz tüm emekçilerle birlikte buna müsaade etmeyeceğiz. Sonuna kadar direneceğiz” dedi. Açıklamaya işçi ve memur sendikalarının şube yöneticileri ve siyasi parti temsilcileri de  katılarak destek verdi.

Açıklama sonunda işçiler sloganlar atarak dağıldı. (Mersin/EVRENSEL)

www.evrensel.net