Köleliğe karşı #direnişçi

Fotoğraf: Evrensel

Köleliğe karşı #direnişçi

DİSK kıdem tazminatı hakkına yönelik saldırılara karşı Kartal’da bir yürüyüş yaptı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yürüyüşte konuşan Kani Beko “Çocuklarımızın geleceğini sermayeye yem etmeyeceğiz” dedi.

DİSK’in bir süre önce başlattığı “Kıdem tazminatlarımız iş güvencemizdir, yok edilemez! Köleliğe Karşı #Direnİşçi” kampanyası çerçevesinde Kartal’da yaptığı yürüyüşte yüzlerce işçi “Bu daha başlangıç mücadeleye devam’’ dedi. Kartal Köprüsü’nde toplanan işçiler buradan Kartal Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüşe yüzlerce işçinin yanı sıra DİSK’e bağlı sendikaların genel başkanları, kitle örgütleri ve siyasi partiler destek verdi. Yürüyüş boyunca işçiler sık, sık “Geliyor, geliyor genel grev geliyor”, “Tazminat hakkımız gasbedilemez”, “Direne direne kazanacağız”  sloganları attı.

ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Kartal Meydanı’nda DİSK adına basın açıklamasını Kani Beko okudu. AKP’nin tüm emekçileri güvencesiz ve kuralsız çalıştırmak istemesi; kıdem tazminatını gasbederek iş güvencesini yok etmesi; taşeronu kural haline getirmesi; Özel İstihdam Büroları’yla işçi simsarlığını teşvik etmesi ve emekçilere kölelik dayatılmasına karşı alanlarda olduklarını belirten Beko; “Çocuklarımızın geleceğini sermayeye yem etmeyeceğiz. Çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakmak için alanlarda olduk bundan sonra da olacağız” dedi. Hükümetin ve işveren sendikalarının kıdem tazminatının fona devredilmesi ve işçi sınıfının kazanılmış hakkını gasbetmenin çalışmalarını yaptığını ifade eden Beko, “Kıdem tazminatı işçinin iş güvencesidir. Tazminat fona devredildiğinde, işveren işçiye toplu para ödeme zorunluluğu kalkacak ve bu da işverenin kolayca işçi çıkartması anlamına gelecektir” diye konuştu.

Artık kendileri için söz bittiğini ve eylem zamanı olduğunu ifade eden Beko şöyle konuştu; “Tüm halkımıza, tüm emek ve meslek örgütlerine, tüm emek dostlarına çağrımızdır. Gelin köleliğe karşı siz de ‘#Direnİşçi’ olun, gelin omuz omuza, kol kola bu saldırıyı püskürtelim. İstersek, inanırsak engelleriz. Haklarımızı sonuna kadar, ne pahasına olursa olsun savunacağız.”

AKP iktidarını, sokaktaki seslere kulak vermesi yönünde uyaran Beko, “Hükümet görüntüde bile zevahiri kurtarmayan paketler açıklayıp abesle iştigal etmek yerine, halkın demokratik taleplerine ve emekçilerin gerçek sorunlarına doğru yanıtları aramalıdır” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)
 

www.evrensel.net