Genç sosyal politikacılar emek sorunlarını tartıştı

Genç sosyal politikacılar emek sorunlarını tartıştı

Ankara Üniversitesi (AÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesinde (SBF) düzlenen “6. Mülkiye Genç Soyal Politikacılar Kongresi” başladı.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesinde (SBF) düzlenen “6. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi” başladı.

SBF Prof. Dr. Aziz Köklü Salonu’nda gerçekleşen kongrenin ilk oturumunda Türkiye’nin birçok üniversitesinden gelen öğrenciler “Geçmişten bugüne sendikacılık ve yeni sosyal hareketler” hakkında sunumlarını yaptı. Rusya’daki Sovyetler dönemi sendikacığıyla ilgili konuşan İstanbul Üniversitesi Öğrencisi Adila Chegirova, ülkede sendikalı emekçi sayısının gitgide azaldığına dikkat çekti. Sovyetlerde emekçilere zorunlu sendika üyeliğinin, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla çöküntüye uğradığını söyleyen Chegirova, “Sistem yıkılmadan önce 77 milyon sendika üyesi emekçi varken, şimdi Rusya’da 22 milyon sendikalı var” dedi.

Sendikacılığın siyasetten ayrılamayacağının altını çizen Chegirova, “Emek politikaları altında siyasi partiler ve sendikalar bir araya gelmektedir” diye konuştu.

SENDİKADA ‘ŞİRKET MANTIĞI’

İşçi sendikalarında çalışan uzmanlar hakkında sunum yapan AÜ Öğrencisi Hayriye Öztürk, uzmanların çok kötü koşullarda güvencesiz çalıştırıldıklarını vurguladı. Sendika yöneticilerinin çalışanlarına ‘şirket mantığıyla’ yaklaştığını belirten Öztürk, “Sendikalarda hiyerarşik bir yapı oluşmuş, bir devlet dairesine dönüşmüş durumda” dedi. (AnkaraEVRENSEL)
 

www.evrensel.net