İstanbul’un altı üstü kuşatma altında

Fotoğraf: AA

İstanbul’un altı üstü kuşatma altında

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin her sene ortaklaşa düzenlediği ‘İstanbul Buluşmaları’nın 7.si bu sene ‘Altüst İstanbul’ üst başlığıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde gerçekleşti.

Metin Akarsu

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin her sene ortaklaşa düzenlediği ‘İstanbul Buluşmaları’nın 7.si bu sene ‘Altüst İstanbul’ üst başlığıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde gerçekleşti.

Kentsel dönüşüm projelerinden, kamusal alanlara ve doğal kaynaklara kadar, uygulanan politikaların tartışıldığı iki günlük İstanbul Buluşmaları’nda yapılan sunumlar, bir yandan Kent yoksullarının şehrin merkezinden atıldığını ve dışlandığını diğer yandan da kentin her alanının yeni rant projelerine feda edilmek istendiğini ortaya çıkardı.

EMEKÇİ MAHALLESİNDE YATIRIMCI İÇİN DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüm Hükümetin en önemli politikalarından biri haline geldi. Yoğun olarak İstanbul’da uygulanan kentsel dönüşüm politikalarından en çok mağdur olanlar ise kent yoksulları. İstanbul Buluşmaları’nın ‘kentsel dönüşüm ve yerel halk’ isimli oturumu kentsel dönüşümün rakamlarını ortaya çıkardı. Yıldız Teknik Üniversitesinden Asuman Türkün Kentsel dönüşümde rantı yükselen emekçi semtlerine yönelme olduğunu belirtti. İstanbul’da kentsel dönüşümün ilk örneklerinden biri olan Bezirganbahçe’de yapılan araştırmalara göre hane halkının ortalama sayısı 6.1. Bu kalabalık ailelere ise düşen 74 m2 TOKİ evleri. Hem de aylık 201- 400 TL arasında değişen banka ödemeleri karşılığında. O dönem ülkede ki asgari ücret ise 500 TL.

TOKİ KONUTLARI ‘SOSYAL KONUT’MUŞ!

TOKİ kendi internet sitesinde, ürettiği konutların yüzde 39.6’sını dar-orta gelirliler için, yüzde 25.4’ü alt-yoksul grubu için, yüzde 12.4’ünü de gecekonduda yaşayanlar için yaptığını belirtiyor. Yoksul gruba yönelik konutların boyutu 45-55 m2 olarak belirtilirken, alt gelir grubu için 6000 lira peşinat ve 300 lira aylık ödeme yapılarak konut sahibi olunabilir. Kentsel dönüşümün gerçekleştiği mahallelerde yapılan araştırmalar, konutların hiç de sosyal konut olmadığını gösteriyor.  Ayazma ve Tepeüstü gibi kentsel dönüşümün uygulandığı mahallelerde yapılan araştırmalara göre burada yaşayan nüfusun yüzde 25’inden fazlası 18 yaşın altındaki genç nüfusta yer alırken,  mahallelinin eğitim seviyesinin çok düşük olduğu gözlemleniyor. Mahallede yaşayanların büyük çoğunluğu ikitelli OSB’de çalışırken sadece yüzde 36’sı sosyal güvenceye sahip ve hane halkının geliri net 600 lira. Emekçiler kentsel dönüşüm projelerini kabul ettikten bir süre sonra ise Sulukule örneğinde olduğu gibi borçlarını ödeyemeyerek ve kiralarını karşılayamayarak, iki üç aile ev birleştirmek zorunda kalıyor. Mahalle çevresinde ki kira miktarları ve yoksullaşma ise daha da artmaya başlıyor.

BAŞKA BİR YOL MÜMKÜN MÜ?

Kentsel Strateji Uzmanı Faruk Göksu ise Ankara’da Portakal Çiçeği ve Dikmen Vadisi’nde gerçekleşen kentsel dönüşüm projeleri örneğini veriyor. Bu iki dönüşüm projesinde de halkın sadece bilgi sahibi değil aynı zamanda karar süreçlerine etkin olarak katıldığını aktaran Göksu, mağduriyet yaşanmaması için kentsel dönüşümün yerel halkın katılımı, karar süreçlerinde etkin yer alması ile engellenebileceğini belirtiyor.

KUZEY ORMANLARI TEHDİT ALTINDA

‘İstanbul Buluşmaları’nın ikinci gün gerçekleştirilen oturumda ise İstanbul’un kalan son yeşil alanı olan Kuzey Ormanlarını kuşatan 3.köprü, 3. havaalanı, Kanal İstanbul projeleri tartışıldı. İstanbul Üniversitesinden Dolunay Tolunay, ÇED raporuna göre 3. havaalanı için kesilmesi planlanan ağaç miktarının 2.5 milyon hektar olduğunu dile getirirken bu kesimin ekolojik dengeye geri dönülmez zararlar vereceğini aktardı. (İstanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net