Hükümet ülkeyi savaşa mı hazırlıyor?

Hükümet ülkeyi savaşa mı hazırlıyor?

Suriye’ye asker göndermek için Meclisten tezkere çıkartan hükümet bir taraftan halkı da savaşa hazırlıyor. İzmir’de de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelere karşı eğitim görmüş ve sertifikası olan kişileri tespit etmek amacıyla bir yazı gönderildi.

Emine Uyar

Suriye’ye asker göndermek için Meclisten tezkere çıkartan hükümet bir taraftan halkı da savaşa hazırlıyor. İzmir’de de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelere karşı eğitim görmüş ve sertifikası olan kişileri tespit etmek amacıyla bir yazı gönderildi. “Çok acele” ibaresi ile tüm resmi ve özel okullar ile kurum müdürlüklerine gönderilen yazıda, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehlikelere karşı yapılacak müdahalede kapasitenin belirlenmesi ve mevcut durum analizinin yapılması için eğitim görmüş ve sertifikası olan müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, şef, memur, şoför ve hizmetlinin adı-soyadı, unvanı ve iletişim bilgileri istendi. Söz konusu personelin yazının ekinde gönderilen formları doldurarak, Müdürlüğün Sivil Savunma Hizmetleri bölümüne göndermesi talep edildi.  

Suriye ile yaşanan gerginlik dolayısı ile bir süredir halka olası saldırılara ilişkin farkındalık eğitimi, kamu personeline ise müdahale eğitimleri verildiği belirtiliyor. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal (NBC) eğitimi almış Arama Kurtarma Birliklerinin eğitimleri tazelenirken, daha önce eğitim görmüş personelin de listesi oluşturuluyor. 


‘SAVAŞ POLİTİKASININ YANSIMALARI’   

Barış Meclisi Üyesi Coşkun Üsterci, Hükümet’in Suriye ile ilgili olarak mezhepçi ve savaş yanlısı bir politika sürdürdüğünü belirterek, savaşın sürekliliği ve tırmanması konusunda da radikal İslami gruplara destek vermek gibi ciddi müdahalelerinin olduğunu ifade etti. “Tabii ki kimyasal silahların kullanılması insanlık suçu ve kesinlikle karşısındayım. Ancak Suriye’deki kimyasal silah kullanımı çok şaibeli bir olay” diyen Üsterci, bu olayın ardından Türkiye’nin Suriye’ye müdahale için çok özel bir çaba harcadığını hatırlattı. Okullara gönderilen bu tür yazılar ve yaşanan başka şeylerin ister istemez insanın aklına, “Savaş hazırlıkları mı var” sorusunu getirdiğini belirten Üsterci, “Bunlar şeffaf yürümüyor, parlamentoda tartışılmıyor. Bunların ardında aslında Kürt meselesinin yattığını düşünüyorum. Rojava halkının kendi yolunu geliştirmesine, iç savaşa müdahil olmama isteğine karşı bir hoşnutsuzluk var. Yaşananlar kaygı verici, gelişmelerin takipçisi olacağız” dedi.   
İHD İzmir Şube Başkanı Adnan Kaya da, Hükümetin Suriye ile sürdürdüğü sorunun kendisini iç politikada bir şekilde hissettirdiğini belirterek, “Hükümetin uzunca bir süredir Suriye’ye uyguladığı politika Türkiye’ye sıkıntı veriyor. Bu konu parlamentoda gündeme getirilmeli. 

‘HÜKÜMET ZEMİN YARATMAK İSTİYOR’

Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Mustafa Beyazbal, Hükümetin, “Suriye için bu kadar şey söyledim, haklıyım” diyebilmek için İzmir gibi bir kentte bir kimyasal saldırı olacakmış izlenimi vermek istediğini belirtti. Beyazbal, “Herhangi bir kimyasal saldırı olasılığı yok bence. Hükümet Suriye konusundaki çıkmazını kendi denetimindeki kurumları işleterek, duyarlılığı arttırmaya çalışarak aşmaya çalışıyor. Kendine meşru zemin yaratmak istiyor. ‘Ben Suriye’nin tehlikeli olabileceğini söylemiştim’ demek istiyor” diye konuştu.  (İzmir/EVRENSEL)

www.evrensel.net