Demiryollarında özelleştirme uyarısı

Fotoğraf: Evrensel

Demiryollarında özelleştirme uyarısı

Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) AB üyesi ülkelerde tüm yoğunluğuyla süren yolcu ve yük taşımacılığının ayrıştırılması ve özelleştirilmesi furyasından Türkiye’nin de etkileneceğinden endişe duyduğunu açıkladı.

Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) AB üyesi ülkelerde tüm yoğunluğuyla süren yolcu ve yük taşımacılığının ayrıştırılması ve özelleştirilmesi furyasından Türkiye’nin de etkileneceğinden endişe duyduğunu açıkladı.

Avrupa Demiryolu Çalışanları Eylem Günü’nde Ankara Tren Garında yapılan basın açıklamasında konuşan BTS Genel Başkanı Nazım Karakurt, “Avrupa’nın tamamını etkisi altına alan özelleştirme gayretlerinin amacı sermayeye pay aktarmaktır” dedi. Bu yılki eylem gününün temasının “Demiryollarında Ayrıştırmaya ve Parçalanmaya Hayır” ve Nitelikli Kamu Taşımacılığı İçin Demiryolunun Özelleştirilmesine Hayır” olduğunu belirten Karakurt, demiryollarını özelleştirmenin ulaşımı niteliksizleştireceğinin ve trafik emniyetinin zafiyete uğrayacağının altını çizdi.

Karakurt, özelleştirmenin, parçalanmanın ve demiryolu taşımacılığı iş kolunun özel sermayeye açılmasını kendileri açısından daha fazla iş yükü, çalışma koşulları açısından da maliyetli olacağını vurguladı. Özelleştirmenin “ulaşımda kamu yararı değil kâr esaslı işletmeye geçilmesine”  neden olacağını belirten Karakurt, çalışan sayısında azalmaya ve taşeron çalışmanın artmasına yol açacağını bildirdi. Karakurt, esnek çalışmanın da yaygınlaşmasına neden olacağını belirterek tüm çalışanları ve kamuoyunu demiryollarında özelleştirme çabalarına karşı duyarlı olmaya çağırdı.

SERBESTLEŞTİRME ADI ALTINDA ÖZELLEŞTİRME

Karakurt, “Bu özelleştirmeler sonucu kârlı ve yoğun hatlar özel sektör tarafından işletilirken kâr getirmeyen hat ve güzergahlar kendi kaderine terk edilecektir” dedi. TCDD için nisan 2013 tarihinde çıkan yasa konusunda uyarıda bulunan Karakurt, “Serbestleştirme” adı altında çıkarılan bu yasanın demiryollarının bütüncül hizmet vermesine son verip parçalamayı amaçladığını kaydetti. Karakurt, kamuoyunu özelleştirme sonucunda yaşanacak iş kazaları sendikasızlaştırma, ücretlerin düşmesi gibi konularda uyardı. (Ankara/EVRENSEL)
 

www.evrensel.net