Kentsel mülksüzleştirme projesi

Kentsel mülksüzleştirme projesi

Kentlerde yaşanan sorunların dile getirilmesi ve çözümler üretilmesi için bir araya gelen “Kent Hareketleri” bugün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önündeydi. Açıklamayı Cihan Uzunçarşılı Baysal yaptı.

Kentlerde yaşanan sorunların dile getirilmesi ve çözümler üretilmesi için bir araya gelen “Kent Hareketleri” bugün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önündeydi. İstanbul’un farklı mahallelerinden gelen temsilcilerin de katıldığı açıklamayı Cihan Uzunçarşılı Baysal yaptı.

16 Mayıs 2012’de yasalaşan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” un kentsel sürgün projelerinin yasal dayanağı olduğunu ifade eden Baysal, yasaya karşı imza kampanyası başlattıklarını belirtti.

Baysal pek çok mahallede devam eden kentsel dönüşüm projelerini, “Toplumsal ihtiyaç ve talepler gözetilmeden dayatılan ve başta konut hakkı olmak üzere pek çok insan hakkı ihlali ile mağduriyetini barındıran, salt ekonomik getiriye odaklı kamu yararını yok sayan rant projeleridir” diye yorumladı. Baysal, mülksüzleştirme projesi olduğunu söylediği uygulamanın sonuçlarına da değinerek şöyle konuştu: “Zorla tahliyelere yol açmakta, mahalle ağlarını ve komşuluk ilişkilerini darmadağın ederek sosyal mağduriyet ve psikolojik travmalara sebep olmakta, mahalleyi ve kültürünü yok etmekte ve kentleri sosyo-mekansal olarak ayrıştırıp tehlikeli kentler inşa etmektedirler.”

CHP, 27 Temmuz 2012’de Anayasa Mahkemesine başvurarak 6306 sayılı söz konusu yasanın iptali istemiyle dava açmıştı. Baysal, yasanın iptaline yönelik başvurunun bir an önce sonuçlandırılmasını istedi. (İstanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net