Gezi’den bu yana süren baskılar Avrupa’ya taşındı

Gezi’den bu yana süren baskılar Avrupa’ya taşındı

AKP Hükümeti’nin Gezi direnişinde uyguladığı baskı, tehdit ve polis şiddetinin yol açtığı insan hakkı ihlalleri uluslararası kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Avrupa Konseyi’ne taşındı.

AKP Hükümeti’nin Gezi direnişinde uyguladığı baskı, tehdit ve polis şiddetinin yol açtığı insan hakkı ihlalleri uluslararası kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Avrupa Konseyi’ne taşındı. Türk Tabipler Birliği’nden Prof. Dr Feride Tanık, Taksim Dayanışma adına Mücella Yapıcı, ÇHD’den Av. Kazım Bayraktar, İHD’den Cengiz Mendillioğlu ve Ethem Sarısülük'ün ağabeyi Mustafa Sarısülük'ün yer aldığı heyet, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznıeks, Parlamenterler Assamblesi Hukuk ve insan Hakları Komisyonu Başkanı Christopher Chope, Parlamenterler Asambblesi Liberal ve Demokratlar Gurup Başkanı Anne Brausser, Parlamenterler Assamblesi Türkiye İzleme Komitesi sekreteri Sylvie Affholoer ile görüşmeler yaparak raporlarını sundu. Prof. Dr. Feride Tanık, haziran ayı boyunca  biber gazına maruz kalan 11 bini aşkın kişiden edinilen bulguları, ölümler ve yaralanmalar konusundaki bilimsel verileri açıkladı. Tanık görüşmede mesleki etik ve görevleri nedeniyle şiddete uğrayan yurttaşlara verdikleri hizmetler nedeniyle sağlık emekçilerinin uğradıkları baskıları ileterek TTB tarafından hazırlanan raporu sundu.

İHLALLER YURT ÇAPINDA

Av. Kazım Bayraktar, Türkiye’de polis şiddetinin yol açtığı yaşam hakkı, toplantı ve gösteri hakkı ihlallerine, işkence ve kötü muameleye karşın iç hukuk yollarının giderek etkisizleştiğini belirterek  “Siyasal iktidar, yargı ve polisin ittifak halinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini ihlal ediyor ve bu ihlaller ülke çapına yayılıyor” dedi. Avrupa Konseyi'de görüşmelerini tamamlayan heyet Avrupa Parlamentosu’nda yapacağı görüşmelerden sonra AİHM önünde basın açıklaması yaparak hazırlanan başvuru dosyalarını Mahkemeye teslim edecek. (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net