İstanbul Eğitim Dayanışması kuruldu

İstanbul Eğitim Dayanışması kuruldu

Eğitim Sen İstanbul şubelerinin çağrısıyla birçok demokratik kurum, siyasi parti ve örgüt tarafından oluşturulan İstanbul Eğitim Dayanışması, kuruluş deklarasyonunu ilan etti. Deklarasyonda, “Eğitimin ticarileştirilmesine ve gericileştirilmesine, önümüze seçenek diye sunulan seçeneksizliğe ve dayatmaya, eğitimin her alanında yaşanacak sorunlara karşı gücümüzü ortaklaştırıyoruz” denildi.

Eğitim Sen İstanbul şubelerinin çağrısıyla birçok demokratik kurum, siyasi parti ve örgüt tarafından oluşturulan İstanbul Eğitim Dayanışması, kuruluş deklarasyonunu ilan etti. Deklarasyonda, “Eğitimin ticarileştirilmesine ve gericileştirilmesine, önümüze seçenek diye sunulan seçeneksizliğe ve dayatmaya, eğitimin her alanında yaşanacak sorunlara karşı gücümüzü ortaklaştırıyoruz” denildi.

Dayanışma’nın deklarasyonu TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde düzenlenen toplantıda, Eğitim Sen 5 Nolu Şube Başkanı Mehmet Aydoğan tarafından okundu.

Yıllardan beri bütün iktidarlar tarafından eğitimin evrensel insan hakları ve çocuk hakları hiçe sayılarak, antidemokratik, ezbere dayalı, bilimsel içerikten yoksun, gerici, ırkçı, asimilasyoncu, baskıcı ve cins ayrımcı uygulamalarla yönetildiği belirtilen deklarasyonda son dönemde çıkan yasalarla da eğitimin sorunlarının  “katmerleşerek” arttığı, eğitimin piyasa koşullarına terk edilmiş ve “toplumun muhafazakârlaştırılması” projesine dönüştüğü belirtildi. Deklarasyonda, “Bizler demokrasi güçleri olarak üniversitelerin özerk bir yapıya ve demokratik bir ortama kavuşması; demokratik ve bilimsel eğitim için mücadele ediyoruz. Kararlılıkla, ısrarla bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz” diye belirtildi.

DEMOKRATİK, LAİK, BİLİMSEL, PARASIZ VE ANADİLDE EĞİTİM

Deklarasyonda, “Bizler; demokrasi mücadelesi veren bütün kesimler olarak iktidarların eğitim alanındaki dayatmalarına karşı bir araya geliyoruz. Okul öncesinden yüksek öğretim de dahil olmak üzere eğitimin bütün aşamalarında yaşadığımız zorbalık ve haksızlıklara karşı sesimizi ve mücadelemizi birleştiriyoruz. Herkes için demokratik, bilimsel, laik, parasız, anadilinde, ulaşılabilir ve nitelikli eğitim hakkı için herkesi, tüm demokratik kurum ve kuruluşları, demokrasi ve özgürlüklerden yana siyasi parti, dernek ve oluşumu mücadelemizi ortaklaştırmaya, gücümüzü birleştirmeye, sesimizi çoğaltmaya çağırıyoruz” çağrısı yapıldı. (İSTANBUL)

www.evrensel.net