MEB’den teknik ve meslek eğitimine bir darbe daha!

MEB’den teknik ve meslek eğitimine bir darbe daha!

Geçen yılki torba yasayla stajyer öğrencilerin ücretlerine göz dikerek düşüren ve sigorta kapsamını daraltarak, işletmelere sınırsız sayıda stajyer çalıştırma imkanı verilerek, gencecik öğrencilerimizi kölece çalıştırılmaya iten MEB, son yayınladığı “Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğiyle” teknik ve meslek eğitime bir darbe daha vurdu.

Hanifi Duman

Geçen yılki torba yasayla stajyer öğrencilerin ücretlerine göz dikerek düşüren ve sigorta kapsamını daraltarak, işletmelere sınırsız sayıda stajyer çalıştırma imkanı verilerek, gencecik öğrencilerimizi kölece çalıştırılmaya iten MEB, son yayınladığı “Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğiyle” teknik ve meslek eğitime bir darbe daha vurdu.

Şöyle ki: İşletmelerde beceri eğitimi dersinde, öğrenciler okulda değil de, işletmeye gönderildiklerinde, ders yükü hesabı 2 katı olarak hesaplanıyordu. Bu kaldırıldı. Ders saatinin yarı yarıya düşmesini sağlayan bu zihniyetin, herhangi bir işletmeye hayatında bir defa olsun gitmediği gibi, meslek eğitiminin M’sinden anlamadığı kesindir. Bu durum: Çok sayıda meslek öğretmeninin haftada yaklaşık 10 ders saati ücret kaybına, ayda 400 TL. ücret kaybına yol açmıştır. Birçok meslek öğretmeninin norm kadro fazlası duruma düşmesine sebep olmuştur. İşletmedeki öğrencilere yeterince zaman ayrılamayacağından, öğrencilerin kendisini sahipsiz, denetimsiz, güvencesiz ve ilgisiz hissetmesine, işletmelerin insafına bırakılmasına imkan vermekte, öğretmenlerin yeterli zamanı bulamayacağından, işletme ve öğrencilere yeteri derecede eğitim-öğretim desteği verememesine sebep olacaktır. Yolluk ve yevmiye verilmeyen koordinatör öğretmenlerin alacağı ek ders ücreti, yol-benzin-yemek parasını karşılamayacaktır. Meslek öğretmenleri tamamen branş öğretmenleri şeklinde tanımlanmış, ancak maaş karşılığı haftada 20 saat olan ders sayısı, branş öğretmenleri gibi 15 saate düşürülmemiştir. Tam gün tam yıl eğitim yapan, (07.00-22.00’ye kadar) meslek liselerinde, koordinatörlük saati günlük 8 saatle sınırlandırılmıştır. Bu sınırlamanın hangi akla ve hangi bilimsel tespite göre yapıldığı anlaşılamamıştır. Ortalama yükseltme sınavları kaldırılarak, nisan ve kasım aylarında sorumluluk sınavı konmuş ve bu sınavı da komisyonun değil ders öğretmeninin yapacağı belirtilmiştir. Yani dönem içerisinde öğretmeniyle problem yaşayan öğrencinin o dersi geçmesi mümkün olmayacaktır. Sınav dönemleri yerine ilk ve ortaokullar gibi mesleki çalışma/seminer getirilmiş ama ücret saati ve tanımlaması tam olarak yapılmamıştır. Sanayinin, milli eğitimin ve okulların her türlü teknik işlerini yapan, yükünü taşıyan, teknik olarak gelişmesini sağlayan mesleki personelin son hak kırıntılarını da ellerinden alarak, bu güne kadar istekle yapılan birçok şeyin, bundan sonra yapılmaması sonucunu doğurmuştur. Bu ve benzeri bir çok sorunla uğraşan meslek öğretmenlerinin, çalışma yükleri ağırlaştırılarak, ücret kaybına uğratılmış, bu şekilde moral, motivasyon ve iş yapma istekleri kırılmıştır. Bu durum meslek liselerinin bırakın çevresine yararlı olmasını, kendi içlerindeki arıza, tamir-bakım, yenileme, proje oluşturarak uygulama, imalat vb. işlerinin yapılmamasına sebep olacaktır. Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube olarak konu ile ilgili bir toplantı yaparak bazı kararlar aldık. İlk eylemimizi gerçekleştirdik. MEB’ye verilmek üzere taleplerimizi içeren dilekçeler topladık. Toplantıda bazı öneriler de gündeme geldi. Düzelme olmazsa, mesleki zorunluluk dışarısında hiç bir komisyonda yer alınmayacak, herhangi bir bakım-onarım-tamirat vb. işler yapılmayacak, işletmelerde beceri eğitimi gününde, kaç işletmeyle görevli olunursa olunsun sadece bir işletmeye gidilecek, iş bırakmalar örgütlenecek. Memurlar, kamu emekçileri artık gerçekleri görerek, kendini satanlara, torpil ve adam kayırmayla uğraşanlara, yalakalık yapanlara sendika dememeli ve prim vermemeli, gerçekten ekonomik, demokratik ve çalışma yaşamıyla ilgili hak ve özgürlükleri savunan, koruyup geliştirmek isteyen sendikalarda, yani KESK ve Eğitim Sen’de örgütlenerek mücadele etmelidir.

*Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi

www.evrensel.net